شهناز اسماعیلی                                                                       تاریخ آخرین ویرایش : 
                                                                                                               
مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : عضو هیئت آموزشی
گروه آموزشي : پرستاری داخلی جراحی

پست الكترونيك:Esmaeli.msh@gmail.com
 
 
 
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد  خيابان نصرت شرقي  دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 
سوابق تحصيلي
 
1-PhD
Tarbiat Modares University
PhD, Clinical Biochemistry
Thesis: Investigation of DNA repair-damage system

2- M.Sc
Tarbiat Modares University
MSc, Clinical Biochemistry
Study of glutathione-S transferases in hepatocytes

3-B.Sc
Tehran University of Medical Sciences
BS, laboratory sciences
 
 
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • Investigation of DNA repair-damage system
 • Study of glutathione-S transferases in hepatocytes

 

سمت هاي بالینی، آموزشی و اجرايي

 • Teaching Biochemistry to nursing students in BS level in Tehran University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery.
 • Teaching Biochemistry to international Nursing and Midwifery students in BS level in Tehran University of Medical Sciences, School of Nursing and Midwifery.
 • Member of evaluation committee of Nursing and Midwifery School

 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • Member of evaluation committee of Nursing and Midwifery School
 
جوايز و گرانت ها


. Ranked 1st among the entering PhD students in Clinical Biochemistry, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
• Ranked 2nd among the entering MSc students in Clinical Biochemistry, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
• The top student among the graduates of the BS in Tehran University of Medical Sciences.
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 •  
The collaboration on a research project entitled “Burden of diabetes mellitus 1990-2019; findings from the global burden of disease study”. Research code: 1399-02-101-1060.
Real time PCR used in COVID19 detection. Research code: 51433-95.
 Immunological studies of COVID19 patients. Research code: 51745-95-1- 1400.
Evidence mapping of diabetes research in Iran.
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • Poster presentation. The 19th international symposium on microsomes and drug oxidation (ISSX), 2012, Netherlands.
 • Poster presentation. The 9th Iranian congress of Biochemistry and the 2nd International congress of Biochemistry and molecular Biology, Shiraz-Iran, 2007.The 9th Iranian congress of Biochemistry and the 2nd International congress of Biochemistry and molecular Biology, Shiraz-Iran
 • Poster presentation. The 4th Royan congress on Stem Cell Biology, Tehran-Iran, 2008
 • E-poster presentationThe 12th Iranian Congress of biochemistry, Mashhad-Iran, 2011
 • Poster presentationThe 9th Royan International congress on Stem Cell Biology, Tehran-Iran, 2013.
 • Oral presentationThe 3rd international and 6th national congress on hematopoietic stem cell transplantation, Tehran-Iran, 2016.
 • Participation in 12 th Royan International congress on Stem Cell Biology, Tehran-Iran,2016
 • Participation in the first symposium of Stem Cells Application in regenerative medicine in Tehran, 2016.
 
 
انتشارمقاله فارسی در مجلات معتبرداخلي
 

 • Esmaeili S, Bandarian F, Arjmand B, Nasli-Esfahani E, et al. Achievement and advance in diabetes research over a quarter of a century: a review of the available evidence. 2021-Volume 20, Issue 1.

 
انتشارمقاله انگلیسی در مجلات معتبر بین المللی
 
 • Gharishvandi F, Esmaeili S, Nasli-Esfahani E, Fahimfar N. Epidemiology of diabetes in Iran: A scoping review of studies published during 2015-2019. J Diabetes Metab Disord . Accepted.
 • Bandarian F, Esmaeili S, Nasli-Esfahani E, Arjmand B, Larijani B. Mapping research in diabetes complications; A scoping review. J Diabetes Metab Disord. 2022 Apr 30;21(1):1171-1176.
 • Esmaeili S, Bandarian F, Gharishvandi F, et al. Knowledge gaps in diabetes research: an evidence mapping of the literature. J Diabetes Metab Disord. 2022 May 25;21(1):1139-1148.
 • Esmaeili S, Nasli-Esfahani E. Mapping evidence of Iran diabetes research: protocol for a scoping review on management and treatment. accepted.