ستاره تاجداری                                                                        تاریخ آخرین اصلاح : 1401/11/1
                                                                                                               

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : عضو هیئت آموزشی
گروه آموزشي : پرستاری داخلی جراحی

پست الكترونيك:
 
 
 
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
setarehtajdari@yahoo.com 
s-tajdari@farabi.tums.ac.ir
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 
سوابق تحصيلي
 

 • دکتری تخصصی آموزش پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۴۰۱
 • کارشناسی ارشد آموزش پرستاری با گرایش داخلی جراحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۹۰
 • کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ۱۳۷۳، رتبه دوم ازمون فینال
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 
 • "طراحی و تدوین راهنمای بالینی بین حرفه ای رعایت محدوده قلمرو بیمار در بخش های مراقبت ویژه" (استاد راهنما: دکتر علی رضا ایرج پور، اساتید مشاور: دکتر محسن شهریاری، دکتر محمود سقایی) (رساله دکتری تخصصی آموزش پرستاری)، ۱۴۰۱
 • "بررسی مقایسه ای تصویر ذهنی از خود در بیماران تحت همودیالیز و دیالیز صفاقی مراجعه کننده به بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 1389" (اساتید راهنما: ناهيد شاهقليان، محمود نصيري) (پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش پرستاری، گرايش داخلی جراحی)، ۱۳۹۰

 

مهارت های زبانی


- Persian: Native
- English:  Good (Reading); Intermediate (Speaking, Writing, & Listening)
- MHLE Certificate, Total score: 56

سمت هاي بالینی، آموزشی و اجرايي
 
 • سوابق بالینی:
- مسئول شيفت عصر در بخش جراحي عمومي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شريعتي تهران از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱
- مسئول شيفت عصر در بخش نفرولو‍ژي و ارولوژي مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شريعتي تهران از ۱۳۸۰ تا 1387
- مسئول شيفت هاي عصر و شب در بخش گوارش و غدد مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شريعتي تهران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۰
- پرستار مسؤول آموزش به بيماران مبتلا به ديابت مليتوس بستري در بخش غدد مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شريعتي تهران، سال ۱۳۷۸
- پرستار بخش هاي مختلف بيمارستان های کامکار قم، روزبه تهران و دکتر شریعتی (بخش های عفوني، نورولوژي، روماتولوژي، گوارش، غدد، ارولوژي، نفرولوژي، پست پیوند، اتاق عمل، اطفال، جراحي عمومي، جراحی توراکس و روان پزشکی از ۱/۹/۷۳ تا ۲۳/۳/۹۱)

 
 • سوابق آموزشی:
-  تدریس دروس نظری مقطع کارشناسی پرستاری: پرستاری داخلی جراحی ۲و ۴
- مربی آموزش بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری، گروه پرستاری سلامت بزرگسالان، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مهر 1396 تا مهرماه 1401 (در قالب واحد موظف دانشجوی دکتری)
- عضویت در گروه پرستاری داخلی جراحی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از خرداد ۱۳۹۱ و مربی آموزش بالینی دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری تا پایان نیمسال اول ۹۷-۹۶
- مربی آموزش بالینی دانشجویان بین الملل در کاراموزی داخلی جراحی یک (گوارش و ارتوپدی)
- مربی حق التدریس آموزش بالینی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کارآموزی های مقطع کارشناسی پرستاری از نیمسال اول ۹۰-۸۹  تا پایان نیمسال دوم ۹۱-۹۰ 
 
 • سوابق اجرایی:
- مسؤول امور باليني دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران از ۱۶/۷/۹۲  تا پایان آبان ماه ۱۳۹۶
- مشارکت فعال در اجرا و تداوم بهینه پروژه مشترک "دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان دکتر شریعتی" از ابتدای نیمسال اول ۹۴-۹۳ به مدت ۴ نیمسال:
• استاد مقیم در سال تحصیلی ۹۴-۹۳
• منتور اجرایی در سال تحصیلی ۹۵-۹۴


هیأت تحریریه و فعالیت های بازبینی

- داور مجله انگلیسی زبان ایرانی تحقیقات پرستاری و مامایی (IJNMR)، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۹۷
- داور نشریه علمی- پژوهشی پژوهش پرستاری ایران (IJNR) از سال ۱۳۹۵
- داوری طرح های محصول محور کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۹۹

 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • عضویت در انجمن علمی پدیده شناسی علوم سلامت ایران
 • عضويت در سازمان نظام پرستاري
 • عضویت در کارگروه راهنماهای خدمتی، شبکه ملی تحقیقات پرستاری، از سال 1400
 • عضویت و همکاری با مرکز مشاوره کووید ۱۹: مشاور در مرکز مشاوره تلفنی (هات لاین) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰
 • عضو تیم اجرایی سمینار دو روزه "کلیات مراقبت های حمایتی تسکینی با رویکرد بین حرفه ای"، گروه مراقبت های حمایتی تسکینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۲-۱۱ دی ماه ۱۳۹۸
 • عضویت در تیم "فرایند بازبینی لاگ بوک کارشناسی پرستاری براساس کوریکولوم مصوب و جدید" در سال ۱۳۹۴ از سوی معاون محترم آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی
 • عضویت در شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
 • عضویت در شورای اداری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
جوايز و گرانت ها
 
 • دریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (خانم دکتر دهقان نیری)، ۱۳۹۵
 • دریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (خانم دکتر دهقان نیری)، ۱۳۹۴
 • دریافت تقدیر نامه از ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (آقای دکتر چراغی) در پذیرش طرح ارسالی به هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری به عنوان طرح برتر، ۱۳۹۴
 • دریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (خانم دکتر غیاثوندیان)، ۱۳۹۳
 • دریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (خانم دکتر غیاثوندیان) جهت مشارکت فعال در تدوین کتابچه مهارت های بالینی(لاگ بوک) مقطع کارشناسی با درج در پرونده در نیمسال دوم ۹۴-۹۳
 • دریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (خانم دکتر غیاثوندیان) به پیشنهاد مدیر گروه داخلی جراحی با درج در پرونده در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۹۲
 • دريافت تقديرنامه از معاونت آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (خانم دکتر غیاثوندیان)، ۱۳۹۲
 • دریافت تقدیر نامه از معاونت اداری مالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (آقای هوشمند بهابادی)، ۱۳۹۲
 • دريافت تقدير نامه از مديره محترم امور پرستاري دانشگاه  علوم پزشكي تهران (خانم خورشيد وسكويي)، ۱۳۹۰
 • دريافت تقدير نامه از رياست محترم مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شريعتي تهران (آقاي دكتر رضا ملك زاده)، ۱۳۹۰
 • دريافت تقدير نامه از مديره محترم پرستاري مركز آموزشي، پژوهشي و درماني شريعتي تهران (خانم زهرا قاضي) در امر مراقبت از بيماران، ۱۳۸۷
 • دريافت تقدير نامه از رئيس محترم اداره پرستاري و مامايي دانشگاه  علوم پزشكي تهران (خانم خورشيد وسكويي)، ۱۳۸۶
 • دريافت تقدير نامه از رئيس محترم اداره پرستاري و مامايي دانشگاه  علوم پزشكي تهران (خانم خورشيد وسكويي)، ۱۳۸۵
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • مجری / همکار در طرح های پژوهشی کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه ۷ آمایشی کشور از ابتدای مهرماه ۱۳۹۸:
- طرح پژوهشی "تحلیل وضعیت دانش اموختگان پرستاری"، (سطح برنامه: ملی، در مرحله اجرا)
- طرح پژوهشی "تدوین چک لیست های استاندارد ارزشیابی مهارت های بالینی پرستاری" (سطح برنامه: ملی، در مرحله اجرا)
- طرح پژوهشی "ایجاد بانک سناریوهای بالینی پرستاری"، (سطح برنامه: ملی، در مرحله اجرا)
- طرح پژوهشی "تدوین لاگ بوک ارزشیابی بالینی دانشجویان کارشناسی پرستاری"، (سطح برنامه: ملی، در مرحله اجرا)
 • طراحی فرایند "طراحی، اجرا و ارزیابی دوره کارورزی دانشجویان کارشناسی پرستاری در قالب تفاهم نامه همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان شریعتی" و کسب عنوان فرایند برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در دهمین جشنواره دانشگاهی آموزشی شهید مطهری در سال ۱۳۹۶، (مجری اصلی)
 • طراحی فرایند "به کارگیری دانشجویان پرستاری واحد کارورزی عرصه مدیریت جهت آموزش دانشجویان پرستاری سال های پایین تر" و کسب عنوان فرایند برتر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در هشتمین جشنواره دانشگاهی آموزشی شهید مطهری در سال ۱۳۹۴، (همکار طرح)
 • طرح پژوهشی "بررسی تاثیر آوای قرآن بر سطح هوشیاری بیماران بیهوش(دراغماء) بستری در بخش مراقبت های ویژه"
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • All Together Better Health Conference 2020. http://atbh2020.exordo.com. “Patient territoriality in Intensive Care Units from an inter-professional perspective”. Presentation Format: Poster (First Author). 22-25 October 2021, Asia/Qatar/Doha.
 • "حریم خصوصی بیمار، مراقبت فراموش شده: مطالعه مروری". هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران، تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب: ساری-دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ۱۶ تا ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ (ارائه مقاله به صورت پوستر) (نویسنده مسؤول)
 • "چالش های حریم خصوصی بیماران در بخش های مراقبت ویژه: مشاهده مقدماتی یک تحقیق میدانی". هفتمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی ایران، تحول اخلاق پزشکی در گام دوم انقلاب: ساری-دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ۱۶ تا ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ (ارائه مقاله به صورت پوستر) (نویسنده اول)
 • “Nursing Care Models and Approach in Asthma” سومین همایش بین المللی ایمنولوژی، آسم و آلرژی از ۲۷/۱۱/۹۵ تا ۲۷/۱۱/۹۵ (ارائه مقاله به صورت سخنرانی) (نویسنده مسؤول)
 • "تصویر ذهنی از جسم در بیماران تحت درمان با دیالیز". اولین کنگره بین المللی نفرولوژی و ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله ۲۲-۲۰ خرداد ۱۳۹۴، سالن همایش های رازی، تهران  (ارائه مقاله به صورت پوستر) (نویسنده اول)


سخنرانی در سمینارها، کنگره ها و همایش های معتبر داخلی و خارجی
 • هشتمین سلسله نشست کارگروه توسعه علوم پرستاری با عنوان "تدوین راهنماها و استانداردهای بالینی"، کارگروه توسعه علوم پرستاری منطقه ۷ آمایشی کشور، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ۳۰/۳/۱۴۰۰، سخنران
 • سومین همایش بین المللی "ایمنولوژی، اسم و آلرژی" از ۲۷/۱۱/۹۵ تا ۲۹/۱۱/۹۵، مرکز تحقیقات ایمنولوژی، اسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، سخنران
 • کارگاه "شیوه های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی بالینی"، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۰/۷/۹۳، سخنران
 • کارگاه "ونتیلاسیون غیرتهاجمی"، دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۳۰/۲/۹۲ تا ۳۱/۲/۹۲ ، سخنران
 • كارگاه "ديابت و توجهات پرستاري مربوط به آن" ، دانشگاه علوم پزشكي تهران، ۲۲/۲/۹۲ تا ۲۳/۲/۹۲، سخنران
 • كارگاه  "اصول مراقبت و بهداشت دهان در بيماران بستري در بيمارستان" دانشگاه علوم پزشكي تهران، ۱۸/۱۱/۹۱، سخنران
 
انتشارمقاله فارسی در مجلات معتبرداخلي
 

 • "تصویر ذهنی از جسم در بیماران تحت درمان با دیالیز". مجله "پژوهش پرستاری" دوره ۱۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۸) پاییز ۱۳۹۴، ۶۰-۵۲ (نویسنده مسؤول)

 
انتشارمقاله انگلیسی در مجلات معتبر بین المللی
 

 

 • Identifying the dimensions of patient privacy in intensive care units: a qualitative content analysis study. Setareh Tajdari, Alireza Irajpour, Mohsen Shahriari, Mahmoud Saghaei. Journal of Medical Ethics & History of Medicine. Oct 2022, Vol. 15 Issue 6, p 1-18.

 • The effect of religious intervention on the level of consciousness of comatose patients hospitalized in an intensive care unit: a randomized clinical trial. Vahid Naseri-Salahshour, Shokoh Varaei, Mahbobeh Sajadi, Setareh Tajdari, Masoumeh Sabzaligol, Neda Fayazi. European Journal of Integrative Medicine. Vol 21, August 2018, p 53-57.

 • Reviewing and comparing self-concept in patients undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis. Nahid Shahgholian, Setareh Tajdari*, Mahmoud Nasiri. Iran J Nurs Midwifery Res. 2012 February; 17(2 Suppl1): S85–S90.

 
 

                     
برونداد فناورانه
                 
 • ارزیابی، تأیید و کسب نمره قبولی محصول فناورانه منتج از رساله دکتری با عنوان "راهنمای بالینی بین حرفه ای رعایت محدوده قلمرو بیمار در بخش های مراقبت ویژه" توسط کمیته ارزیابی بروندادهای فناورانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ۱۴۰۱
كتابها
 
 • "خودپنداره در بیماران تحت درمان با همودیالیز". ستاره تاجداری، علی رضا دشتی دهکردی، ناهید شاهقلیان. اصفهان، انتشارات فرهنگ پژوهان دانش، ۱۳۹۸
 • "راهنمای جامع داروشناسی و داروهای ژنریک ایران برای گروه های پزشکی و پرستاری". منصور دادبخش، ستاره تاجداری و همکاران. تهران، انتشارات تیمورزاده نوین، ۱۳۹۷
 • "داروهای ضد سرطان(ضد نئوپلاست) با رویکردی نوین از فرایند ۵ مرحله ای بررسی، تشخیص، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی". منصور دادبخش، ستاره تاجداری و همکاران. تهران، انتشارات تیمورزاده نوین، ۱۳۹۵
 
علایق پژوهشی
 


 • Inter-professional Education & Cooperation
 • Evidence-based Practice, Evidence-based Nursing
 • Guideline Development & Adaptation
 • Nursing/Medical Ethics
 • Patient Rights
 • Intensive care Nursing
 
سایر موارد (شرکت در کارگاه ها، دوره های آموزشی، کنفرانس ها، همایش ها، سمینارها، کنگره ها)
 
 • کنفرانس یک روزه هپاتیت B مورخ 26/3/79، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • کنفرانس یک روزه سرطان مری مورخ 4/4/79،  مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • کارگاه یک روزه شیر مادر مورخ 20/10/79، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • سمینار یک روزه دیابت حاملگی مورخ 2/8/81، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • دومین همایش پرستاری همزمان با نهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند و پانل فراهم آوری و پیوند اعضا از جسد، دیالیز صفاقی از 26/1/84 تا 30/1/84 معادل 50 ساعت، مرکز همایش های رازی، تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه دو روزه شیر مادر مورخ 10/2/84 و 11/2/84 به مدت 8 ساعت، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • سومین همایش پرستاری بخش های گوارش، کبد و اندوسکپی همزمان با پنجمین کنگره بین المللی بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران از 24/9/84 تا 25/9/84، مرکز همایش های رازی، تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه دیالیز صفاقی مورخ 11/12/84 به مدت 8 ساعت، مرکز تحقیقات ارولوژی بیمارستان سینا، تهران(شرکت کننده)
 • سمینار یک روزه احتیاطات بیمارستانی با اولویت ایدز مورخ 6/2/85 به مدت 4 ساعت، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • سمینار یک روزه ترویج شیر مادر و تنظیم خانواده مورخ 31/2/85 به مدت 6 ساعت، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • سمینار علمی- آموزشی درمان زخم با پانسمان های نوین کامفیل، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی مراقبت های روانی در بحران از 5/9/85 تا 6/9/85 به مدت 10 ساعت، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی تریاژ از 14/9/85 تا 15/9/85 به مدت 10 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • همایش هیپرتانسیون از 18/9/85 تا 19/9/85 به مدت 16 ساعت، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، تهران(شرکت کننده)
 • سمینار یک روزه انجمن نفرولوژی ایران تحت عنوان دیالیز صفاقی مزمن سرپایی(CAPD) با حضور اساتید دیالیز صفاقی دانشگاه Yale امریکا مورخ 17/10/85 به مدت 5 ساعت، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • کنفرانس ایمونوتراپی در سرطان مورخ 3/3/86 به مدت 5 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی کنترل عفونت در بیماران نقص ایمنی مورخ 23/3/86، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • سمینار آشنایی با برنامه ریزی و آمادگی در بلایا مورخ 31/4/86 به مدت 6 ساعت، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی: "شستن دست ها" مورخ 10/5/86، مرکز آموزشی، پژوهشی، بهداشتی و درمانی دکتر شریعتی(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی ABG مورخ 14/7/86 به مدت 10 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی Basic CPR مورخ 8/8/86 به مدت 6 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • گواهی نامه دوره مهارت اول(مفاهیم پایه و فناوری اطلاعات) مورخ 27/8/86 معادل 12 ساعت آموزشی، مجتمع فرهنگی کاربردی تهران
 • گواهی نامه دوره مهارت دوم(استفاده از رایانه و مدیریت فایل ها) مورخ 27/8/86 معادل 8 ساعت آموزشی، مجتمع فرهنگی کاربردی تهران
 • گواهی نامه دوره مهارت سوم(واژه پردازها) مورخ 29/8/86 معادل 26ساعت آموزشی، مجتمع فرهنگی کاربردی تهران
 • گواهی نامه دوره مهارت هفتم(اطلاعات و ارتباطات) مورخ 29/8/86 معادل 12 ساعت آموزشی، مجتمع فرهنگی کاربردی تهران
 • یازدهمین کنگره بین المللی نفرولوژی، دیالیز و پیوند کلیه در ایران مورخ 29/8/86 به مدت 8 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی درخصوص منتخبی از بیماری های نوپدید(ایدز، آنفولانزای پرندگان، هپاتیت C)، دی ماه 1386 به مدت 20 ساعت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی غیر حضوری تدابیر پرستاری در بیماری های کلیه و مجاری ادراری مورخ 14/12/86 به مدت 40 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی غیر حضوری تدابیر پرستاری در اورژانس های کلیه و مجاری ادراری مورخ 21/12/86 به مدت 40 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی نحوه استریلیزاسیون در CSR مورخ 5/4/87 به مدت 6 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • دوره آموزشی غیر حضوری مدیریت فرایند های مراقبت از بیمار: تدابیر پرستاری در اورژانس های کلیه و مجاری ادراری 2 مورخ 3/6/87 به مدت 40 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه پروپوزال نویسی مورخ 20/5/88 و 21/5/88، مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه توانمند سازی و ارتقاء مهارت های آموزش بالینی پرستاری از 20/6/90 تا 22/6/90، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه دو روزه روش پژوهش کیفی مورخ 6/4/91 و 7/4/91، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه دو روزه آزمون سازی مطالعات کمی مورخ 10/4/91 و 11/4/91، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه یک روزه اخلاق حرفه ای مورخ 17/4/91، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه انواع زخم- مراقبت و پانسمان از 19/6/91 تا 20/6/91، آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • آموزش ضمن خدمت الکترونیکی: شوک، از 18/6/91 تا 22/7/91 معادل 20 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آموزش ضمن خدمت الکترونیکی: فرایند های کلیدی پرستاری(1)، از 18/6/91 تا 22/7/91 معادل 80 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • کارگاه یک روزه آشنایی با تکریم ارباب رجوع مورخ 20/8/91، واحد اداری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه زخم بستر مورخ 25/9/91 به مدت 10 ساعت، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • ژورنال کلاب محیط زندگی و تطابق با جابجایی های اجباری در سالمندان مورخ 18/10/91 به مدت 10 ساعت، دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه دیابت و توجهات پرستاری مربوط به آن از 22/2/92 تا 23/2/92، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کنگره تازه های غدد و متابولیسم- بزرگسالان و کودکان(پنجمین کنگره تازه های دیابت) از 1/8/92 تا 3/8/92، تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه پدافند غیرعامل از 24/12/92 تا 25/12/92 به مدت 20 ساعت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • آموزش ضمن خدمت الکترونیکی: اخلاق پژوهش، نقد، مناظره و گفتگوی علمی، از 3/3/93 تا 11/6/93  معادل 35 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آموزش ضمن خدمت الکترونیکی: تدابیر پرستاری در بیماری صرع، از 3/3/93 تا 11/6/93  معادل 20 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • آموزش ضمن خدمت الکترونیکی: تدابیر پرستاری در بیماری های عروق محیطی، از 3/3/93 تا 11/6/93  معادل 40 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • پانل نظریه پردازی در پرستاری و مامایی برمبنای متون اسلامی(1) مورخ 19/3/93 به مدت 5 ساعت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه گراندد تئوری مورخ 31/3/93، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • نشست دانش افزایی استادان دانشکده پرستاری و مامایی با موضوع عرفان عاشورا مورخ 7/8/93 و 17/8/93 به مدت 4 ساعت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه تفسیر CXR مورخ 15/9/93 به مدت 5 ساعت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کنفرانس علمی یک روزه کرونا ویروس مورخ 16/9/93، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • سمینار مبانی و مفاهیم مدل تعالی سازمانی(EFQM) مورخ 10/10/93 به مدت 3 ساعت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه آموزشی اطفاء حریق مورخ 14/10/93 به مدت 2 ساعت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کنفرانس علمی یک روزه ارتباطات موثر در سازمان مورخ 19/11/93، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه چالش های آموزش پرستاری در بالین: ارتقای کیفیت آموزش بالینی، دارای 4 امتیاز مورخ 20/11/93، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کنفرانس علمی یک روزه ارتباطات موثر در سازمان مورخ 26/11/93، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه توسعه عملکرد و ایمنی بیمار، Practice Development & Patient Safety Workshop از 18/12/93 تا 20/12/93، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه آموزشی مهارت خودآگاهی مورخ 13/2/94 و 14/2/94 به مدت 4 ساعت، معاونت اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کنگره بین المللی ارولوژی و نفرولوژی از 20/3/4 تا 22/3/94، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، سالن همایش های رازی، تهران(شرکت کننده)
 • نشست هم اندیشی استادان دانشکده پرستاری و مامایی با موضوع اخلاق علمی و حرفه ای مورخ 17/3/94 و 24/3/94به مدت 8 ساعت، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کارگاه پانسمان های نوین در زخم های فشاری مورخ 30/9/94 به مدت 5 ساعت، دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کنگره پرستاری پیوند از 24/10/94 تا 26/10/94 دارای 10 امتیاز، انجمن علمی پیوند سلول های بنیادین خونساز ایران، تهران(شرکت کننده)
 • نشست هم اندیشی استادان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع تاریخ معاصر ایران مورخ 3/12/94 به مدت 2 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (شرکت کننده)
 • نشست هم اندیشی استادان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با موضوع شبهات قرآنی مورخ 31/3/94 به مدت 2 ساعت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (شرکت کننده)
 • برنامه کوتاه مدت حرفه ای مراقبت های پرستاری بعد از پیوند سلول های خونی و مغز استخوان از 1/2/95 تا 2/4/95 دارای 25 امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی تهران (شرکت کننده)
 • کارگاه طراحی طرح درس(سیلابس) بالینی مورخ 13/4/95 به مدت 3 ساعت، دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • همایش دو روزه آموزشی توانمندسازی اساتید و مربیان پرستاری سالمندی کشور از 27/4/95 تا 28/4/95 به مدت 16 ساعت، سالن امام جواد(ع) ستاد مرکزی وزارت بهداشت(شرکت کننده)
 • کارگاه آموزش افزایش اعتماد به نفس مورخ 13/7/95 به مدت 2 ساعت، معاونت اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • سمینار آموزشی مدیریت خطر و بلایا با رویکرد HSE مورخ 19/8/95 به مدت 3 ساعت، معاونت اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • Certificate of Participation in the video conference on “What are the effective ways to translate clinical leadership into health care quality improvement” by prof Robert MC Sherry, Nov. 14, 2016(24/8/95).
 • کارگاه اخلاق و تعهد حرفه ای مورخ 22/9/95 و 24/9/95 به مدت 25/3 ساعت، دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
  - کارگاه نحوه استفاده از سامانه نماد و سایر سامانه های مجازی مورخ 29/10/95 به مدت 2 ساعت، معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • Certificate of Completion in following symposium “Introduction of Integrative Medicine & Introduction of Persian Medicine” on 23 Jan, 2017(1/11/95).
 • سومین همایش بین المللی ایمونولوژی، آسم و آلرژی از 27/11/95 تا 29/11/95 دارای 5/7 امتیاز، مرکز تحقیقات ایمونولوژی، آسم و آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • Attended and competed the course titled as: “Nursing PID Educational Workshop” on 15 Feb 2017(2 hours) held by: The 3rd International Congress of Immunology, Asthma and Allergy (ICIAAI 2017).
 • سمینار سراسری ارزیابی صلاحیت بالینی مورخ 28/11/95 به مدت 8 ساعت، معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(شرکت کننده فعال)
 • کارگاه ارزشیابی بالینی(1) مورخ 14/12/95 به مدت 3 ساعت، دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کنفرانس علمی یک روزه پیامدهای تک فرزندی بر سلامت خانواده مورخ 17/12/95 دارای 5/2 امتیاز، دانشگاه علوم پزشکی تهران(شرکت کننده)
 • کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا از 2/2/96 تا 4/2/96 دارای 15 امتیاز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران(شرکت کننده)