دکتر ناهید دهقان نیری                                         آخرین اصلاح: شهریور 95     
                                                                          
مشخصات فردي
 
 
مرتبه دانشگاهي :استاد
گروه آموزشي : مدیریت
سال تولد:
پست الكترونيك1: nahid.nayeri@gmail.com                                                                                                                                                       
تلفن :+98 (21) 66937120 - 66927171   
 
نشاني محل كار :ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
سوابق تحصيلي
 
  • دکترای تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی  تهران، 1384، كسب رتبه اول کنکور دکترا  و دوره دکترا
  • کارشناسی ارشد آموزش مدیریت پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی  تهران، 1376، كسب رتبه اول کنکور و دوره
  • کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی  تهران، 1371، كسب رتبه اول