سميه صادقي نياركي                                                                                                  تاریخ آخرین اصلاح : 95/7/7

مشخصات فردی

مرتبه دانشگاهي : کارشناس آموزشی
گروه آموزشي :   داخلی جراحی
پست الكترونيك: sadeghi-s@razi.tums.ac.ir
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171       
نشاني محل كار :
ميدان توحيد – خيابان نصرت شرقي – دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 
سوابق تحصیلی
 • مقطع کارشناسی رشته پرستاري در دانشکده پرستاري  دانشگاه علوم پزشکی  شاهد  از سال 83-79.

 • مقطع کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 1394


سمت های اجرایی
 • استخدام  به عنوان پرستار در دانشگاه علوم پزشكي تهران (بيمارستان بهارلو) از تاريخ 1383 تا 1391 (  دو سال اول به عنوان  طرح نيروي انساني)

 • سابقه پنج سال كار در CCU ، يك سال در بخش قلب و یک سال كار در بخش دياليز .

 • مربي باليني دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران از خرداد 1391تا كنون.    


ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 • ارایه مقاله در چهارمین کنگره بین المللی محققین جوان در کشور ارمنستان در سال 2007.

 • ارایه مقاله در هجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی  در مشهد در سال 1386.

 • شركت در بيست ويكمين کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی در تبريز در سال 1392( دو مقاله  به صورت پوستر )

 • شرکت د کارگاه اصول مراقبت و بهداشت دهان در بیماران بستری در بیمارستان ،دانشگاه علوم پزشکی تهران 18/11/91 با عنوان سخنران

 • شرکت در همایش کشوری رویکردهای مراقبت همه جانبه در بخش نوزادان 21 و 22/1/95

 • شرکت در همایش گوارش و کبد ایران 1394

 • شرکت در کنفرانس علمی ادواری  مشترک پریناتولوژی و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند ماه 1394

 • شرکت در همایش رویکردهای مراقبت همه جانبه nidcap  در تالار امام، اذر ماه 1394


انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 • علیرضا ایمانی، مهدیه فقیهی، سيد شهاب الدين صدر، سمیه صادقی نیارکی. اثر پیش درمانی با نورآدرنالین و نقش گیرنده آلفا-یک آدرنرژیکی و کانال پتاسیمی وابسته بهATP  میتوکندریایی بر آنزیمهای قلبی پلاسما در مدل  ایسکمی/پرفیوژن مجدد در قلب موش صحرایی بیهوش.مجله پزشکی کوثر، دوره 13، شماره 4،  ص85-281 ، زمستان 1387.

انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی
 • Imani A, Faghihi M, Sadr SS, Sadeghi Niaraki S, Alizadeh AM. Noradrenaline protects in vivo rat heart against ventricular arrhythmias and infarction via nitric oxide and reactive oxygen species. J Surgical Research. 2011.

 •  Imani A; mahdieh faghihi; Mansoor Keshavarz; Seyed Morteza Karimian; Somayeh Sadeghi Niaraki. Effect Of Different Doses Of Noradrenaline Against Ischemia-induced Ventricular Arrhythmias In Rat Heart In Vivo. Indian Pacing and Electrophysiology Journal.2009.

 •  Imani A, Mahdieh Faghihi, Sayyed Shahabeddin Sadr, Mansoor Keshavarz, Somayeh Sadeghi Niaraki .Noradrenaline reduces ischemia-induced arrhythmia in anaesthetized rats: Involvement of α1-adrenoceptors and mitochondrial KATP channels. J Cardiovasc Electrophysiol, 2008.


علایق پژوهشی
 •  تجزيه و تحليل انواع آريتمي ها بطني
 • مهارت نسبي در زبان انگليسي
 
مقاله ارسال شده و در حال داوري
 • The comparison of aspiration pneumonia incidence between intubated and nonintubated patients receiving activated charcoal, 2014, Acta Medica Iranica.


دوره های آموزشی گذرانده شده
 • دوره های آموزشی  ICDL  ( مهارتهای هفتگانه  کامپیوتر  شامل برنامه های نرم افزاری  word، power point، excel، internet، access و ...) در دانشگاه  علوم پزشکی تهران و دریافت گواهینامه.