مصطفی رضائی فریمانی           تاریخ آخرین اصلاح : 93/6/31                                English                                                                                                                                                                                                     

مشخصات فردي

 

مرتبه دانشگاهي : کارشناس آموزشی

 گروه آموزشي : داخلی ـ جراحی   

سال تولد: 1341

پست الكترونيك : Rezafarm@ yahoo .com

 تلفن :  66927171 - 66937120  داخلی 154

 نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران

 

 

سوابق تحصيلي
 
 • کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران،
 
سمت های اجرایی
 
 • مربی، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،
 • مدرس گروه فن، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • سازمان نظام پرستاری
 • انجمن علمی پرستاری ایران
 • انجمن حجامت ایران
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • بررسی و نگرش افراد در آستانه ازدواج نسبت به اهدای خون بند ناف در مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران، 1390(علوم پزشکی تهران و موسسه رویان)
 • آگاهی و نگرش افراد در آستانه پرسنل شاغل در اورژانس زایمان بیمارستان های منتخب علوم پزشکی تهران درباره اهدای خون بند ناف، 1392 
 
كتابها
 
 • مرور سریع بر پرستاری داخلی جراحی برونر و سودارث، انتشارات حکیم هیدجی 1392
 • مراقبت های پرستاری جراحی قلب 1، انتشارات جمعیت اسلامی پرستاران 1391     

 

سایر موارد

 • مشاوره و راهنمای دانشجویان مقطع کارشناسی پرستاری