منتورینگ

 

معرفی:

به منظور ایجاد بستر مناسب جهت پیشرفت علمی دانشجویان جدید الورود، مشارکت دانشجویان توانمند در امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، و جلوگیری از ایجاد آسیب های تحصیلی و روانی اجتماعی برای دانشجویان جدید الورود، دفتر منتورینگ دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ذیل معاونت آموزشی دانشکده ی پرستاری تشکیل گردیده است.
از اهداف این دفتر می توان به پیشرفت سطح دانش دانشجویان و کمک به رشد و بالندگی آنها، اعتلای تحصیلی، روحی- اجتماعی دانشجویان، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال دانشجویان در امور علمی، آموزشی و اجتماعی مرتبط با ایشان، افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به چالش ها و موانع پیش روی آنها در دوران تحصیل و پر رنگ نمودن نقش مشورتی دانشجویان توانمند و به کار گرفتن آن در جهت پیشرفت سایر دانشجویان اشاره کرد.
دفتر منتورینگ تلاش دارد موانع پیش روی دانشجویان را بر طرف نماید. دانشجویان جدیدالورود با استفاده از این ظرفیت می-توانند به صورت کاملا رایگان از کمک ها و مشورت منتورهای دانشکده استفاده نموده و خود در آینده به عنوان منتور باعث پیشرفت سایر دانشجویان گردند.


سرپرست دفتر منتورینگ:

 • دکتر معصومه ذاکری مقدم


دبیر دفتر منتورینگ:

 • نگین وطن خواه


اعضای دفتر منتورینگ:

 1. حامد دشتی
 2. کیمیا تسلیمی
 3. سجاد حصاری
 4. محمدرضا امیری
 5. امیررضا همت یار
 6. زهرا کشاورز
 7. غزاله روزبهانی
 8. زهرا گودرزی
 9. محدثه بهمنی
 10. صبا ناصری
 11. گلنوش رفرم
 12. زهرا افروز
 13. یگانه سمیعیان
 14. رقیه مصائبی نگیجه
 15. امیرعلی کریمی
 16. فاطمه سادات غضنفری
 17. علی صفره
 18. محدثه دشتی
 19. مریم اصغری
 20. فاطمه محسنی
 21. ریحانه کنگ آوری
 22. سروش جلالوندی
 23. مریم سادات حسینی مقدم
 24. پگاه صالحی
 25. نیما سارویی
 26. امیرحسین حبیبی
 27. رضوان منجزی
 28. علی بارانی
 29. امیرحسین جلیلوند
 30. مهدی عابدی
 31. صبا عابدی
 32. متین عباسی
 33. محیا ربیعی
 34. عطیه پناهی
 35. پریا محمدی
 36. محدثه ناصری
 37. کوثر واهیم
 38. الهه زبردست
 39. حمیدرضا رمضانی
 40. الهام کریم خانی
 41. محمدامیر عزیزی
 42. مهشاد ناصر پور
 43. مهدی عبداللهیان
 44. مهدیه سادات صحاف رضوی
 45. محمد حسن سقایی
 46. یاسمن شفائی
 47. رضا ایمانی


شرح وظایف منتور:
1. ارتباط مداوم در طی یک سال تحصیلی از شروع طرح با منتی های تعیین شده مطابق با توالی اعلام شده توسط دفتر منتورینگ
2. ارائه گزارش کتبی به دفتر منتورینگ و منتور بالینی برای هر ارتباط منتور- منتی طبق دستور العمل اعلام شده توسط دفتر منتورینگ
3. ارائه گزارش وضعیت منتی در انتهای هر ترم تحصیلی بر اساس دستور العمل اعلام شده توسط دفتر منتورینگ
4.  شرکت در جلسات بین منتورها (Inter-Mentor Session)
5.  شرکت در برنامه های آموزش منتورها
6.ارائه خدمت به دانشجویان منتی در کنار استاد همیار تعین شده