زهرا توکل                                  تاریخ آخرین اصلاح : 1392                                           

                                                                                                               

مشخصات فردي

 

مرتبه دانشگاهي : کارشناس آموزشی

گروه آموزشي : مدیریت

سال تولد:  1348

Tavakkol@sina.tums.ac.ir  پست الكترونيك:

تلفن : +98 (21) 66927171    

 

نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران


 Home page :http://www.tums.ac.ir/faculties/tavakkol
 

سوابق تحصيلي

 

 • کارشناسی ارشد آموزش مدیریت پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1381
 • کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1372
 • کاردانی تکنسین اتاق عمل، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1368
 • دوره تخصصی تربیت مربی ومدرس کارآفرینی، دانشگاه صنعتی شریف، 1390
 • دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی، مرکزتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1390   

 

پايان نامه هاي گذرانده شده

 

 • ارزشیابی عملکرد فارغ التحصیلان کارشناسی پرستاری از دیدگاه خودشان و سرپرست بلا فصل آنان دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(طرح تحقیقاتی)، کارشناسی ارشد، اساتيد راهنما خانم دکتر شایسته صالحی و خانمروشنک حسن زهرائی،آقای دکتر سیامک رضا مهجور(استاد مشاور)

 

سمت هاي اجرايي

 

 • پرستار در بخشهاي، اتاق عمل٬ ريه٬ روماتولوژي٬ گوارش٬ قلب٬ CCU - ICU٬ واحد تجهيزات مربوط به تنفس
 • سرپرست گروه آموزشي مديريت٬
 • عضو شوراي پژوهشي دانشكده٬
 • کارشناس پژوهشی گروه،
 • عضو كميته تامين منابع علمي كتابخانه دانشكده
 • عضوكميته تعيين دروس core و noncore در پرستاري در دانشكده 
 • عضو كميته دائره امتحانات در دانشكده
 • عضو کمیته راهبردی مجازی سازی دوره کارشناسی پیوسته پرستاری
 • دبیراجرایی کارگروه توسعه کارآفرینی در دانشکده پرستاری و مامایی(کمیته تحول اداری)
 • استاد مشاور دانشجويان مقطع كارشناسي

 

عضويت در مجامع علمی- حرفه ای

 

 • عضو انجمن پرستاري ايران ، 1372 تا 1379
 • عضو ومدرس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، 1368 – 1375
 • عضو پیوسته انجمن علمی پرستاری ایران، 1384 – تاکنون 
 • عضوسازمان نظام پرستاری جمهوري اسلامي ايران، اواخر 1383– تاکنون
 • عضو کمیته پژوهش در آموزشEDC) ) 1384– اواخر 1385
 • عضو کمیته ارزشیابی استاد(EDC) در دانشکده پرستاری ، 1386– تاکنون 

 

جوايز و گرانت ها

 

 • کسب عنوان پرستار نمونه در دانشگاه علوم پزشكي تهران و تقدیر نامه ا ز ریاست دانشگاه، 1386 و1390
 • تقدير ازطرف مدير شبكه بهداشت و درمان شهرستان گلپايگان، 1378
 • تقدير از طرف مدير كل بنياد مستضعفان و جانبازان استان اصفهان، 1378
 • دریافت تقدیرنامه در سومین جشنواره آموزشی شهید مطهری برای فرایند برتر آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران(یکی از اعضای تیم)،1389 
 • تقدیراز طرف ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران  جهت ارائه نوآوری، 1391
 • تقديرنامه هاي متعدداز طرف رياست ،معاونين و مديران در محيط هاي كاري در طول سنوات خدمت(19سال)

 

طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب

 

 • بررسي ميزان رعايت استانداردها در واحدهاي مراقبت بعد از بيهوشي مراكز درماني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،همكار اصلي
 • بررسی کیفیت زندگی بیماران استومی مراجعه کننده به انجمن استومی و راهبردهای تطابق با آن، همکار اصلی

 

ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر

 

 • ارائه سخنرانی در  کارگاه" مدیریت تضاد در سازمان" از طرف واحد توسعه آموزش دانشکده، 1391 
 • ارائه سخنرانی در  کارگاه" مهارت های ارتباطی" از طرف واحد توسعه آموزش دانشکده، 1390
 • کاربرد نظریه ها و اصول اخلاقی در تصمیم گیری"کنگره سراسری اخلاق در پرستاری" دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی"، 1389، ارائه پوستر
 • اجراي مهارت هاي باليني توام با رفتار شهروندي سازماني " در سومين كنگره آموزش پرستاري و مامايي: رويكردها و چالشها" علوم پزشكي ايران" سال1388، ارائه پوستر
 • داستان گويي در آموزش پرستاري و مامايي در"اولين سمينار سراسري مهارتهاي باليني:ايمني بيشتر،عملكرد بهتر"علوم پزشكي اصفهان" سال 1388-ارائه پوستر
 • مهارتهاي باليني: ايمني بيشتر،عملكرد بهتر،1388،" اجراي مهارتهاي باليني توام بارفتار شهروندي  سازماني، سخنراني
 • ارائه سخنراني تحت عنوان "رفتار شهروندي سازماني" در ژورنال كلاب دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران، سال1388
 • ارائه سخنراني تحت عنوان "Storytelling  در آموزش " در ژورنال كلاب دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی تهران، سال1388
 • ژورنال كلاب " قدر پدران را بدانيم" 1387
 • دومين همايش يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي، 1387،" كاربرد آموزش و مشاوره ي مجازي در سلامت الكترونيك"  ،چاپ خلاصه مقاله 
 • پنجمین همایش کشوری پرستاری کودکان، 1386،  "نقش پدر در رشد و تكامل كودك" سخنرانی
 • کنگره جراحی قلب و عروق، 1386، پوستر
 • ژورنال كلاب "عوامل موثر بر عملكرد نيروي انساني" 1385
 • آموزش نوین درپرستاری ومامائی، ایران، اصفهان، 1382،كارگاه ارزشيابي٬ "الگوي سيپ"
 • آموزش نوین درپرستاری ومامائی، ایران، اصفهان، 1382،كارگاه ارزشيابي٬"ارزشيابي عملكرد نيروي انساني"
 • آموزش نوین درپرستاری ومامائی، ایران، اصفهان، 1382،" ارزشیابی عملکرد فارغ التحصیلان کارشناسی پرستاری از دیدگاه خودشان و سرپرست بلا فصل آنان دربیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان"، سخنرانی
 •  سميناربازخورد نتايج طرح تحقيقاتي به نمونه هاي مورد پژوهش در پايان نامه كارشناسي ارشد(پرستاران فارغ التحصيل) دربيمارستان الزهرا(س) اصفهان، 1381

 

انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي

 

 • حق حفاظت از بهداشت عمومي در سازمان جهاني تجارت" در مجله علمي – پژوهشي "پژوهش حقوق و سياست"سال 1389
 • "دانش سنتي از ديدگاه فلسفه ي علم و ضرورت حمايت حقوقي از آن"،مجله علمي پژوهشي "اخلاق و تاريخ پزشكي"، سال دوم،  دوره 2، شماره 1 ، زمستان 1387، نويسنده اول
 • ارزشیابی عملکرد فارغ التحصیلان پرستاری از دیدگاه خودشان و سرپرست بلافصل آنان، مجله علمی-پژوهشی ایرانی آموزش درعلوم پزشکی، شماره 10، 1382، نویسنده اول

 

كتابها

 

 • مقدمه ای بر آموزش پرستاری، ارزشیابی عملکرد( فصل سوم )، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1383، تأليف

   

علایق پژوهشی

 

 • مدیریت نیروی انسانی
 • ارزشیابی عملکرد
 • ارزشیابی آموزشی
 • مراقبتهای ویژه جنرال

 

 

دوره های گذرانده شده

 

 رفلكسولوژي(طب سنتي) ٬ مالكيت فكري٬ تدوين محتواي الكترونيكي، توليد محتواي چندرسانه اي براي آموزش الكترونيك وب٬ مقاله نويسي٬ Endnote ٬ Refrence Manager ٬ ICDL ،systematic review پرستاري درIcu ٬ اصول تهويه مكانيكي در بخش مراقبتهاي ويژه٬ مديريت در اسلام٬ مراقبت از طناب نخاعي٬ اخلاق در پژوهش٬ تشكيل جلسات٬ مديريت زمان٬ فن گزارش نويسي٬ارزشيابي آموزشي، روش شناسي تحقيقات كيفي، روش شناسي تحقيقات كمي، جستجوي الكترونيك مقالات پزشكي، آشنايي با اخلاق حرفه اي و حقوق بيمار، سازمان از ديدگاه قرآن كريم،دوره های آموزشی اصول اخلاق در پزشکی1و2، آشنایی با سیستم های اطلاعات بیمارستانی(HIS) و نگهداری و مدیریت آنها،SPSS  مقدماتی ،آنالیز کمی و کیفی با نرم افزار SPSS، پروپوزال نویسی در تحقیقات HSR مقدماتی و پیشرفته، دورکاری، مواجهه با درد در پزشکی،Basic Medical Terminology، An Introduction to English، کارتیمی و کار گروهی، وشركت در همايش ها و ژورنال كلابهاي متعدد، .... 

 

سایر موارد

 

 • تدريس دروس مدیریت در مقطع کارشناسی و ارشد پرستاری(گرایش آموزش  مدیریت و رشته NICU)  به شيوه تركيبي(DLN)
 • تدریس درس کارآفرینی برای مقطع کارشناسی پرستاری و مامایی از سال 1390