مژگان هاشم زاده                                                                                               آخرین به روزرسانی :اردیبهشت 1396

 

مشخصات فردي


 

مرتبه دانشگاهي : مربی
گروه آموزشي :بهداشت مادر و کودک
سال تولد: 1352
پست الکترونیک: hashemi.mozhgan@yahoo.com  
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
نشاني محل كار : ميدان توحيد – خيابان دکتر میرخانی ( نصرت شرقي) – دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 

 

سوابق تحصيلي


 

• کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری مامایی در سال 1376
• کارشناس ارشد آموزش مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده پرستاری مامایی در سال  1380 
• دانشجو دکتری بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از سال 1393

 لازم به ذکر است که در سال 1378 دانشجوی ممتاز شناخته شده  و تقدیر نامه ای را از جناب آقای دکتر ربانی معاونت آموزشی وقت و قائم مقام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری آقای سید حمید علم الهدی دریافت نمودم.
 

 

سوابق تدریس


 

• کارآموزی زایمان
• کارآموزی پره ناتال
• کارآموزی بیماریهای داخلی جراحی
• کارآموزی بهداشت مادر و کودک
• کارآموزی مراقبت از نوزادان
• کارآموزی مراقبت از نوزادان پرخطر
• کارآموزی بیماریهای زنان و نازایی ارشد
• بهداشت4
• اصول و فنون مامایی
• اصول و خدمات بهداشتی
• واحد بهداشت ارشد
 

 

پايان نامه هاي گذرانده شده


 

 • بررسی مقایسه ای عوارض جانبی و کارآیی آی. یو.دی T-cu380A و آی یو دیcu-safe300 در مراجعین به درمانگاههای منتخب جنوب شهر تهران در سال 1378 به راهنمایی دکتر بحیرایی و مشاوره دکتر نیرومنش
 

 

سمت هاي اجرايي


 

• مسئول بالین مامایی دانشکده پرستاری مامایی از سال1392
• مربی مامایی از تاریخ 1388 تا کنون
• مربی حق التدریس مامایی در دانشکده پرستاری مامایی از سال 1380
• منتور بالین مامایی از سال 1392
• استاد مشاور دانشجویان از سال 1389
• عضو کمیته تامین منابع کتابخانه دانشکده پرستاری مامایی از سال1389  به مدت دو سال
• عضو شورای پژوهشی گروه مامایی دانشکده پرستاری مامایی از سال 1389 به مدت دو سال
• همکاری با معاونت سلامت دانشگاه علوم پزرشکی تهران به عنوان بازرس در بازدید از اورژانس های زایمان و مراکز ناباروری و همچنین دفاتر کار مامایی تابعه دانشگاه مذکوردرسال 1386 لغایت 1388


 
 

 

عضويت در مجامع علمی- حرفه ای


 

 • عضویت در کارگروه اجرایی تحقیقات کاربردی دانشکده پرستاری مامایی علوم پزشکی تهران
 • عضو کمیته اجرایی دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو کمیته علمی سیزدهمین کنگره زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو کمیته علمی چهاردهمین کنگره زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سازمان نظام پزشکی از تاریخ 1380
 • جمعیت مامایی

 
 

جوايز و گرانت ها


 

• دریافت تقدیرنامه از معاونت آموزشی دانشکده  سرکار خانم دکتر دهقان نیری در سال 1395
• دریافت تقدیر نامه از معاونت آموزشی داشگاه علوم پزشکی شاهرود دکتر واحدی  در سال 1395
• مامای نمونه کشوری در سال 1394 و دریافت تقدیر نامه از وزیر محترم جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی
• دریافت تقدیرنامه از دومین همایش روز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
• دریافت تقدیر نامه از دکتر چراغی ریاست دانشکده پرستاری مامایی به عنوان استاد نمونه در سال 1393
• دریافت تقدیر نامه از خانم رحیمی کیان معاونت دانشجویی و فرهنکی دانشکده پرستاری مامایی در سال 1392
• دریافت تقدیر نامه از دکتر غیاثوندیان معاونت آموزشی دانشکده پرستاری مامایی در سال 1392
• دریافت تقدیر نامه از دکتر چراغی ریاست دانشکده پرستاری مامایی به عنوان استاد نمونه در سال 1390
• .دریافت تقدیر نامه ازدکتر فرید ابوالحسنی معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در بهمن 1387
• دریافت تقدیر نامه ازدکتر فرید ابوالحسنی معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در خرداد1387
• .دریافت تقدیر نامه ازدکتر فرید ابوالحسنی معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در اسفند 1386
• دریافت تقدیر نامه از خانم مهوش مشرفی مدیر گروه بهداشت مادر و کودک  در سال 1385
• دریافت تقدیر نامه از دکتر شهرام صیادی سرپرست مرکز بهداشت شمال شهید بهشتی  در دوره طرح نیروی انسانی در سال 1383
 

 

راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي


 

 • مشاور در پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر بسته آموزشی بر خود کار آمدی آگاهی و عملکرد شیردهی در دوره پس از زایمان دانشجو خانم سهرابی در سال 1392
 • مشاور در پایان نامه با عنوان مقایسه تاثیر رایحه عصاره مریم گلی و بهارنارنج بر درد و اضطراب پس از زایمان خانم شریفی نیا در سال 1393

 
 

طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب


 

• بررسی علائم یائسگی و سبک زندگی در زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شاهرود در سال 1396(مجری طرح)
• بررسی طرح در حال اجرا  ب ررسی ارتباط شاخص توده بدنی با کیفیت مایع سیمن در مردان مراجعه کننده به درمانگاه نازایی بیمارستان ولیعصردر سال 1393 در حال اجرا (مجری طرح)
• همکاری در طرح استانداردسازی اورژانس های زایمان در معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387(همکار طرح)
• همکاری در طرح استانداردسازی مراکز ناباروری در معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1387(همکار طرح)
 

 

ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر


 

 • شرکت در پانل سبک زندگی در چهاردهمین کنگره بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سخنرانی در سیزدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391 با عنوان ارتباط چاقی در مردان با کیفیت مایع منی
 • سخنرانی در دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1389 با عنوان مقایسه ای از نظر عوارض جانبی و کا رآییTcu380A و آی یو دیcu-safe300آی. یو.دی
 • سخنرانی در کنگره بین المللی بارداری ایمن در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان حقوق زنان باردار در سال 1388
 

 

انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي


 

• شیوع درد دوران قاعدگی و عوامل مرتبط با ان در دختران جوان ایرانی :یک مطالعه مروری و فراتحلیل . مجله پایش  نمایش onlineاسفند95(نویسنده اول)
• ارتباط بین تغییرات فصلی با پره اکلامپسی و اکلامپسیمروری سیستماتیک) مجله زنان و مامایی و نازایی ایران آبان 95
• تاثیر طب فشاری نقطه سانینجیائوSP6) ) بر تسکین دیسمنوره اولیه :مرئپور سیستماتیک کارآزمایی های بالینی مجله زنان و مامایی و نازایی ایران اسفند  95
•    بررسی تاثیر بسته آموزشی بر خودکارآمدی شیردهی مادران در دوره پس از زایمان فصلنامه پایش اردیبهشت 1393
 

 

انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی


 

 • A Randomized comparative study of the T-cu380A and cu-safe-300 IUD,s side effects and efficacy ,International journal of review life sciences,5(3),2015,246-251(first author)
 

 

كتابها


 

 • تالیف کتاب فرهنگ دارویی خانواده در سال 1392
 • ترجمه دو فصل از کتاب یائسگی و درمانهای آن در سال 1378 انتشارات بشری

 
 

سایر موارد
 
شرکت در کارگاهها :• کارگاه مرور سیستماتیک کوکرین در دانشگاه علوم پزشکی ایران 2016
• کارگاه open code دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1395
• کارگاه کشوری سه روزه آموزش زایمان فیزیولوژیک در سال 1394
• دوره آموزش مجازی اخلاق در پژوهش سال 1395
• کارگاه سه روزه مقاله نویسی تابستان 1389 در داشکده پرستاری مامایی
• کارگاه طب سنتی چینی در زمستان 1389 در دانشکده پرستاری مامایی
• کارگاه مقاله نویسی کاربردی در زمستان 1389 در دانشکده پرستاری مامایی
• کارگاهد مطالعه مروری سیستماتیک در تابستان 1389 در دانشکده پرستاری مامایی
• کارگاه زایمان در آب در تابستان 1389 توسط انجمن علمی مامایی ایران
• کارگاه اخلاق در پژوهش  در زمستان 1388 در دانشکده پرستاری مامایی
• کارگاه پویایی گروه در مرکز بهداشت شمال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال1382
• کارگاه M.R   سرخک و سرخجه در مرکز بهداشت شمال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1382

شرکت در کنگره ها:
 • چهاردهمین کنگره زنان و زایمان از تاریخ 22 لغایت 25مهر 1393
 • سیزدهمین کنگره زنان و زایمان از تاریخ 27 لغایت 30 آذر 1391
 • سمپوزیوم جنین شناسی پژوهشکده رویان5لغایت6 اسفند 1389
 • پانزدهمین کنگره باروری ناباروری رویان 30بهمن 1387 لغایت 2 اسفند 1387
 • دوازدهمین کنگره زنان و زایمان از 16 لغایت 20 آبان 1389
 • نهمین گنگره باروری ناباروری 26لغایت 29 اگوست 2008    5
 • اولین کنگره بارداری ایمن در دانشگاهد علوم پزشکی رشهید بهشتی 4لغایت 6 اسفند1388