سهیل رحیمی                                          تاریخ آخرین اصلاح : 95.5.10
                                                                                                               

مشخصات فردي
 
 
مرتبه دانشگاهي : هیات آموزشی
گروه آموزشي :روان پرستاری
سال تولد: 1348
  پست الكترونيك:s-rahimi@farabi.tums.ac.ir
تلفن : +98 (21) 66937120 -61054312    
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران - گروه روان پرستاری
 
 
سوابق تحصيلي
 
 
 • کارشناسی:  علوم آزمایشگاهی، حسابداری  
 • کارشناسی ارشد: روانشناسی 
 • دکترا: دکترای تخصصی روانشناسی 
 
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • تاثیر مهارتهای اجتماعی مربیان آموزشی برروی سازگاری دانشجویان
 • طراحی برنامه آموزش توجه آگاهی و اثربخشی آن بر فرایندهای شناختی،هیجانی و تحصیلی دانشجویان
 
 
سمت هاي اجرايي

 • کارشناس آزمایشگاه بیمارستان مرکز طبی کودکان91-1375
 • کارشناس آزمایشگاه مرکز درمانی صداوسیما88-1376
 • کارشناس حسابداری و اسناد پزشکی مرکز درمانی صدا و سیما93-1388
 • مسئول صندوق قرض الحسنه المهدی(عج) صداو سیما91-1385
 • مسئول درمانگاه پادگان قدس سپاه1375
 • مدیر داخلی موسسه آموزش عالی کوثر94-1391
 • کارشناس مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران94-1392
 • رییس اداره آموزش دانشکده پرستاری و مامایی98-1397
 • هیات آموزشی گروه روان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی از1394تاکنون
 
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • عضو انجمن روانشناسی تربیتی ایران
 • عضو کمیته علمی سلامت روان و رسانه یونسکو در ایران
 • عضوکمیته علمی مهارتهای ارتباطی پزشک و بیمار دانشکده پزشکی دانشگاه تهران
 • عضو کمیته صیانت از حقوق شهروندی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه تهران
 • عضو انجمن علوم آزمایشگاهیان ایران
 
جوايز و گرانت ها
 
 
 • تقدیر نامه از ریاست  دانشگاه  علوم پزشکی تهران 1398
 • تقدیر نامه از ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395
 • تقدیر نامه از ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395و1398
 • تقدیر نامه از ریاست دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه آزاد تهران جنوب1396
 • تقدیر نامه از معاونت پزوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران1394
 • تقدیر نامه ازمعاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397و1398
 • تقدیر نامه از معاونت اداری ومالی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1395و1396
 • تقدیر نامه از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396
 • تقدیر نامه از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397
 • تقدیر نامه ازریاست مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1396
 • تقدیر نامه از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش1388
 • تقدیر نامه از ریاست مرکز بهداشت صداو سیمای جمهوری اسلامی 1388
 • تقدیر نامه از ریاست آزمایشگاه مرکز طبی کودکان 1388
 
 
راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي
 
 
 • بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای خشن بر اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان
 • بررسی رابطه نیاز به آزادی براساس مبانی واقعیت درمانی با رضایت زناشویی دانشجویان زن
 • بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکن عادی و کودکان مرزی12-7ساله
 • بررسی تاثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان افسردگی دانشجویان دانشگاه پیام نور
 • بررسی تاثیر سبکهای فرزند پروری بر احساس تنهایی دانش آموزان ناشنوا
 • مقایسه سلامت روان بانوان ورزشکار و غیر ورزشکار در ورزش ایروبیک
 • بررسی نقش تاب آوری و سرسختی روان شناختی در کیفیت زندگی بیماران مولتیپل اسکلروزیس
 • بررسی رابطه تاب آوری و سبکهای هویت یابی با اضطراب امتحان در دانشجویان
 • بررسی تاثیر بهزیستی معنوی و تاب اوری در پیش بینی اضطراب مرگ در میان سالمندان
 • بررسی تاثیر سرمایه فرهنگی و خودکارآمدی برروی بهزیستی اجتماعی خانواده های ایثارگران جنگ تحمیلی
 • بررسی تاثیر آموزش معنویت بر شادکامی زنان یائسه
 • بررسی مقایسه ای تاثیر روایت درمانی و افشای هیجانی بر تنظیم عواطف ناخوشاایند مادران دارای کودک لوسمی
 • بررسی تاثیر برنامه حمایتی والدین همتا بر سوگ مادران دارای نوزاد نارس
 • بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با خودکارآمدی و امید در جانبازان جنگ تحمیلی
 •   
 
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 
 • شناسایی و غربالگری توانایی ها و نارسایی های شناختی  و فرا شناختی و رابطه آنها با باورهای انگیزشی با نقش واسطه گری خودکارآمدی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران
 
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 
 • مقاله "تاثیر مهارتهای اجتماعی مربیان آموزشی برروی سازگاری دانشجویان"اولین کنگره روانشناسی و پلیس1394
 • مقاله " تاثیر آموزش رفتارهای سازگاری شهروندی بر هوش اخلاقی معلمان " پنجمين كنگره روانشناسي ايران 1393
 • مقاله"شناسایی و غربالگری توانایی ها و نارسایی های شناختی و فراشناختی دانشجویان و رابطه آنها با باورهای انگیزشی "  اولین همایش ملی علمی پزوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه سال1394
 • مقاله " نقش مولفه های شخصیت برروی باورهای خود اثر بخشی دانشجویان پزشکی"دومین کنگره ملی مدرسه 1395
 • مقاله " نقش انسجام درونی والدین در پیش بینی استرس تحصیلی دانش اموزان" چهارمین کنگره ملی مدرسه1397 
 
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 
 
 • مقاله "تاثیرآموزش سخت رویی بر سازگاری و مسئولیت پذیری دانشجویان " فصلنامه علمی پژوهشی آموزش در علوم انتظامی –سال اول تابستان 1392
 • مقاله "تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی برباورهای خود کارآمدی و بهزیستی اجتماعی دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران " مجله علمی پژوهشی نما1394
 • مقاله " نقش مولفه های شخصیت برروی باورهای خود اثر بخشی دانشجویان پزشکی دانشگاه تهران "  مجله علمی پژوهشی نما1395
 • مقاله " نقش هوش هیجانی و خود کارآمدی دبیران در کاهش اضطراب جدایی دانش آموزان"  فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده1394
 • مقاله " نقش انسجام درونی والدین در پیش بینی استرس تحصیلی دانش آموزان " فصلنامه علمی پزوهشی مدرسه1397
 • دو مقاله با عناوین "انحرافات جنسی "و"روسپیگری"در دانشنامه بزرگ پلیس با درجه علمی پژوهشی1392
 • مقاله"کنترل کیفی در آزمایشگاه خون شناسی" مجله علمی تخصصی اخبار آزمایشگاهی 1378
 • مقاله" گازهای خون-انجام و تفسیر" مجله علمی تخصصی اخبار آزمایشگاهی 1379
 • مقاله " کنترل کیفی نوارهای ادراری" مجله علمی تخصصی  اخبار آزمایشگاهی 1377
 • Desining an Educational Mindfulness program and Its effectiveness on students Cognitive,Emotional and Educational Processes.Journal of Archives in Military Medicine2019
 
 
 
كتابها
 
 
  کتاب "علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی "انتشارات فرهنگ تهران 1392
  کتاب "درسنامه روانشناسی رشد "دانشگاه علمی کاربردی  تهران1393
  کتاب"نکات اساسی در روانشناسی" انتشارات فرهنگ تهران1393
  کتاب"آسیب شناسی بر مبنایDSM5"انتشارات فرهنگ تهران1395
  کتاب "روانشناسی فردی و اجتماعی" انتشارات حیدری1397
  کتاب الکترونیکی " روانشناسی عمومی" انتشارات ونوس1396
  کتاب الکترونیکی " روانشناسی تربیتی" انتشارات ونوس1396
  کتاب الکترونیکی " نظریه های روان درمانی" انتشارات ونوس1396 
  مجموعه آموزشی "فرزند پروری موفق" موسسه اینترنتی باخ1396
  مجموعه آموزشی "گفتگوهای حوزه  کودک و نوجوان" شبکه اینترنتی کید تالک1397و1398  


 
 
   
علایق پژوهشی
 
 
 • یادگیری و آموزش
 • روانشناسی اجتماعی و مهارتهای زندگی اجتماعی
 • روان درمانی
 
 
سایر موارد
 
 
 • دوره های آموزشی گذرانده شده :
 • 1-کارگاه آموزش سبکهای فرزندپروری- دانشگاه تهران 8ساعت
 • 2-کارگاه مربی گری مهارتهای زندگی – دانشگاه تهران 72ساعت
 • 3-کارگاه تشخیص و درمان اختلالات جنسی- دانشگاه تهران 24ساعت
 • 4-کارگاه برخورد با مرگ و داغدیدگی – دانشگاه تهران 4ساعت
 • 5-کارگاه شناسایی و استفاده از ظرفیتهای ذهنی – سازمان مدیریت 24ساعت
 • 6-کارگاه تفسیر نقاشی کودک – موسسه آموزشی کوثر6ساعت
 • 7-کارگاه مبانی درمان شناختی رفتاری – موسسه آموزشی کوثر34ساعت
 • 8-کارگاه مبانی اختلال اضطراب فراگیر- موسسه آموزشی کوثر20ساعت
 • 9-کارگاه مدیریت استرس – موسسه آموزشی کوثر6ساعت
 • سوابق برگزاری کارگاههای آموزشی:
 • 1- برگزاری دو کارگاه با عنوان مهارتهای مطالعه و یادگیری در سال تحصیلی 92-93 پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • 2- مجری و برگزارکننده کارگاههای روشهای نوین یادگیری و مطالعه –سبکهای فرزندپروری درموسسه کوثراز سال 1390تاکنون(10دوره)
 • 3-برگزاری 4دوره کارگاه تقویت حافظه عمومی یک دوره کارگاه طراحی ذهن(NLP)سه دوره کارگاه روشهای مطالعه پویا وتند خوانی در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
 • 4- برگزاری 3 کارگاه مهارتهای ارتباطی در مرکز مهارتهای بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش 1391-1392 
 • 5- برگزاری کارگاه" نوجوانی ،راهکارهای عملی با مسائل پیش روی نوجوان" در  اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان 1393
 • 6- برگزاري مجموعه كارگاههاي كودك خود را بهتر بشناسيم در مهد كودك نمونه پرند جهت والدين
 • 7-برگزاری مجموعه کارگاههای مهارتهای زندگی- اخلاق حرفه ای در دانشکده پرستاری و مامایی تهران جهت کارکنان و مربیان اموزشی از سال 1394تا کنون
 • 8- برگزاری مجوعه کارگاه های مهارتهای زندگی شامل کارگاه مدیریت خشم ، کارگاه کنترل استرس ، کارگاه خودآگاهی، کارگاه ابراز وجود و جرات مندی، کارگاه اعتماد به نفس ، کارگاه تفکر خلاق در خانه های سلامت شهرداری تهران منطقه 3 تهران و مرکز مشاوره فرشته بابلسر
 • 9-کارگاه مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره فرشته بابلسر و دانشگاه مازندران
 • 10- بر گزاری کارگاه هوش هیجانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارتش و بانک ملی استان مازندران 
 • 11-برگزاری کارگاه مدیریت زمان و مهارتهای مطالعه و یادگیری علمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران1397
 • مدرس مدعو در دانشگاه پیام نور استان البرزگروه مشاوره و علوم تربیتی از سال 1390 تاکنون
 • مدرس مدعو دانشگاه علمی کاربردی
 • مربی رسمی تندخوانی از سال 1374تاکنون ازطرف سازمان فنی حرفه ای کشور
 • مشاور تحصیلی و مدرس و برنامه ریز آموزشی موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی
 • همکاری با شرکت تعاونی سازمان سنجش آموزش کشور در طراحی سوالات
 • مشاور  کلینیک روانشناختی راه برتر تهران
 • مشاور کلینیک روانشناختی کاریزما تهران
 • کارشناس روان شناسی شبکه سلامت سیمای جمهوری اسلامی
 • مشاور رسمی آموزش خانواده اداره آموزش و پرورش استان تهران