فاطمه رحيمي كيان                       تاریخ آخرین اصلاح : 1396/1/20                                
                                                                                   
مشخصات فردي
 

مرتبه دانشگاهي : مربي هيئت علمي
گروه آموزشي : بهداشت باروري، بارداري و زايمان
سال تولد: 1341
پست الكترونيك 1: rahimikian@tums.ac.ir
تلفن : +98 (21) 61054312 - 66927171
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران -

سوابق تحصيلي
 
 • كارشناسي ارشد آموزش مامايي، تربيت مدرس، 1370

 • كارشناسي مامايي، علوم پزشكي تهران، 1366

 • كارداني مامايي، علوم پزشكي مشهد، 1364

 
سوابق تدریس
 

سوابق تدريس و واحد هاي آموزشي :

 • فیزیوپاتولوژی 1 و 2 در مقطع كارشناسي مامايي

 • راهنمايي ، مشاوره و نظارت  پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد مامايي و پرستاري

 • مفاهيم نوين مامايي2 ( تئوري و كارآموزي ) ، در مقطع كارشناسي ارشد مامايي

 • اصول مديريت و كاربرد آن در ارائه خدمات مامايي  ( تئوري و كارآموزي ) ، در مقاطع كارشناسي  و كارشناسي ارشد مامايي

 • سمينار تحقيق در مقطع  كارشناسي ارشد مامايي

 • روش تحقيق در مقاطع كارشناسي  و  كارشناسي ارشد مامايي

 • نوزادان و مراقبت هاي مربوطه ( كارآموزي ) در مقطع كارشناسي مامايي

 • بهداشت مادر و كودك  ( تئوري و كارآموزي )، در مقطع كارشناسي پرستاري

 • اصول و فنون پرستاري و مامايي و آشنايي با اتاق عمل و زايمان ( تئوري ، عملي و كارآموزي ) در مقطع كارشناسي مامايي

 • كليه دروس بارداري و زايمان طبيعي وغيرطبيعي ( تئوري و كارآموزي هاي عادي و عرصه ) در مقطع كارشناسي مامايي

 • بيماري هاي زنان ، نازايي و فوريت هاي مربوطه (تئوري و كارآموزي هاي عادي و عرصه ) در مقطع كارشناسي مامايي

 
سوابق تدريس در كارگاه :

 • تدريس در كارگاه آموزشي " پيشگيري از بيماري هاي منتقله از راه خون  و احتياطات همه جانبه براي كاركنان تيم سلامت " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران، ارديبهشت 1392

 • تدريس در كارگاه آموزشي " آشنايي با نحوه نگارش يك پروپوزال پژوهشي" ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،آبان 1386

 • تدريس و مديريت اجرايي در كارگاه آموزشي " آشنايي با ارسال الكترونيكي طرح هاي تحقيقاتي " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،دي 1385

 • تدريس در كارگاه آموزشي " رسم نمودار زايماني" ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،دي 1383

 • تدريس در كارگاه آموزشي " عفونت ها در حاملگي و پس از آن" ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،دي 1383

 • تدريس در كارگاه آموزشي " يائسگي" ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،بهمن 1383

 • تدريس در كارگاه آموزشي " ارزيابي سلامت جنين" ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،تير 1383

 • تدريس دركارگاه آموزشي " مشاوره در خدمات مامايي" در اولين همايش كشوري مامايي، مركز توسعه دانشگاه ع.پ.تهران، ارديبهشت 1381

 • مسئول پانل در كنگره سالانه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ايران، تهران ، بيمارستان مسيح دانشوري،اسفند1381

 • تدريس در 5 دوره " كارگاه آموزشي فرآيند آموزش در علوم پزشكي،مركز توسعه دانشگاه ع.پ.تهران،از دي ماه 1376 لغايت اسفند 1377

 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • بررسي تحريك نوك پستان در آمادگي سرويكس و شروع دردهاي زايماني در حاملگي هاي طولاني، دانشگاه تربيت مدرّس،1370
 
سمت هاي اجرايي
 
 • استاد مشاور تحصیلی دانشجویان کارشناسی مامایی از سال1394

 • دبیر کمیته ارتقاء اعضای هیأت علمی دانشکده از تابستان 1393

 • عضو شورای پژوهشی گروه های آموزشی مامایی و بهداشت باروری از سال 1384 تا کنون

 • عضو هيئت رئيسه دانشكده پرستاری و مامایی از سال1392
 • عضو شوراي آموزشي دانشكده پرستاری و مامایی از سال 1392

 • مسئول دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1392

 • معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1392

 • مسئول اساتید راهنمای تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی از سال 1392

 • عضو شوراي هم انديشي اساتيد دانشكده پرستاري و مامايي از سال 1391

 • عضو و داور كميته نوآوري دانشكده پرستاري و مامايي ازسال 1389

 • عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي ازسال 1389

 • عضو موسس مركز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي د.ع.پ.تهران،1388.                             

 • عضو شوراي IT، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،1385- 1387

 • عضو شوراي تحصيلات تكميلي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،1384- 1387

 • عضو كميته تحول اداري، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،1384- 1389

 • عضو كميته برنامه ريزي عملياتي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،1384- 1387

 • عضو كميته تأمين منابع علمي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 25/8/1384- تاكنون

 • معاونت پژوهشي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 23/9/1384- مهر 1387

 • عضو كميته بازنگري برنامه درسي رشته مامايي در مقاطع كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد درسطح وزارتخانه، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 8/11/1381

 • مشاور رياست دانشكده در كليه امور مربوط به رشته مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 16/8/1380- 27/8/1384

 • عضو هيات تحريريه مجله حيات، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 3/9/1380- 1/11/1381

 • عضو شوراي پژوهشي گروه مامايي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 2/9/1378- 1390

 • عضو گروه ارزيابي درون، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 2/9/1378

 • استاد مشاور (با حفظ وظايف آموزشي و اجرايي) ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 25/7/1377- 25/7/1378

 • عضو كميته بازنگري برنامه آموزشي رشته مامايي ، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 27/4/1375

 • معاون آموزشي و نماينده تام‏الاختيار دانشكده پرستاري ومامايي در مركز توسعه آموزش پزشكي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 15/10/1375- 27/7/1377

 • معاونت  آموزشي و پژوهشي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 21/11/1372- 27/7/1377

 • معاونت آموزشي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،6/7/1371- 29/9/1376

 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • دبیر علمی بخش مامایی سيزدهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي، تهران ، سالن همايش هاي رازي،27 تا 30 آذر 1391.

 • عضو هیأت رئیسه  ، عضو کمیته علمی  و عضو پانل های تخصصی در بخش مامایی چهاردهمين كنگره بين المللي زنان  و مامايي، تهران ، سالن همايش هاي رازي22 تا 25 مهر1393. 
 • عضو هیأت رئیسه  ، عضو کمیته علمی  و عضو پانل های تخصصی در بخش مامایی کنگره های بین المللی زنان  و  مامایی دانشگاه های علوم پزشکی تهران  و  ایران از سال 1387 تاکنون

 • عضو انجمن علمي مامايي ايران از سال 1386

 • عضو سازمان نظام پزشكي از سال 1370

 
جوایز و گرانت ها
 
 • دريافت لوح تقدير به عنوان مامای نمونه کشوری از سوی مشاور وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در امور مامایی در اردیبهشت 1395

 • دريافت تقديرنامه از رياست ROYAN International Twin Congress به مناسبت  انتخاب پوستر برتر در بخش مامایی و ناباروری در سال 1394 / 2015

 • دريافت لوح تقدير به عنوان مسئول دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی از سوی ریاست محترم دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال های 1394 و 1393

 • دريافت لوح تقدير به عنوان استاد برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در  دومین جشن یکپارچه دانش آموختگان دانشگاه در سال 1392

 • دريافت لوح تقدير به عنوان مسئول دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی از سوی ریاست محترم دفتر ارتباط با دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393
 • دريافت لوح تقدير به عنوان استاد برگزیده دانشکده پرستاری و مامایی از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1392

 • دريافت تقديرنامه از رياست دانشكده پرستاري و مامايي به مناسبت تهيه نقشه ذهني گروه بهداشت باروري ،بارداری و زایمان از سوی ریاست دانشکده  در سال 1392

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان مسئول برگزاری کارگاه های کانون نوآوری مراقبت جامع شهروندان از سوی مشاور ریاست دانشگاه و دبیرستاد  نوآوری در سال 1391 در همایش دومین روز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان مسئول برگزاری کارگاه های کانون نوآوری مراقبت جامع شهروندان از سوی ریاست دانشکده  در همایش دومین روز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان ارائه دهنده طرح نوآورانه در همایش دومین روز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391

 • دريافت لوح تقديربه مناسبت برگزاری همایش اولین روز نوآوری از مشاور ریاست  و دبیرستاد  نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391

 • دريافت لوح تقدير از مشاور ریاست دانشگاه و دبیرستاد  نوآوری در سال 1391

 • دریافت لوح تقدیر به عنوان سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی از سوی ریاست دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1390 

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان عضو کمیته تحول اداری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی ریاست دانشکده درسال 1389

 • دریافت لوح تقدیر به عنوان سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه  و سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1388 

 • دریافت تقدیر نامه در بکارگیری آموزش الکترونیکی ترکیبی در دروس محوله از سوی معاونت آموزشی دانشکده درسال 1388

 • دریافت لوح تقدیر به عنوان سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه  و سرپرست مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387 

 • دریافت لوح تقدیر به عنوان فعال عرصه سلامت و مجری برپایی غرفه های مشاوره در فرهنگسرای سلامت تهران از سوی شهردار تهران در سال 1386 

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی ریاست دانشکده درسال 1387

 • دریافت لوح تقدیر به عنوان مجری اصلی ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و مراقبتی مامایی جامعه نگر به شهروندان تهرانی درفرهنگسرای سلامت تهران در سال 1386 

 • دریافت تقدیر نامه به مناسبت  مشارکت در راه اندازی رشته بهداشت باروری  و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی ریاست دانشکده درسال 1385

 • دریافت تقدیر نامه به عنوان معاونت آموزشی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوی ریاست دانشکده درسال 1376

 
راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي

 

 • بررسی تأثیرکیسه یخ ناحیه ساکروم بر شدّت درد و اضطراب فاز فعال لیبر ومیزان رضایت مندی از زایمان در زنان نخست زا، شلیر محمدی، استاد راهنما، 1395

 • بررسی ارتباط هوش هیجانی ماماها با رضایت مادران از مراقبت های مامایی در بیمارستان های خراسان شمالی، محترم جمعه دیزاوندی، استاد راهنما،1393
 • بررسی تأثیر آموزش مهارت های مدیریتی مدیران بر بهره وری ماماها در بیمارستان های استان کردستان، بیان ملکی، استاد راهنما،1393

 • بررسی تاثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علایم یائسگی ، پروین گلزاره ، استاد راهنما،1394

 • بررسی تاثیر آموزش مبتنی برمدل مراقبت پیگیر برکیفیت زندگی زنان نابارور  معصومه فدایی، استاد راهنما،1393
 • بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر توانمندسازی روانشناختی ماماها  حمیده خاکپور، استاد راهنما،1393

 • بررسي مقايسه اي خشونت خانگي زنان باردار و غيرباردار و عوامل مرتبط با آن در جمعيت شهري  و  روستايي شهرستان زرند، مريم علي كمالي، استاد راهنما،1392

 • بررسي نگرش زوجين نابارور در مورد رحم جايگزين، افسانه زندي،استاد راهنما،1392

 • بررسي ارتباط تنش شغلي محيط كار با عملكرد ماماها ي شاغل در بيمارستان هاي منتخب د.ع.پ.تهران، زيبا بيكي، استاد راهنما،1392

 • بررسی تأثير عصاره زعفران برعملكرد جنسي زنان در سنين باروري، معصومه رحمتي، استادمشاور1392

 • بررسی مقایسه ای دو روش آموزشی هنگام ترخیص بر پیامدهای بارداری در زنان مبتلا به دیابت بارداری، معصومه صنوبري،استاد راهنما،1391

 • بررسي عوامل مرتبط با رفتار شهروندي سازمانی در ماماهاي شاغل در استان لرستان، گيتا خزايي، استاد راهنما،1391

 • بررسی تأثیر ماساژ پا بر شدت ادم فیزیولوژیک بارداری، مهديه كياني ، استاد راهنما، 1391

 • تعيين شيوع  فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستان ها و مراكز بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران، ناهيد ملكي، 1390، استاد مشاور

 • بررسي تأثير ورزش هاي كف لگن بر عملكرد جنسي و رضايتمندي در زنان نخست زا، الهه بوريايي، 1388، استاد مشاور

 • بررسي تاثير زورزدن خودبخودي مادر در مرحله دوم زايمان بر پيامدهاي مادري – جنيني، فروغ طالبي، 1389، استاد راهنما

 • مقايسه تاثير نورهالوژن و تحريك صوتي ارتعاشي برالگوي غير واكنشي ضربان قلب جنين، طاهره رحيمي نيا، 1388، استاد راهنما

 • بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي با ابتلاء به واژينيت، مهشيد محمدبيگي، 1388، استاد راهنما

 • بررسي تاثير زنجبيل و بابونه بر تهوع و استفراغ ناشي از بارداري در زنان باردار، صبا بشارت ،1388، استاد مشاور

 • بررسي تاثير آموزش نسبت به انتخاب نوع روش زايمان بر اساس مدل باور بهداشتي در زنان باردار متقاضي دريافت مراقبتهاي دوران بارداري شهرستان شاهرود، كبري ابوذري گزافرودي،1387، استاد راهنما

 • بررسي تاثير آموزش پيشگيري از سرطان دهانه رحم بر اساس مدل باور بهداشتي بر عملكرد زنان مراجعه كننده به مركز بهداشتي درماني منتخب شهر اردبيل ، سولماز فتحي ، 1386 ، استاد مشاور

 • بررسي تاثير حضور مادران در آموزش رفتارهاي پيشگيري كننده از استئوپروز به دختران دبيرستاني منطقه 17 شهرداري تهران، مهناز ميرزايي روزبهاني، 1385، استاد راهنما

 • بررسي كيفيت زندگي دراستفاده كنندگان از شايعترين روشهاي تنظيم خانواده، زهرا قرارخسروشاهي، 1384، استاد راهنما

 • بررسي فراواني و شدت افسردگي دوران قاعدگي و ارتباط آن با نگرش مذهبي در دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان كرج  نازي رحيمي، 1383،استاد راهنما 

 • بررسي مقايسه‌اي بكارگيري انواع روشهاي جلوگيري از بارداري در زنان زير 18 سال و بالاي 3 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني جنوب تهران ، هينار قيتولي، 1382، استاد راهنما

 • بررسي ميزان، علل استفاده و عدم استفاده از درمان جايگزيني هورموني در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاههاي بيماريهاي زنان بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران در سال، اعظم بشيري، 1380، استاد راهنما

 • بررسي مقايسه‌اي رشد فيزيكي و تكامل شيرخواران 12-0 ماهه شير مادرخوار با ساير الگوهاي شيردهي در مراكز بهداشتي – درماني كرج ، حميده ثابت روحاني، 1376، استاد راهنما

 • بررسي مقايسه‌اي مقدار ليپيدو ليپو پروتئينهاي سرم، قبل و پس از مصرف قرصهاي ضدبارداري تري فازيك و منوفازيك در مراجعين به مراكز بهداشتي درماني شهر شاهرود در سال 76-75، مريم كشاورز، استاد راهنما

 • بررسي مقايسه‌اي اندازه‌هاي بدن نوزاد جهت غربالگري كم وزني هنگام تولد در بيمارستانهاي منتخب دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران ، خديجه تعميدي، 1375،استاد راهنما

 • بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي با شيوع واژينيت در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر زنجان 1375، سيده معصومه ترابي، استاد راهنما 

 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • بررسی تأثیر کپسول رازیانه بر کیفیت زندگی و عملکرد جنسی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب وابسته به د.ع.پ.تهران در سال 1396، مدیر اجرایی، در حال اجرا
 • بررسي ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد جنسی در زنان مبتلا به لوپوس اریتماتوز،1392، مدير اجرايي، در حال اجرا، خاتمه یافته
 • بررسی مقایسه ای آگاهی و نگرش زوجین نابارور مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری پژوهشگاه رویان تهران در مورد رحم جایگزین،1393، مدير اجرايي، خاتمه یافته

 • بررسی تاثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علایم یائسگی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به د. ع.پ. تهران در سال 1395، مدير اجرايي، خاتمه یافته
 • بررسی تأثير عصاره زعفران برعملكرد جنسي زنان در سنين باروري،1392، مدير اجرايي، خاتمه یافته

 • بررسي ارتباط رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در ماماهاي شاغل استان لرستان،1392، مدير اجرايي، خاتمه یافته

 • بررسي مقايسه اي دو روش آموزشي هنگام ترخيص بر پيامدهاي بارداري در مبتلايان به ديابت بارداري، 1392، مدير اجرايي، خاتمه یافته

 • مقايسه تأثير ماساژ پا با بالا نگه داشتن پا بر شدت ادم فيزيولوژيك بارداري ،1392،مدير اجرايي، خاتمه یافته

 • بررسي مقايسه اي اثر بخشي شيوه هاي مداخله اي مبتني بر مدل باورهاي مرتبط با سلامت بر دانش ، نگرش و سبك هاي مقابله اي زنان 40 تا 60 ساله ساكن تهران نسبت به آزمون غربالگري ماموگرافي، 1389،مدير اجرايي، خاتمه يافته

 • بررسي آگاهي و نگرش پرسنل پرستاري و مامايي شاغل در اورژانس زايمان و درمانگاه هاي منتخب دانشگاه ع. پ.تهران در زمينه اهداي خون بندناف،1390،مديراجرايي خاتمه یافته

 • بررسي تاثيرمشاوره قبل ازهيستركتومي برميزان افسردگي بعد ازعمل در مراجعين به بيمارستان هاي علوم پزشكي تهران 1387،مدير اجرايي، خاتمه يافته

 • ارزيابي دروني مقطع كارشناسي رشته مامايي در سال 1386، به اتمام رسيده، همكار اصلي

 • بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي با شيوع واژينيت در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي – درماني  شهر زنجان 1375-1374، به اتمام رسيده، مدير اجرايي

 • بررسي مقدار ليپيد و ليپوپروتئينهاي سرم, قبل و پس از مصرف قرصهاي ضدبارداري تري‏فازيك و منوفازيك در مراكز بهداشتي - درماني شهر شاهرود 76-1375، به اتمام رسيده، مدير اجرايي

 • بررسي ميزان, علل استفاده و عدم استفاده از هورمون درماني جايگزيني در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاههاي ژنيكولوژي بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران 80-1379، به اتمام رسيده، مدير اجرايي

 • بررسي ميزان بكارگيري انواع روشهاي پيشگيري از بارداري در زنان زير 18 سال و بالاي 35 سال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني جنوب شهر تهران 82- 1381، به اتمام رسيده، مدير اجرايي

 • ارزشيابي دروني مقطع كارشناسي ارشد مامايي سال1383، به اتمام رسيده، همكار اصلي

 • بررسي مسائل و مشكلات رشته مامايي دردفترنظارت و ارزيابي حوزه معاونت آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي73-1372، به اتمام رسيده، همكار اصلي

 • (HSR)بررسي تاثير آموزش روشهاي پيشگيري از بارداري اضطراري يا «EC » بر ميزان آگاهي و نوع نگرش پرسنل بهداشتي شاغل در مراكز بهداشتي درماني جنوب شهر تهران 84-1383، به اتمام رسيده، مجري اول 

 
ارائه مقاله در سمینارها ، کنگره ها و همایش های معتبر
 
 •  

   

  16th Congress on Reproductive Biomedicine: ROYAN International Twin Congress,” 13 Infertile Couples' Knowledge and Attitudes toward Surrogacy: A Comparative Study “. 2-5 September 2015, Tehran, Iran, Poster presentation & Top poster.

 •  12th International Congress of Obstetrics and Gynecology,” Comparison of the Effect of Massage and Feet Elevation on Physiological Edema of Pregnancy “. 2-5 September 2015, Tehran, Iran, Poster presentation.

 •  ششمین کنگره بین المللی تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی  بزرگداشت  پروفسور دکتر یلدا  ، “Development, Standardization, Reliability and Validity of Gestational Surrogacy Attitude Scale”,  26 الی 29 آبان 1394، تهران، تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، ارائه پوستر.

 • The Second International Congress on Reproduction ISERB 2016,” Effect of continuous care model on quality of life and teeatment associated with infertile women “. 18-20 May 2016, Tehran, Iran, Poster presentation.

 • The Second International Congress on Reproduction ICRHC 2016,” Halogen light vs vibroacoustic stimulation in fetal heart rate monitoring: a midwife role “. 18-20 May 2016, Tehran, Iran, Poster presentation.

 • کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان  و مامایی ایران. " مقايسه مدیریت فعال و انتظاري مرحله دوم زايمان بر شدّت درد زایمان  و  وضعيت پرينه " ، تهران،مرکز همایش های رازی، 16 تا 19 دی 1393،سخنرانی.

 • 6th BIANNUAL MEETING of the SOCIETY of REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY and INFERTILITY, Evaluation of Pelvic Exercise Training on the Primiparous Women's Sexual Satisfaction “ , Antalya, Turkey,6-9 November 2014, Poster presentation.
 • همایش سراسری اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت ، " رفتار شهروندي سازماني و ارتباط آن با رضايت شغلي در ماماهاي استان لرستان  ".تهران، دانشگاه شاهد، میدان هفت تیر، مجتمع علمی فرهنگی سید الشّهدا (ع) ،7 آبان 1393، سخنرانی .

 • اولین کنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان " مقایسه حساسیت درک شده نسبت به سرطان رحم و عملکرد زنان قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی "، تهران،مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما، 15 تا 17 بهمن 1392،پوستر.
 • The Second Iranian International Conference on “ Women Health “ , “Effect of Relaxation Techniques on Vasomotor Symptoms in the Menopausal Women” , Shiraz, Iran, 1-2 May 2013, Poster presentation.

 • دهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي،"  تاثير استفاده از زنجبيل بر دفعات  و  شدت تهوع  و استفراغ بارداري " تهران ، سالن همايش هاي رازي،4 تا 7 مهر 1392، پوستر.

 • پنجمين كنگره سراسري سرطان هاي زنان ايران "  نقش ماماها در غربالگري و پيشگيري از سرطان سرويكس " تهران ، بيمارستان ميلاد، سالن دكتر غرضي، 28 الي 30 آبان 1392، پوستر.

 • 4th International Congress of Interventional Pain Medicine, “Comparison Active and Expectant Management of Second Stage Of Labor on Pain and Perianal Trauma”, Tehran, Iran, 12- 14 Oct 2013, Poster presentation.

 • سيزدهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي، " همبستگي رفتارهاي بهداشتي پرخطر با ابتلاء به واژينيت "، تهران ، سالن همايش هاي رازي،27 تا 30 آذر 1391، سخنراني.

 • چهارمين كنگره ساليانه سرطان هاي زنان ايران، " رويكردي نوين در پيشگيري از سرطان سرويكس "  تهران سالن اجتماعات بيمارستان ميلاد، 30 خرداد تا 1 تير 1391، پوستر.

 • اولين كنگره بين المللي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه ، "  ارزشيابي مولّفه ها و رفتارهاي بهداشتي و ارتباط آن با ابتلاء به واژينيت در زنان بر اساس آموزه هاي قرآني "، تهران،دانشگاه الزهرا، 20 تا 22 ارديبهشت1391 ، پوستر.  

 • نهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي ، " تأثيرتحريك نورهالوژن برالگوي غيرواكنشي NST " ،تهران، سالن همايش هاي رازي، 17 تا 20 آبان 1390، سخنراني.

 • Second International Nursing Research Conference, “Family Planning & Quality Of Life “Malaysia, 9-10 February 2012, Oral Presentation.

 • The First International Congress on Midwifery and Reproductive Health , “ Halogen Light and NST Results “ , Mashhad,24-26 May 2011, Poster Presentation.

 • East Mediterranean Forum of  Maternal-Fetal Medicine ,               “ EFFECT of  EDUCATION  DESIGNED  BASED on HEALTH  BELIEF  MODEL on CHOOSING  DELIVERY  MODE “, ANTALYA, 26-27 November 2010, Poster Presentation.

 • دوازدهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي، " ارزشيابي كيفيت زندگي در مصرف كنندگان شايع ترين روش هاي پيشگيري از بارداري، تهران، 16 تا 20 آبان 1389، سخنراني

 • كنگره سراسري سلامت نوزادن ايران ( مراقبت خانواده محور)، " ارزشيابي اندازه هاي آنتروپومتريك   نوزاد جهت غربالگري كم وزني هنگام تولد "،تبريز، 13-15 مرداد 1388، سخنراني

 • پانز دهمين كنگره انجمن علمي –  تخصصي باروري و ناباروري ايران، "ارزشيابي برنامه آموزشي بر اساس مدل باور بهداشتي در انتخاب نوع روش زايمان"،تالار اجتماعي تلاش تهران ،30 بهمن تا 2 اسفند 1387، سخنراني

 • چهارمين كنگره ملي سلامت خانواده ،"تاثيرحضورمادران درآموزش رفتارهاي پيشگيري كننده ازاستئوپروزبه دختران دبيرستاني منطقه 17 شهرداري تهران"، تالار همايش هاي رازي تهران ،4 تا 6 دي 1387،پوستر

 •  

 • همايش سراسري جامعه سالم با مشاركت پرستاروماما،"آموزش نسبت به انتخاب نوع روش زايمان براساس مدل باور بهداشتي" ، د.ع.پ.همدان،24-25 مهر1387،پوستر

 • يازدهمين همايش زنان ومامايي،" سلامت زنان وآرام سازي"، د.ع.پ.تهران،تالار امام (ره)،27-30 مهر1387،سخنراني

 • همايش كشوري ايده هاي نو درپرستاري ومامايي،" رويكردي نوين در آموزش پيشگيري ازاستئوپروز"،د.ع.پ.ياسوج،24-26 تير1387،پوستر

 • كنگره " نقش پرستارو ماما درارتقاء كيفيت زندگي "، ارزيابي كيفيت زندگي متقاضيان دريافت خدمات تنظيم خانواده توسط ماماها، دانشگاه ع.ل.پ.تهران و سازمان تامين اجتماعي، تهران، سالن اجتماعات مجتمع نگين غرب، آبان 1386،سخنراني

 • پنجمين كنگره سراسري مراقبت هاي پرستاريومامايي " ارتباطات انساني"، "ويژگي هاي يك ارتباط موثروثمربخش،د.ع.پ.ايران،سالن همايش هاي رازي،11-13اسفند1386،سخنراني

 • كنگره آسيايي مجادله در مباحث مامايي زنان ونازايي، تايلند، بانكوك، 2006، پوستر

 • دومين كنگره بين المللي ديابت، ارتباط آنمي فقرآهن با   GDM، هندوستان، Japur، 2005، پوستر

 • 4th International Medical Education ,”Evaluation of Knowledge & Attitude of Midwifery Post- graduated “ Al Ain ,2004, Poster

 • دهمين كنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي، تاثير آموزش روش هاي جلوگيري از بارداري اورژانسي برميزان آگاهي ونوع نگرش پرسنل بهداشتي، ايران، تهران، 1385، سخنراني

 • هيجدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان، اهميت شيرمادروفوايد آن، ايران، تهران، 1385، پوستر

 • هفدهمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان، بررسي مقايسه اي رشد وتكامل، ايران، تهران، 1384، سخنراني، عضوكارگاه آموزشي

 • ششمين كنگره بين المللي زنان ومامايي، اهميت بهداشت دوران  بلوغ، ايران، تهران، 1384، سخنراني و پوستر، عضو پانل بهداشت باروري

 • اولين همايش بين المللي علم  ودين، ايران، تهران، 1384، پوستر

 • شانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان، ايران، تهران،1383، سخنراني

 • دومين كنگره بين المللي بهداشت درمان و مديريت بحران درحوادث غيرمترقبه، بهداشت رواني درسوانح، ايران، تهران،1383، پوستر

 • هشتمين كنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي، چراازهورمون درماني جايگزيني (HTR ) استقبال نمي شود؟، ايران، تهران،1382، سخنراني، عضو هيات رئيسه

 • پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان  همراه با اولين همايش پرستاري كودكان، معرفي اندازه هاي آنتروپومتري نوزاد بعنوان يك روش غربالگري كم وزني  هنگام تولد، ايران، تهران، 1382، پوستر

 • اولين كنگره  بين المللي اصلاحات و مديريت تغيير درعلوم پزشكي  همراه با ششمين همايش كشوري آموزش پزشكي، بررسي ميزان آگاهي وعملكرد فارغ التحصيلان رشته مامايي درزمينه زايمان طبيعي، ايران، تهران، 1382، پوستر

 • يازدهمين كنگره  بين المللي بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، عفونتهاي پس از زايمان، ايران، تهران،1381، سخنراني، مسئول پانل

 • چهارمين كنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي، معرفي يك روش غربالگري جهت كم وزني  هنگام تولد، ايران، تهران، 1379، پوستر

 • سومين همايش سراسري مراقبتهاي پرستاري ومامايي، بهداشت باروري، بررسي ميزان بكارگيري انواع روشهاي پيشگيري از بارداري درزنان زير 18سال، ايران، تهران،1383، سخنراني

 • نهمين همايش ساليانه بيماريهاي زنان ومامايي، ارتباط بين ميزان افسردگي قاعدگي با نگرش مذهبي، ايران، تهران،1383، سخنراني و پوستر، دبيرعلمي بخش مامايي

 • ششمين همايش كشوري آموزش  پزشكي،  ايران، تهران،1382، سخنراني

 • پنجمين همايش سراسري ارتباطات درارائه مراقبتهاي بهداشتي - درماني، بررسي تأثير ارتباطات ثمربخش دركيفيت مشاوره تنظيم خانواده، ايران، اراك، 1382، پوستر

 • سمينار بارداري و زايمان ايمن، بررسي مقايسه اي تكنيكهاي آرام سازي وتمريتات تنفسي دراختلالات وازوموتوريائسگي، ايران، گلستان، 1381، پوستر

 • همايش بررسي جامع ابعاد سقط جنين درايران، نقش و اهميت خدمات مامايي درپيشگيري از حاملگي ناخواسته و سقط جنين، ايران، كرمانشاه، 1381، سخنراني

 • اولين همايش سراسري نقش و جايگاه پرستار وماما، نقش خدمات مامايي درسطوح مختلف پيشگيري، ايران، كرمان، 1381، سخنراني، عضوهيأت رئيسه

 • هما يش  سراسري سلامت درخانواده، بررسي مقايسه اي رشد وتكامل درالگوهاي مختلف شيردهي، ايران، اراك، 1380، پوستر

 • همايش ارتقا. كيفيت ومهارتهاي حيات بخش درمامايي، معرفي يك روش القاي زايماني، ايران، تهران، 1379، سخنراني

 • همايش پرستاري نوزادان، بررسي وزن هنگام تولد نوزاد، ايران، تهران، 1377،سخنراني

 • اولين سميناراستاني بررسي شيوه هاي حل مساائل باليني پرستاري ومامايي، ايران، تهران، 1376،سخنراني

 • چهارمين كنگره  ساليانه بيماريهاي زنان ومامايي، مقايسه نتايج مادري نوزادي درحاملگيهاي طولاني، ايران، تهران، 1374،سخنراني

 • فوريتهاي پرستاري ومامايي، معرفي روش تحريك نوك سينه، ايران، همدان،1373، سخنراني

 • بيماريهاي قلب و عروق ومراقبتهاي پرستاري  ومامايي درآن، بيماريهاي ترومبوآمبولي و حاملگي،  ايران، همدان،1373، سخنراني

 • اولين سمينار فلج مغزي، نقش واهميت مراقبتهاي پره ناتال درپيگيري از C.P، ايران، تهران، 1372، پوستر 

 
انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلی
 
 • تأثیر مدل مراقبت پیگیر بر ابعاد سلامت عاطفی و ارتباط اجتماعی کیفیت زندگی زنان نابارور، مجله بالینی پرستاری و مامایی، دوره 5،شماره 2 ،تابستان 1395، صفحات 52 - 63،نویسنده مسئول.

 • بررسي مقايسه اي تأثير ماساژ و بالا نگه داشتن پاها بر ميزان ادم فيزيولوژيک بارداري، مجله پایش، سال 14،شماره6 ،آذر - دی 1394، صفحات 703 تا 710، نویسنده اول.

 • مقایسه خشونت خانگی و برخی عوامل مرتبط با آن در زنان باردار در دو جمعیت شهري و روستایی شهرستان زرند در سال 1393، مجله بالینی پرستاري و مامایی(علمی پژوهشی شهر کرد) ، دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، نویسنده مسئول.

 • بررسی مقایسه ای دو روش آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای نوزادی در مبتلایان به دیابت بارداری، مجله زنان،مامایی و نازایی ایران ،دوره 17، شماره 129، دی 1393 صفحه 17-10، نویسنده مسئول.

 • تأثیر ماساژ پا بر ادم فیزیولوژیک بارداری، مجله دانش و تندرستی: دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، دوره 9 شماره 4 زمستان 1393، نویسنده اول.

 • شیوع فرسودگی شغلی در ماماهاي شاغل در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجله پایش ، دوره13، شماره 3،خرداد -  تیر 1393،نويسنده سوم.
 • بررسي مقايسه اي دو روش آموزشي هنگام ترخيص بر پيامدهاي بارداري مبتلايان به ديابت بارداري ، مجله علمی پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم،شماره هفتم،پی در پی 60،مهر 1393، نويسنده اوّل.

 • مقایسه تأثیر زایمان فیزیولوژیک  و  زایمان طبیعی رایج بر روی برخی از پیامدهایمادری و نوزادی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره13، شماره 4،زمستان 1392، نويسنده اوّل.

 • كيفيت رفتار شهروندي سازماني و  ابعاد پنجگانه آن در  ماماهاي شاغل در استان لرستان،  فصلنامه علمي – پژوهشي تحقيقات باليني در علوم پيراپزشكي، دوره 3، شماره 3،پاييز 1392، نويسنده اوّل.

 • تأثير رايحه اسطوخدوس برميزان درد ناشي از كارگذاري آي يو دي، مجله علمي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بابل،دوره 15،شماره 5، شهريور 1392، نويسنده چهارّم.

 • تأثير رايحه اسطوخدوس برميزان اضطراب ناشي از كارگذاري آي يو دي، فصلنامه علمي-پژوهشي گياهان دارويي، سال 12،دوره 2،شماره 46،بهار 1392، نويسنده چهارّم.

 • بررسي مقايسه اي عملكرد جنسي در زنان باردار نخست زا و چندزا، فصلنامه علمي- پژوهشي حيات، دوره 18،شماره 5 (ويژه نامه)،1391،نويسنده چهارّم.

 • تأثير تمرينات ورزشي عضلات كف لگن بر رضايتمندي جنسي زنان نخست زا، فصلنامه علمي- پژوهشي حيات، دوره 18،شماره 4،1391،نويسنده دوّم.

 • بررسي تطابق نتايج آزمون غيراسترسي صوتي ارتعاشي و نور هالوژن، با پروفايل بيوفيزيكي در ارزيابي سلامت جنين، مجلّه زنان مامايي و نازايي ايران،دوره پانزدهم، شماره نوزدهم،هفته اول مهر 1391،نويسنده اوّل.

 • تأثيرتحريك نورهالوژن برالگوي غير واكنشيNST ،فصلنامه علمي- پژوهشي حيات، دوره هفدهم،شماره2،تابستان، 1390نويسنده اول.

 • بررسي ميزان شيوع اختلال استرس پس از تروماي زايمان و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه حيات، 1389، نويسنده چهارم.

 • تاثير آموزش بر اساس مدل باور بهداشتي در پيشگيري از سرطان سرويكس، مجله علمي-پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي اردبيل، شماره يازدهم پاييز 1388

 • تاثير آموزش بر اساس مدل باور بهداشتي بر انتخاب روش زايمان، مجله حيات، شماره 3 و4 پاييز و زمستان 1387، نويسنده اول

 • تاثير آموزش هم زمان مادران و دختران بر رفتارهاي پيشگيري كننده از استئو پروز دختران دبيرستاني، مجله حيات، شماره 2 تابستان 1387، نويسنده اول.  

 • آگاهي و عملكرد دانش آموختگان جديد مامايي درامر زايمان طبيعي د ر بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، مجله ايراني آموزش درعلوم پزشكي (داراي رتبه )، شهريور 1386، نويسنده اول

 • تاثير آموزش روش ها ي اضطراري پيشگيري ازباردار ي برميزا ن آگاهي ونوع نگرش كاركنان بهداشتي شاغل درمراكزبهداشتي درماني،مجله حيات (داراي رتبه علمي پژوهشي)، اسفند1386، نويسنده اول

 • فراواني وشدت افسردگي وارتباط آن با نگرش مذهبي دردانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان كرج1382،مجله: دناآذر1385، نويسنده اول

 • سطح آگاهي و نوع نگرش كاركنان بهداشتي درمورد روش هاي پيشگير ي ازبارداري اضطراري، مجله: پايش ، آبان 1385، نويسنده اول .

 • تجزيه وتحليل ترسيمي پيشرفت زايمان ،مجله حيات، مرداد 1384،شماره 11، نويسنده اول.

 • ميزان بكارگيري روشهاي تنظيم خانواده، مجله پايش، شماره اول، 1383، صفحه 11-18، نويسنده دوم

 • بررسي مقايسه اي ليپيدوليپوپروتئين هاي سرم، مجله علمي سازمان نظام پزشكي، شماره دوم، 1383،صفحه 91-96، نويسنده دوم

 • اهميت خدمات و مراقبتهاي مامايي در سطوح پيشگيري، ماهنامه خبري – آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شماره 24، 1382، صفحه 12-15، نويسنده اول .

 • معرفي چند تكنولوژي جديد در انجام پاپ اسمير، ماهنامه خبري – آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شماره 40، 1383، نويسنده اول

 • اهميت خدمات مامايي در پيشگيري از حاملگي ناخواسته وسقط جنين، فصلنامه علمي پژوهشي باروري وناباروري پژوهشكده ابن سينا، ضميمه شماره 1، 1381، نويسنده اول

 • بررسي ميزان علل استفاده و عدم استفاده از هورمون درماني جايگزيني در زنان يائسه مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان بيمارستانهاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجله حيات، شماره15،1381، صفحه 53-61، نويسنده اول

 • بررسي كيفيت مشاوره تنظيم خانواده ارائه شده به مددجويان در مراكز بهداشتي و درماني وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران، مجله حيات، شماره15،1381، صفحه 62-71، نويسنده دوم

 • الگوهاي باروري و بهداشت مادر و كودك، ماهنامه خبري – آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شماره 8و9، 1380، نويسنده اول

 • آموزش بر بالين بيمار، ماهنامه خبري – آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شماره 19، 1381، صفحه 12-15، نويسنده اول

 • گذرهاي تكاملي چرخه تخمداني از كودكي تا پيري، ماهنامه خبري – آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، شماره 20، 1381، نويسنده اول

 • ديدگاه كلي در حاملگي ديررس، مجله حيات، شماره5و6،1376، نويسنده اول

 • ديابت و حاملگي، مجله حيات، شماره3،1371، نويسنده اول 

 
انتشار مقاله در مجلات معتبر خارجی
 
 • Halogen light vs vibroacoustic stimulation hn fetal heart rate monitoring: a midwife role, Journal of Reproduction & Infertility,Vol 17,Supplement 2  2016,PP: 82,(PubMed).

 • Effect of continuous care model on quality of life and teeatment associated with infertile women, Journal of Reproduction & Infertility,Vol 17,Supplement 2  2016,PP: 261,(PubMed).

 • Development and Validity of Attitude toward Gestational Surrogacy Scale in Iranian Infertile Couples, International Journal Fertile Sterile , Vol. 10,No 1,Apr-Jun 2016,PP: 113-119.(PubMed).

 • Comparison of halogen light and vibro acoustic stimulation on nonreactive fetal rate pattern, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, Vol.18 (2):112-116, Mar-Apr 2013 (PubMed).

 • Quality of Life Associated with Common Contraceptive Methods a Prospective Study, International Journal for Health Sciences Research, Vol.1 (1):17-21, Feb 2013.

 • Evaluation of Educational Program Based on Health Belief Model Towards Choosing the Delivery Type, IRANIAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, Vol.7,SUPPLEMENT 1, WINTER 2009,(ISI).

 • Evaluating the Level of Awareness in Health System Personnel and Their Perception Towards Emergency Contraceptive Methods (EC), Research Journal of Biological Sciences, 4(1):90-92, 2009

 
كتاب ها
 
 • نظارت و ويرايش كتاب " مراقبت از كودك "، انتشارات انديشه اساتيد،1392، گردآوري و تدوين

 • درسنامه بيماري هاي زنان ، انتشارات علوي فرهيخته،1391، تأليف

 • درسنامه بارداري طبيعي ، انتشارات علوي فرهيخته، 1391، تأليف

 • مرور و خود آزمايي نكات برتري از اصول و فنون پرستاري و مامايي، انتشارات خانيران، 1382، تأليف

 • مهارت هاي باليني در بخش هاي مامايي, ليبر (1) و نوزادان، انتشارات نشر پرستاران، سال 1382، تأليف

 

علایق پژوهشی
 
 • Complementary Therapy & Herbal Medicine

 • Clinical Trials & Quasi-Experimental Study

 • Physiologic Labor and its Satisfaction

 • Educational Models and Methods

 
سایر موارد
 

ژورنال كلاب ها:

 • ارائه ژورنال كلاب  با عنوان "انجام NST  با استفاده از دو تحريك صوتي ارتعاشي و نوري" ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران، خرداد 1390

 • ارائه ژورنال كلاب  با عنوان "زايمان در آب " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران، مهر 1389

 • ارائه ژورنال كلاب  با عنوان "خونريزي هاي غير طبيعي رحمي" ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران، خرداد 1389

 • ارائه ژورنال كلاب  با عنوان "انتخاب نوع زايمان بر اساس مدل باور بهداشتي " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران، دي ماه 1388

 • ارائه ژورنال كلاب  با عنوان "مشاركت مادران در برنامه هاي آموزشي " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران، بهمن 1387

 • ارائه ژورنال كلاب  با عنوان " کیفیت زندگی در مصرف کنندگان قرص LD " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،اسفند 1386

 • ارائه ژورنال كلاب  با عنوان " روش هاي پيشگيري اضطراري از بارداري " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،مهر 1386

 • ارائه ژورنال كلاب  با عنوان "جنسيت جنيني  و پيامد آن بر ليبر و زايمان " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران، آبان  1386
   

كار گاه ها  و دوره هاي آموزشي گذرانده شده منجر به اخذ گواهي نامه :

 • نشست دانش افزایی استادان دانشگاه با موضوع " استاد و اخلاق " ، ویژه ماه مبارک رمضان، دانشکده پرستاری و مامایی، تیرماه 1393

 • نشست دانش افزایی استادان دانشگاه با موضوع " استاد و اخلاق " ، تالار ابن سینا، اردیبهشت 1393

 • نشست دانش افزایی استادان دانشگاه با موضوع " استاد و اخلاق " ، تالار رازی دانشکده داروسازی، فروردین 1393

 • سمینار یکروزه " سبک زندگی : مقابله با خلق منفی " ، بهمن 1392

 • كارگاه " سبک زندگی قرآنی "، دانشکده پرستاری و مامایی، آذر ماه 1392

 • نشست هم اندیشی استادان با موضوع " نظام تربیتی در اسلام " ، دانشکده پرستاری و مامایی، اسفند 1391

 • نشست دانش افزایی استادان دانشگاه با موضوع " استاد و اخلاق " ، تالار ابن سینا، دی 1391

 • كارگاه " آشنایی با حقوق جنسی کودکان و نوجوانان "، دانشکده پرستاری و مامایی، آذر ماه 1391

 • كارگاه آموزشي " احياء نوزاد "، بيمارستان حضرت رسول اكرم ( ص)، 23 و 24 خرداد1391

 • كارگاه آموزشي " ابزارسازی  "، دانشکده پرستاری و مامایی، تیر ماه 1391

 • كارگاه " 5 دقیقه از کار برای نوآوری "، دانشکده پرستاری و مامایی، تیر ماه 1391

 • نشست هم اندیشی استادان با موضوع " سبک زندگی : سلامت معنوی و ارتباط موثر با رویکرد مراجعه محور دانشجو- بیمار "  و  هم چنین " سبک زندگی : مهارت های معنوی در آموزش سلامت، ارتباط موثر با رویکرد مراجعه محور دانشجو- بیمار " ، دانشکده پرستاری و مامایی، دی و بهمن ماه 1391

 • كارگاه " کارپوشه الکترونیکی "، دانشکده پرستاری و مامایی، دی ماه 1391

 • " شركت ،سخنراني و عضويت در نهمين كنگره بين المللي زنان و مامايي ايران " ، سالن همايش هاي رازي، 17 تا 20 آبان ماه 1390

 • كارگاه آموزشي 1 روزه " آشنايي با  Version 2   سيستم شعاع " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، خرداد 1390 

 • جلسه " گزارش توجيهي از دانشگاه كارولينسكاي سوئد " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، تير 1390 

 • جلسه " ژورنال كلاب آموزش هاي قبل از ازدواج  " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، تير 1390

 • " دوره آموزشي آمادگي براي زايمان فيزيولوژيك " به مدت 60 ساعت تئوري  عملي و داراي امتياز بازآموزي 12 ، مرداد 1389

 • كارگاه آموزشي 2 روزه " مقاله نويسي كاربردي   " ، به مدت 16 ساعت ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، بهمن 1389

 • كارگاه آموزشي 1 روزه " طب سنتي چيني " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، بهمن 1389

 • سمينار سراسري پرستاري و مامايي " ارتقاء كيفيت مراقبت " ، سالن همايش هاي رازي تهران، دي ماه 1389

 • كارگاه آموزشي 3 روزه " مقاله نويسي  " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، تابستان 1389

 • كارگاه آموزشي 2 روزه " مطالعه مروري سيستماتيك  " ، به مدت 16 ساعت ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، تير 1389

 • كارگاه آموزشي" مقاله نويسي علمي ( سطح پيشرفته ) " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، تير ماه1388

 • سومين دوره آموزشي  “ ICDL” ، مركز مطالعات و توسعه دانشگاه ع. پ. تهران، 100 ساعت ،تابستان 1388

 • كارگاه آموزشي 5 روزه " روش تحقيق  سطح 2  " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، بهمن  ماه1388 

 • شركت كننده مدير اجرايي كارگاه آموزشي دو روزه“ گامي به سوي بهداشت روان” ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،خرداد1387

 • كارگاه آموزشي" تدوين محتواي الكترونيكي " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، تير ماه1387

 • شركت در " اولين كنفرانس اختلالات عملكرد جنسي در مردان و زنان ، بيمارستان ميلاد تهران، آبان 1387

 • كارگاه آموزشي" مقاله نويسي علمي ( سطح مقدماتي ) " ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، دي ماه1387

 • " دومين همايش كشوري كاربرد يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي " ، مركز همايش هاي بين المللي امام خميني ( ره )، بهمن 1387

 • كارگاه آموزشي 2 روزه " اخلاق در پژوهش   " ، به مدت 16 ساعت ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران ، بهمن 1388

 • شركت كننده مدير اجرايي كارگاه آموزشي دو روزه“ SPSS” ، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع. پ.تهران،اسفند1386

 • كارگاه آموزشي " مديريت ويژه مديران " دانشكده پرستاري و مامايي ع.پ.تهران، تير1385

 • دوره آموزشي آشنايي با روش هاي غيردارويي كاهش درد زايمان ، بيمارستان جامع زنان آرش،فروردين 1385

 • دوره آموزشي “مديريت و برنامه ريزي استراتژيك”، دانشكده پرستاري و مامايي د. ع.پ.تهران،اسفند1382 لغايت خرداد1383

 • كارگاه هاي “ Scientific Writing” سطوح مقدماتي، متوسط و پيشرفته 1382

 • كارگاه هاي روش تحقيق سطوح مقدماتي، متوسط و پيشرفته 1382

 • كارگاه آموزشي ارزيابي درون،مركز توسعه دانشگاه ع.پ.تهران، دي ماه 1376