زهرا بهبودی مقدم                                                               تاریخ آخرین اصلاح : 1396/04/28            

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : دانشیار
گروه آموزشي : بهداشت باروري  
سال تولد:1356   
پست الکترونیک: Behboodi@tums.ac.ir  
                                                                                                     bahar_behboodi@yahoo.com    
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
تلفن همراه : 989122494201
نشاني محل كار : ميدان توحيد – خيابان نصرت شرقي – دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران ، گروه بهداشت باروری
 
   
 
سوابق تحصيلي
 
 • دکتری تخصصي بهداشت باروري ، دانشگاه علوم پزشكي تهران 1389
 • کارشناسی ارشد بهداشت مادرو كودك . دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ،1380
 • کارشناسی مامايي ، دانشگاه علوم پزشكي گيلان ، 1377
 
سوابق تدریس
 
 •  بهداشت مادروکودک و مدیریت (3) (کارشناسی)
 • تغذيه و بهداشت باروري(PhD )
 • توانمند سازی زنان (PhD)
 • ابعاد حقوقی بهداشت باروری
 • روش تدريس (ارشد)
 • مامایی  جامعه 2 و 3 (ارشد)
 • مدلهاي آموزش بهداشت (ارشد)
 • بهداشت باروري 1و 2 (ارشد)
 • آسيب شناسي اجتماعي (ارشد)
 • فيزيوپاتولوژي 1،2،3 (كارشناسي)
 • بهداشت مادرو كودك (كارشناسي)
 • اپيدميولوژي (كارشناسي)
 • اصول خدمات بهداشتي (كارشناسي)
 • اپیدمیولوژی ( کارشناسی )
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • خشونت خانگي در زنان نابارور و تحليل عوامل موثر بر آن : يك مطالعه تركيبي . " پایان نامه جهت اخذ دکترای تخصصی بهداشت باروری
 • افسردگي بعد از زايمان و عوامل موثر بر آن در مراكز بهداشتي – درماني منتخب تهران ." پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد "
 
سمت هاي اجرايي
 
 • مدیر امور آموزشی دانشکده ، 1395
 • معاون پژوهشی گروه بهداشت باروری ، 1394
 • رئیس گروه استراتژی دانشکده ، تعالی سازمانی ، 1393
 • عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی ،1393
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1392 تاکنون
 • عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، 1390 تاکنون
 • مدير گروه دپارتمان بهداشت باروري ، 1391 تا 1394  
 • عضو شوراي آموزشي دانشكده ، 1391 تا كنون 
 • عضو شوراي پژوهشي  دانشكده ، 1391 تا كنون 
 • عضو شوراي پژوهشی گروه ، 1390 تا كنون  
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • ممتحن در مصاحبه شفاهی دکترای بهداشت باروری ، 1396
 •  
 • ممتحن اصلی در امتحانات جامع دانشجویان دکترای بهداشت باروری ، دانشکده پرستاری و مامایی تهران ،1391و1392و1394 1393,1395
 • دبیر علمی کارگاه یک مادر – یک ماما ، معاونت درمان ، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • عضو کمیته ترویج زایمان طبیعی ،1393
 • دبیر علمی شاخه مامایی ، چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ، تهران ، 1393
 • رئیس پانل تخصصی حوادث غیر مترقبه و مرگ و میر مادری ،  چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ، تهران 1393
 • رئیس پانل تخصصی  رفتارهای پرخطر و ایدز ،  چهاردهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ، تهران 1393
 • داور خارجی در امتحانات جامع دانشجویان دکترای بهداشت باروری ، دانشکده پرستاری و مامایی مشهد ، 1391و1392
 • داور خارجی در امتحانات جامع دانشجویان دکترای بهداشت باروری ، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی ، 1391
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی زنان و مامایی ، تهران ، 1392
 • عضو اصلي گروه تدوين استاندارهاي مامايي، وزارت بهداشت 1390 تا كنون 
 • عضو اصلي استخراج امتياز رتبه بندي دانشگاههاي علوم پزشكي 1386-1383
 • عضو اصلي بازديد از  دانشگاههاي علوم پزشكي 1386-1383
 • دبير اجرايي سمينار كشوري رفتار هاي پر خطر 1391
 • عضو هيات رئيسه كنگره بين المللي زنان و مامايي ، تبريز 1391
 • عضو كميته علمي كنگره بين المللي زنان و مامايي ، تبريز 1391
 • عضو هيات رئيسه دومين كنگره بين المللي ايمونولوژي ( آسم و آلرژي) ، تهران 1391
 • عضو شوراي هم انديشي اساتيد 1391
 • عضو كميته استراتژيك در تعالي سازماني دانشكده 1391
 
جوایز و گرانت ها
 
 • برگزیده هجدهمین جشنواره ابن سینا ، حکیم جرجانی ،بهمن ماه 1395
 • دریافت لوح تقدیر به عنوان عضو برتر پژوهشی در گروه بهداشت باروری از طرف معاون پژوهشی  ،1394
 • لوح تقدير به عنوان استاد برتر از ديدگاه دانشجويان 1391
 • دريافت لوح تقدير از طرف معاون پژوهشي   دانشکده1391
 • دريافت تقدير نامه تعالي سازماني 1391
 • كسب رتبه اول در آزمون ورودي دكتراي تخصصي بهداشت باروري 1385
 • كسب رتبه اول فارغ التحصيلي در مقطع كارشناس ارشد1380
 • كسب رتبه اول فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسی 1377
 
راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي
 

 

 • تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر کیفیت زنگی زنان HIV+،استاد راهنما ، درحال اجرا ، ذانشجو فاطمه نجفی
 • تأثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای سلامت جنسی زنان نابارور ، استاد راهنما ، در حال اجرا ، دانشجو آزاده شهبازی ، کارشناسی ارشد
 • تجربه زیسته زنان مبتلا به سقط مکرر در زنان اماراتی : یک مطالعه پدیدار شناسی،استاد راهنما ، در حال اجرا ، دانشجوفاطیما محمد ابراهیم 
 • تجربه زیسته زنان مبتلا به ناباروری ئر زنان اماراتی : یک مطالعه پدیدار شناسی ، استاد راهنما ، در حال اجرا ،دانشجو مریم محمد ابراهیم 
 •  طراحی ، روان سنجی و اجرای ابزار آزار زنان : یک مطالعه ترکیبی اکتشافی ، استاد راهنما ، در حال اجرا ، دانشجو ندا اکباتانی
 • تاثیر آموزش مبتنی بر مدل " پلیسیت " بر عملکرد جنسی زنان HIV+،استاد راهنما ، اتمام یافته  ، دانشجو لیلا اسدی ، کارشناسی ارشد
 • طراحی ،روان سنجی و اجرای ابزار تمایل و گرایش به ازدواج در جوانان :یک مطالعه ترکیبی ، استاد راهنما ، دانشجو مریم کشاورز ،دکترا
 • تاثیر آموزش مبتنی بر مدل پروسید بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به تخمدان پلی کیستیک : یک مطالعه ترکیبی چند مرحله ای ، استاد راهنما ، دانشجو بیتا فریدونی ، دکترا
 • تبیین تجربه زیسته مادری در زنان نابینا : یک مطالعه پدیدار شناسی ، استاد راهنما : دکتر بهبودی مقدم و دکتر غیاثوندیان ، اتمام یافته ، دانشجو سمیرا شهباززادگان ، دکترای تخصصی بهداشت باروری
 • تبیین فرایند مادری در دانشجویان : ارائه مدل نظری ، استاد راهنما دکتر بهبودی مقدم و دکتر صلصالی ، در حال اجرا ، دانشجو مریم اردیبهشتی ، دکترای بهداشت باروری
 • تبیین فرایند رضایت زناشویی و ارائه مدل ، استاد راهنما دکتر بهبودی مقدم و دکتر نیک بخت نصر آبادی ، اتمام یافته ، دانشجو زهرا توکل ،دکترای بهداشت باروری
 • تبیین تجربه دادرسی در ماماها : یک مطالعه پدیدار شناسی ، استاد راهنما  خانم ها دکتر دهقان نیری و دکتر بهبودی مقدم ، در حال اجرا ، دانشجو اکرم پیمان ، دکترای بهداشت باروری
 • تاثیر قرص سیر بر درد ناشی از آندومتریوز در زنان نابارور ، استاد راهنما ، اتمام یافته ،دانشجو سودابه امیر سالاری ، کارشناسی ارشد
 • تبیین فرایند غربالگری سرطان سرویکس در زنان کرد عراقی : یک مطالعه کیفی " گراندد تئوری " ، استاد مشاور ، اتمام یافته ، دانشجو ویان حاجی رسول ، دکترای پردیس بین الممل ، پرستاری
 • تجربه زیسته بارداری در زنان HIV مثبت :یک مطالعه کیفی، استاد راهنما ،اتمام یافته ، دانشجو زهره خلجی نیا، دکترای بهداشت باروری.
 • تاثیر ورزش پیلاتس و آیروبیک بر کیفیت زندگی دختران ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی تهران . استاد راهنما ، اتمام یافته، دانشجو ژاله اشرف نژاد ، کارشناسی ارشد.
 • تجربه زيسته بارداري در زنان باردار شده به روش ART استاد راهنما .PhD.اتمام یافته . دانشجو فهیمه رنجبر
 • "طراحی واجرای برنامه سلامت باروری برای دانشجویان مونث دانشگاه های غیرپزشکی خرم آباد: یک مطالعه بارویکرد اقدام پژوهی" استاد راهنما خانم ها دکتر بهبودی مقدم و دکتر پرویزی ،اتمام یافته، دانشجو فاطمه یاری، PhD
 • تعیین،تحلیل و تبیین عوامل موثر بر ترس از زایمان طبیعی" استاد راهنما خانم دکتر بهبودی مقدم و دکتر صلصالی ، اتمام یافته دانشجو سهیلا پیرداده بیرانوند ،دکتری بهداشت باروری
 • طراحی ، روانسنجی وآزمون  ابزارسلامت باروری  وجنسی درزنان مبتلا به HIV:
 • یک مطالعه  اکتشافی " استاد راهنما خانم دکتر بهبودی مقدم و دکتر نیک بخت ، اتمام یافته ،دانشجو سارا اسماعیل زاده  ،دکتری بهداشت باروری
 • تاثیر آروماتراپی بر کیفیت خواب در دوران پس از زایمان ، استاد راهنما . ارشد .اتمام یافته، دانشجو مهناز کشاورز افشار
 • فرسودگي شغلي در ماماها و عوامل موثر بر آن استاد راهنما ارشد . اتمام يافته . دانشجو ناهید ملکی
 • تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل بزنف بر انتخاب روش پيشگيري از بارداري . استاد راهنما. ارشد.. اتمام يافته . دانشجو خدیچه سرایلو 
 • تاثير برنامه توانمند سازي بر كيفيت زندگي زنان HIV . استاد راهنما. ارشد. اتمام يافته. دانشجو بهاره شریفی 
 • تاثير عصاره سنبل اطيب بر شدت علائم سندرم پيش از قاعدگي . استاد راهنما .ارشد . اتمام یافته. دانشجو رقیه غلامی
 • تاثير برنامه آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر ورزشهاي پس از زايمان . استاد راهنما. ارشد.اتمام یافته.دانشجو ساناز صفرزاده
 • تاثير برنامه آموزشي بر عملكرد جنسي زنان متاهل داراي اختلال  عملكرد جنسي . استاد راهنما. ارشد .اتمام یافته.دانشجو فریبا خالقی
 • بررسی سبک رهبری و شاخصهای مامایی در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران استاد راهنما ، اتمام یافته ، دانشجو زهرا جهانی
 • تاثير برنامه آموزشي بر خودكارآمدي زنان نابارور . استاد مشاور. ارشد. اتمام يافته . دانشچو نیلوفر علی منش
 • تاثير برنامه آموزشي بر كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان سرويكس . استاد مشاور .ارشد. اتمام يافته . دانشجو راضیه چهاردهی
 • بررسي دل بستگي والدين به جنين و عوامل مرتبط با آن در زمان بارداري استاد مشاور. ارشد. اتمام يافته. دانشجو لادن آسترکی
 • تاثير برنامه آموزشي بر اختلالات خواب زنان باردار داراي اختلال خواب استاد مشاور. ارشد. اتمام يافته . دانشچو الهام رضایی
 • تاثير برنامه آموزشي بر توانمند سازي زنان باردار استاد مشاور. ارشد. اتمام يافته . دانشچو مهین بلوچی
 • تاثير عصاره مريم گلي بر شدت علائم يائسگي استاد مشاور. ارشد. اتمام یافته .دانشجو مهناز بخشی
 • تاثير كوركومين و زنجبيل بر شدت علائم سندرم پيش از قاعدگي استاد مشاور. ارشد .اتمام یافته .دانشچو سمیرا خیاط
 • تاثير مشاوره بر اضطراب و افسردگي زنان پس از سقط قانوني استاد مشاور. ارشد .اتمام یافته . دانشجو حمیده حاج نصیری
 • بررسي علل عدم مراجعه زنان باردار جهت دريافت مراقبتهاي بارداري و ارتباط آن با پيامدهاي حاملگي استاد مشاور ارشد ،اتمام یافته ، دانشجو فاطیما محمد ابراهیم ، بین الملل
 • بررسی خشونت خانگی در زنان مبتلا به لوپوس و غیر مبتلا به لوپوس ، استاد مشاور ، ارشد ، اتمام یافته ، دانشجو فهیمه بالو
 • تاثیر آموزش بر اساس مدل بزنف بر حمایت همسران از زنان باردار، استاد مشاور ، ارشذ ،اتمام یافته ، دانشجو اعظم مریدی

 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • تاثیر ماساژ بنسون بر اضطراب ، استرس و افسردگی زنان باردار ، در حال اجرا ، مجری
 • بررسی مقایسه ای اضطراب ، افسردگی و استرس در زنان و مردان HIV : اتمام یافته ، مجری
 • بررسی تاثیر عصاره اسطو خدوس بر کیفیت خواب زنان در دوره پس از زایمان ، اتمام یافته ، مجری . 
 • بررسي كيفيت زندگي مادران داراي فرزند سندرم داون . اتمام یافته . همكار اصلي
 • تاثير برنامه آموزشي بر كيفيت زندگي زنان باردار داراي اختلال خواب ،پایان یافته .مجري
 • بررسي خشونت خانگي در زنان بادار با حاملگي خواسته و ناخواسته ، پایان یافته .مجري
 • بررسي تاثير سدامين بر اختلالات رواني و رفتاري سندرم پيش از قاعدگي ، پایان یافته.مجري
 • بررسي خشونت خانگي و عوامل موثر بر آن در زنان HIV ، پایان یافته . همكار اصلي 
 
ارائه مقاله در سمینارها ، کنگره ها و همایش های معتبر
 
 • تاثیر نقش استم سل در بهبود سرطان پستان ، کنگره رویان ، تهران ، پوستر ، 1395
 • تاثیر قرص سیر بر دیسمنوره در زنان مبتلا به اندومتریوز ، کنگره رویان ، تهران ، سخنرانی ،1395
 • تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی ،پنجمین کنگره بین المللی سلامت زنان ، شیراز ، 1395 ، پوستر   
 • تاثیر ورزش پیلاتس و آئروبیک بر کیفیت زندگی دختران دانشجو ، پنجمین کنگره بین المللی سلامت زنان ، شیراز ، 1395 ، پوستر
 • بارداری ازنگاه زنان HIV، کنگره بین المللی ایدز ، 1394 ،شیراز ، پوستر
 • بارداری پس از ابتلا به سرطان ، کنگره بین المللی پیوند ، 1394 ، تهران ، سخنرانی
 • تجربه استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری در زنان مبتلا به ایدز ،چهاردهمین کنگره زنان و مامایی ، 1393 ، تهران ، سخنرانی
 • تاثیر آموزش بر اختلالات عملکرد جنسی در زنان ، کنگره بین المللی باروری و ناباروری رویان ، 1393،سخنرانی
 • تاثیر عصاره سنبل الطیب بر اختلالات روانی و رفتاری در دختران مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی ، کنگره بین المللی زنان اصفهان ، 1393 ، سخنرانی
 • خشونت خانگی ،پیشگیری و راهکارها،کنگره بین الملی پزشکی قانونی ، 1392
 • فرسودگی شغلی در ماماها و عوامل مرتبط با آن پرستار ، ماما و پژوهش ، گرگان 1392
 • کیفیت زندگی در زنان دارای اختلال خواب ، كنگره باروري و ناباروري رويان 1392 .سخنرانی
 • بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر کیفیت زندگی زنان باردار دارای اختلال خواب . كنگره باروري و ناباروري رويان 1392 .پوستر
 • بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل بزنف در زنان جهت پیشگیری از بارداری ناخواسته . كنگره باروري و ناباروري رويان 1392 .سخنرانی
 • بررسی افسردگی در زنان باردار دارای اختلال خواب . كنگره باروري و ناباروري رويان 1392 .سخنرانی
 • خشونت خانگي در زنان نابارور و عوامل مرتبط با آن .كنگره باروري و ناباروري رويان 1391 سخنراني
 • خشونت خانگي در زنان نابارور و تجربه آن . كنگره باروري و ناباروري تبريز 1391 سخنراني
 • تجربه بارداري در زنان نخست زا. همايش پرستار، ماما. گرگان 1390 سخنراني
 • تجربه خشونت خانگي در زنان نابارور . همايش پرستار، ماما. گرگان پوستر
 • خشونت خانگي و انواع آن. سمينار كشوري رفتارهاي پر خطر تهران 1391 سخنراني
 • زايمان طبيعي و فوايد ان. شصتمين سالگرد IPPF . تهران 1391 سخنراني
 • انتخاب روش زايمان بر اساس مدل TPB . همايش محيط سالم لرستان 1387 ، سخنراني
 • بررسي ديدگاه مادران در باره آموزش جنسي به دختران نوجوان خود . همايش رفتارهاي پر خطر 1388 پوستر 
 
انتشار مقاله در مجلات معتبر خارچی و داخلی
     
 • The Experiences Of . Menopause  Through The Lens of Iranian woman: Content Analysis Study. Australian Journal Of Basic & Applied Sciences. Published In 2011.
   
 • Prevalence Of Physical And  Psychological Violence In  Infertile Women. Journal Of  Family And Reproductive Health
 • The Experiences Of Infertility  Through The Lens Of Iranian Infertile Women. Japanese Journal Of Nursing Sciences Published In 2013.
 • prevalence Of  domestic Violence and its related Factors in in fertile Women in An  Iranian Setting . International Journal Of Gynecology and Obstetrics  . Published. 2011.
 • Quality of Life in Pregnant Women with Sleep Disorder. Journal of Family and Reproductive Health. Vol. 7, No. 2, June 2013
 • Effect of Treatment with Ginger on the Severity of Premenstrual Syndrome Symptom .Obstetrics and Gynecology Journal .2014.
 • The Impact of Health Behavior education on the Sleep Quality in the Pregnant Women with Sleep Disorder : A Randomized Control Trial ,2011-2012.International Research Journal of Applied and Basic Sciences .Vol 7(12):921-928
 • The Effect of Sleep Health Behavioral Education on the Depression of Pregnant Women With Sleep Disorders: A Randomized Control Trial.Iran Red Crescent Med J.  17(1). 2015
 • The impact of sleep healthy behavior education on the quality of life in the pregnant women with sleep disorder: A randomized control trial in the year 2012.Iranian Journal of Nursing and Midwifery ,vol19(5).2014.
 • Sexual and Reproductive Health Problems of Female University Students in Iran: A Qualitative Study.Global Journal of Health Sciences ,vol7(4):278-285.2015.
 • The Prevalence of Depression in Pregnant Women with Sleep Disorder.Journal of Psychiatry,17(6):1-6,2014.
 • Comparison of depression, anxiety, stress, and related factors among women and men with human immunodeficiency virus infection. Journal of Human Reproductive Sciences,v0l8(1):48-55,2015.
 • The impact of an educational program based on BASNEF model on the selection of a contraceptive method in women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research ,Vol 20(2):11-18.2015
 • Lavender Fragrance Essential Oil and the Quality of Sleep in Postpartum Women, Iran Red Crescent Med J. 2015 Apr 25;17(4):e25880. doi: 10.5812/ircmj.17(4)2015.25880. eCollection 2015 Apr.
 • Curcumin Attenuates Severity of Premenstrual Syndrome Symptoms,A RCT Study , Complement Ther Med. 2015 Jun;23(3):318-24. doi: 10.1016/j.ctim.2015.04.001. Epub 2015 Apr 9
 • Paradox of Modern Pregnancy :A phenomenological Study of Women’s Lived Experiences From Assisted Pregnancy , J Pregnancy. 2015;2015:543210. doi: 10.1155/2015/543210. Epub 2015 May 3
 • Pregnancy Through the Lens of Iranian Women with HIV:A Qualitative Study, J Int Assoc Provid AIDS Care. 2015 Jul 8. pii: 2325957415593636. [Epub ahead of print]
 • The effect of Sexual Health Education Program on Women Sexual Function in Iran , J Res Health Sci. 2015 Spring;15(2):124-8
 •                Contraception Use among Iranian Women With HIV: A Qualitative Study, Glob J Health Sci. 2015 May 18;8(1):46187. doi:     10.5539/gjhs.v8n1p199
 •   Experiences of Infertile Women Seeking Assisted Pregnancy in Iran: AQualitative Study. J Reprod Infertil. 2015;16(4):000-000
 •   The effect of Crocus sativus (saffron) on the severity of premenstrual. syndrome.European      Journal of Integrative       Medicine,http://dx.doi.org/10.1016/j.eujim.2015.06.003
 •  Fertility Desire in Iranian Women with HIV: A Qualitative Study, Iran J Public Health, Vol. 44, No.8, Aug 2015.
 • Pre-Test, Post-Test Research,Mars 2016,E publish
  An Evaluation of the Effectiveness of a Reproductive Health Education Program for Nonmedical Students in Iran: A Quasi-Experimental
 • The effectiveness of the Permission, Limited Information, Specific suggestions, Intensive Therapy (PLISITT) model based sexual counseling on the sexual function of women with Multiple Sclerosis who are sexually active,Multiple Sclerosis,july 2016,8,113-119
 • The effect of Valerian root extract on the severity of pre menstrual syndrome symptoms,Journal of Traditional and Complementary Medicine, 2015.http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcme.2015.09.001
 •  Assessment Scale for HIV-Positive Women,Shiraz E-Med J. 2016 June; 17(6):e38489
 • Development and Psychometric Evaluation of a Reproductive Health
 • Exploring the impact of Individual factors in taking cervical cancer screening : a content analysis , Client -Centred Nursing Care. 2(),239-248
 • Human Infection disease and risk of Preeclampsia: an updated of the literature,Infection , 02 June 2017.
 • Motherhood Challenges and Wellbeing alon with the studentship rele among Iranian women: A Qualitative Srtudy ,International Journasl of Qualitative StudiesHealth and well-being ,19 June 2017
 •  Legal Complaints about Midwives and the Impact on the Profession ;Nursing Ethics, online , 2017
 • بررسی شیوع خشونت در زنان باردار و عوامل مرتبط با آن ، نشریه پرستاری ایران ، شماره 104 ، 1396
 • رﻓﺘﺎرﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ پدر به جنین و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎآن، ﻣﺠله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، دوره   ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم، ﻣﻬﺮ1393، ﺷﻤﺎره 117 (173-183)
 • بررسی تاثیر آموزش بر خودکارآمدی زنان نابارور ،سال چهارم ، شماره دوم ، فروردین – اردیبهشت 94 ،227-237 
 • مقایسه خشونت خانگی در زنان مبتلا و غیر مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک ، فصلنامه علمی-پژوهشی مراقبت های بالینی . سال اول ، شماره 1، 1392
 • تاثیر مراقبت گروهی د.ران بارداری برتوانمندی زنان باردار ، فصلنامه پایش ،سال 13 ،شماره 2، فروردین – اردیبهشت 1393 ، 229-234
 • شیوع فرسودگی شغلی در ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی –درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، فصلنامه پایش ،سال 13 ،شماره 3 ، خرداد – تیر 1393 ،439-446
 • تاثیر زنجبیل بر علاوم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دختر مبتلا به سندروم پیش از قاعدگی ، فصلنامه پرستاری داخلی – جراحی ، سال 3 ، شماره 1، بهار 1393 ، صفحه 10-16
 • رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی در ماماهای شاغل ، مجله زنان ، مامایی ، نازایی ، 17 -103. 2013، 1-13
 • بررسی میزان اختلالات خواب و برخی عوامل موثر بر آن در سه ماهه دوم بارداری ، فصلنامه پایش ، سال دوازدهم ، شماره 6 ، آدر- دی 1392 ، 629-635
 • بررسی تاثیر عصاره مریم گلی بر گرگرفتگی زنان یائسه. طب مکمل، شماره 4، زمستان1 9
 • بررسي شيوع افسردگي بعد از زايمان و عوامل موثر بر آن . مجله علمي – پژوهشي نظام پزشكي 1383 .
 • بررسی افسردگی و اضطراب در سقط قانونی ، نشریه روان پرستاری ، فروردین 1395
 • تاثیر مقایسه ای کورکومین و زنجبیل بر سندروم پیش از قاعدگی ف مجله طب جنوب ، تیر و مرداد 1394
 • بررسي كيفيت زندگي در زنان HIV و عوامل مرتبط با آن .  پذيرفته شده در مجله نظام سلامت اصفهان. در نوبت چاپ
 
 
کارگاهها
 
 • کارگاه مشاوره جنسی در قربانیان تجاوز جنسی ، سخنران ، 1394 ، دانشگاه ایران
 • کارگاه مشاوره بیماریهای کلیوی در بارداری ، راهکارها و مدیریت آن ، سخنران ، دانشگاه ایران
 • كارگاه بهداشت باروري در حوادث غير مترقبه . سخنران 1391 هلال احمر
 • كارگاه بهداشت باروري در حوادث غير مترقبه سخنران هلال احمر 1390
 • كارگاه بهداشت باروري در حوادث غير مترقبه سخنران وزارت بهداشت 1390
 • كارگاه مديريت جامع كيفيت. 1390، 1391 سخنران
 • كارگاه روايي و پايايي و ابزار سازي 1390 شركت كننده
 • كارگاه بين المللي چالشهاي تحقيقات كيفي 1390 هيات اجرايي و شركت كننده
 • كارگاه كاربرد نرم افزار تحقيقات كيفي 1390 شركت كننده
 • كارگاه مقدماتي تحقيقات كمي .1386 سخنران و هماهنگ كننده.
 • كارگاه تحقيقات كيفي 1386، 1387، 1388 شركت كننده
 • كارگاه پيشرفته تحقيقات كمي .1387 ف شركت كننده
 • كارگاه آشناي با اصول مراقبتهاي اوليه .1381 سخنران
 • كارگاه تغذيه تكميلي ]شركت كننده 1380
 • كارگاه روش تحقيق مقدماتي و پيشرفته . شركت كننده 1380 
 
كتابها
 
 • اختلالات خواب و بارداری . مولف .1392
 • رفتارهای باروری برنامه ریزی شده . مولف.  1392     
 • رفتارهای دلبستگی پدر و مادر به جنین .مولف 1392
 • همكاري در تهيه كتاب بانك اطلاعاتي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 • همكاري در تهيه سطح بندي خدمات آموزشي و آيين نامه تقسيم وظايف آموزشي در نظام آموزش علوم پزشكي كشور. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 • همكاري در تهيه كتاب سطح بندي خدمات آموزشي رشته هاي توانبخشي در ايران.  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 • همكاري در تهيه كتاب سطح بندي خدمات آموزشي رشته هاي پيراپزشكي  در ايران.  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 • همكاري در تهيه كتاب سطح بندي خدمات آموزشي رشته هاي بهداشت در ايران.  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 • همكاري در تهيه كتاب سطح بندي خدمات آموزشي رشته هاي مامايي در ايران.  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 • همكاري در تهيه كتاب سطح بندي خدمات آموزشي رشته هاي پرستاري در ايران.  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 • همكاري در تهيه كتاب بانك اطلاعات و رتبه بندي دانشكده هاي پزشكي جمهوري اسلامي ايران ،  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 
علایق پژوهشی

 

زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه :
 
 • تاكيد بر پارادايم هاي قديم و جديد بهداشت باروري – توانمند سازي زنان – پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و رفتارهای جنسی پرخطر و بیماریهای جنسی ، ایدز و .... (تحقيقات كمي- كيفي- تركيبي)
 • طب مکمل و کاربرد آن در مامایی  و بهداشت باروری