درباره ما
ماموريت

رسالت دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران بعنوان نماد آموزش عالی پرستاري و مامايي کشور، بسترسازی برای تامين خدمات مطلوب به ذي نفعان در ابعاد پايه اي رشته شامل آموزش، پژوهش، مديريت، خدمات باليني و جامعه نگر، با محوریت فرهنگ اسلامی ایرانی مبتنی برمعنویت، اخلاق و رفتارحرفه ای از طریق تربیت نیروی انسانی خردورز، با صلاحیت، نوآور و علاقمند به رشته و در راستاي حركت در مسير دانايي محوری سند چشم انداز 1404 جمهوري اسلامي ايران و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشكي تهران در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی می باشد .


چشم‌انداز

حفظ مقام اول درکشور ، کسب رتبه نخست علمی در سطح منطقه و ارتقای جایگاه بین المللی در بین دانشکده های پرستاری و مامايي


بيانيه ارزش ها

دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان نماد آموزش عالی پرستاری و مامائی کشور با سرلوحه قراردادن « انسان سالم ، خانواده سالم ،جامعه سالم» مبتنی بر مأموريت های سازمان ، ماندگار وهم راستا با بينش ها و ارزش های دانشگاه علوم پزشکی تهران برای مانائی، تحول ، رشد و شکوفايی ، خود را متعهد به تربيت نيروهای محقق ، متبحر، توانمند و برخوردار از فضائل انسانی ، اسلامی برای امروز و فردای جامعه می داند . تعهد به اين ارزش های مشترک ما را ملزم می کند تا :
  • با توجه و تأکيد بر آموزه های دينی بهترين خدمات مراقبتی را برای اعتلای سطح سلامت جامعه فراهم نماييم.
  • با تمرکز بر تعالی سازمان و اخلاق حرفه ای ، زمينه لازم برای مشارکت همه عوامل دخيل در آموزش ، پژوهش و فرهنگ دانشکده را تأمين و در جهت ايجاد نظام شايسته سالاری تلاش نمایيم .
  • با تأکيد بر خلاقيت و نوآوری حرفه ای، آموزش و تربیت نيروی مورد نياز پرستاری و مامائی جامعه از پرستاران وماماهای بالينی تا هيئت علمی،دستيابی به بهترين نتايج را سرلوحه اين تعهدات قرار دهيم .

تاريخچه

نخستين بار در سال 1949 ) 1328ميلادي) آموزشگاه عالي پرستاري فعاليت خود را در جهت تربيت پرستار با درجه معادل ليسانس در دوره 3 ساله آغاز نمود. هر ساله 100 تا 120 دانشجوي دختر از طريق كنكور اختصاصي اين رشته پذيرفته مي‌شدند. اين دانشجويان 3 سال بطور شبانه‌روزي با سيستم خاص آموزشي جهت كار و ارائه خدمت پرستاري در بيمارستانهاي وابسته به دانشكده پزشكي دانشگاه تهران تربيت مي‌شدند. پس از انقلاب فرهنگي در سال1362 (1983 ميلادي( ، آموزشگاه عالي پرستاري به مدرسه عالي پرستاري و مامائي و در سال  1366(1987 ميلادي ( با ادغام چندين مدرسه عالي پرستاري و مامايي، دانشكده پرستاري و مامائي دانشگاه علوم پزشكي تهران شكل يافت.رشته هاي تحصيلي دانشكده پرستاري و مامايي :

پرستاري در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي پرستاری
*کارشناسی پرستاری
*دکتری تخصصی پرستاری
*کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
*کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
*کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان
*کارشناسی ارشد سلامت جامعه
*کارشناسی ارشد پرستاری داخلی –جراحی
*کارشناسی ارشد کودکان
*کارشناسی ارشد روانپرستاری
*کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

مامایی در مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي پرستاری
*کارشناسی مامایی
* کارشناسی ارشد مامایی ( گرایش مدیریت مامایی، گرایش مامایی جامعه نگر ، آموزش مامایی ، بهداشت مادر کودک )
*دکتری بهداشت باروری