دانشجویان گروه روان پرستاری
 
1
کورش امینی
2
کورش زارع
3
مینا گایینی
4
معصومه ( مهناز) مدانلو
5
مرجانه مردانی
6
فتانه قدیریان بهارانی
7
نسرین رضایی
8
امیر جلالی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانشجویان گروه بهداشت جامعه
 
1
عبدالحسین امامی سیگارودی
2
زهرا طیبی
3
فرزانه گل آقایی
4
فاطمه غفاری
5
سريه پورتقي
 

 
 

 

 

دانشجویان گروه داخلی وجراحی

 

1

خاطره سیلانی

2

حسن بابامحمدی

3

مصطفی جوادی اصطهباناتی

4

مرتضی رضایی آدریانی

5

خدیجه یزدی ( ظرفیت مازاد)

6

شکوه ورعی

7

هومن شهسواری

8

مریم اسماعیلی

9

فریبا بلور

10

سینا ولیئی

11

نسرین حنیفی

12

فاطمه جعفری

13

محمد رضا دین محمدی

14

نیره رئیس دانا

15

محبوبه رضایی

16

حسین ابراهیمی

17

ژیلا فریدونی

18

حامد مرتضوی

19

محمود شمشیری

20

علی حسن پور دهکردی

21

آذر درویش پور اهندانی

22

اکرم اعرابی نایینی

23

زهرارودهقان

24

معصومه ذاکری مقدم

25

فرنوش رشوند

26

نازیلا جوادی پاشاکی

27

سیده رقیه جعفریان امیری

28

محمد علی سلیمانی

29

صفا صدقیانی

30

فتحي-محمد

31

پريسا بزرگ نژاد

32

نيره داودي حسن آباد

33

منصور ديانتي

34

رضا نبي امجد

35

افسانه رئيسي فر

36

ناصر مظفری

 
 
 
 
 
دانشجویان گروه مدیریت
1
مجتبی ویس مرادی
2
تهمینه صالحی ( ظرفیت مازاد)
3
جلیل عظیمیان
4
حرمت السادات امامزاده قاسمی
5
پروانه وصلی
6
افسانه صدوقي اصل
 
 
 
 
دانشجویان گروه کودکان
 
1
رفعت رضا پور
2
شهناز رستمی
3
مهناز شوقی
4
حمیرا خدام
5
محبوبه سجادی هزاوه اي
6
طاهره صادقی
7
جمال الدين بگجاني
8
فاطمه خوش نواي فومني
9
مهناز سنجري
 
 
 
 
 
 
دانشجویان گروه بهداشت مادر وکودک
 
1
ستاره هماهی
2
شیرین شهبازی صیقلده
3
اشرف کاظمی
4
ناهید جوادی فر
 
 
 
دانشجویان گروه مامایی
 
1
شهلا خسروی
2
الهام خوری
3
فاطمه باکویی
4
فرزانه سلطانی
5
فرشته بهمنش
6
مریم قراچه
7
فهیمه رنجبر
8
سیمین منتظری
9
لیلا امیری
10
سارا اسماعيل زاده
11
راضيه باقرزاده
12
سهيلا پيرزاده
13
زهرا شاهواري
14
مريم عزيز پور
15
فاطمه ياري
 
 
 
دانشجویان گروه ویژه
 
1
 
هادی رنجبر
 
2
 
فاطمه بهرام نژاد