پایان نامه های در دست اجرا (جدید)
کارشناسی ارشد  مامایی به روز رسانی 1392/8/19 
 
 1.  " بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل باور بهداشتی بر عملکرد زنان معتاد در پیشگیری از رفتارهای پر خطر" استاد  راهنما خانم جمشیدی منش ، دانشجو فریبا ایلکا، کارشناسي ارشد مامایی

   

 2. " بررسی تاثیر کپسول خوراکی سنبل الطیب ، بادرنجبویه، و توام سنبل الطیب و بادرنجبویه بر نشانه های یائسگی"  استاد راهنما خانم تعاونی، دانشجو مهتاب ایزدجو ، کارشناسی ارشد مامایی
   

 3. " بررسی مقایسه ای تاثیر کپسول خوراکی  شبدر قرمز و گل ساعتی بر اختلال خواب زنان یائسه" استاد راهنما خانم تعاونی ، دانشجو مینا صفریان ،کارشناسی ارشد مامایی
   

 4. "مقایسه ی تاثیر کپسول خوراکی عصاره ی تام دانه ی شنبلیله و رازیانه بر شیردهی" استاد راهنما خانم خیرخواه ، دانشجو ویدا قاسمی ، کارشناسی ارشد مامایی
   

 5. " بررسی تاثیرسیما وتوام آوا و سیمای طبیعت بر درد و اضطراب مرحله اول  زایمان در مادران نخست زا" استاد راهنما خانم تعاونی ، دانشجو لیلا عبدلی نجمی، کارشناسی ارشد مامایی
   

 6. " بررسی تاثیر مشاوره بر عملکرد جنسی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 " استاد راهنما خانم گرانمایه ، دانشجو مریم مرادی ، کارشناسی ارشد مامایی
   

 7. " بررسی تاثیر آموزش بر اساس مدل مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی و كيفيت خواب زنان در دوره پس از زايمان"  استاد راهنما خانم کشاورز ، دانشجو معصومه اصغری، کارشناسی ارشد مامایی
   

 8. " مقایسه تاثیر رایحه اسطوخدوس با نعناع بر تهوع، استفراغ و اضطراب زنان نخست باردار" استاد راهنما خانم کشاورز ، دانشجو  اعظم امزاجردی ، کارشناسی ارشد مامایی
   

 9. " بررسی تاثیر ورزش پیلاتس بر افسردگی و اضطراب در دختران دبیرستانی" استاد راهنما خانم کشاورز ،دانشجو آزاده عزتی، کارشناسی ارشد مامایی
   

 10. " بررسی مقایسه ای تاثیر کاربرد الگوی PLISSIT و مشاوره ی فردی  بر عملکرد جنسی زنان متأهل مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس دارای اختلال عملکرد جنسی مراجعه کننده به انجمن ام.اس ایران" استاد راهنما خانم خاکبازان ، دانشجو فاطمه دانشفر، کارشناسی ارشد مامایی
   

 11. "بررسی مقایسه ای دو شیوه آموزشی بر آگاهی و نگرش دانشجویان دختر غیر پزشکی ازبهداشت جنسی" استاد راهنما خانم گلیان تهرانی ،دانشجو سارا امینی ،کارشناسی ارشد مامایی
   

 12. "بررسی تأثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب زنان در دوره بعد از زایمان" استاد راهنما خانم دکتر بهبودی مقدم ،دانشجو مهناز کشاورز افشار ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 13. " آگاهی و نگرش زوجین نابارور در مورد رحم جایگزین "استاد راهنما خانم رحیمی کیان ،دانشجو افسانه زندی ،کارشناسی ارشد مامایی

   

 14. "تاثیر برنامه آموزشی – حمایتی بر اضطراب و استرس زنان مبتلا به سرطان رحم" استاد راهنما خانم نیسانی ،دانشجو سودابه نیرومند، کارشناسی ارشد مامایی

   

 15. "مقایسه تاثیرکرم واژینال عسل و مخلوط ماست و عسل بربهبود علائم ولوواژینیت کاندیایی" استاد راهنما خانم جهدی ،دانشجو مریم درویشی ،کارشناسی ارشد مامایی

   

 16. " بررسی ارتباط سبک های رهبری مدیران باشاخص های خدمات مامایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 1392" استاد راهنما خانم دکتر بهبودی مقدم ، دانشجو زهرا جهانی، کارشناسی ارشد مامایی

   

 17. "تاثیر اجرای مشاوره بر سطح اضطراب، واکنش های استرس حاد و واکنش های استرس پس از سانحه در زنان مبتلا به سقط خود به خود" استاد راهنما خانم جهدی ،دانشجو مهناز مسیب مرادی، کارشناسی ارشد مامایی

   

 18. "بررسی ارتباط سبک های رهبری مدیران باشاخص های خدمات مامایی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 1392" استاد راهنما خانم دکتر بهبودی مقدم ،دانشجو زهرا جهانی، کارشناسی ارشد مامایی

   

 19. " بررسی ارتباط تنش شغلی محیط کار با عملکرد ماماهای شاغل در بخش زنان- زایمان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 92-91 "  استاد راهنما خانم فاطمه رحیمی کیان ،دانشجو زیبا بیکی ،کارشناسی ارشد مامایی

   

 20. "بررسی تاثیر برنامه آموزش جنسی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان یائسه" استاد راهنما خانم میرمحمدعلی ئی ،دانشجو فاطمه قلیچ خانی ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 21. "تعیین حوزه عملکرد خدمات مامایی قانونی" استاد راهنما خانم زیبا تقی زاده ،دانشجو خدیجه عظیمی ،کارشناسی ارشد مامایی

   

 22. " تاثیر ماساژ نوزاد توسط مادر بر اضطراب موقعیتی و خلق افسرده مادران نوزادان نارس ترخیص شده از بخش مراقبتهای ویژه" ، استاد راهنما خانم خانم کشاورز ، دانشجو ناهید آفند،  کارشناسی ارشد مامایی

   

 23. "بررسی علل مرگ های مادری و عوامل مرتبط و مشارکت کننده مبتنی بر گزارش اتوپسی اجساد ارجاعی به مركز تشخیص و آزمایشگاهي اداره کل پزشكي قانوني استان تهران  1390-1389" استاد راهنما خانم نیسانی ،دانشجو طناز آقاجمالی ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 24. " بررسی عوامل مرتبط با اختلال استرس پس از تروما در شاکیان تجاوز به عنف مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی شهر تهران " استاد راهنما خانم واثق رحیم پرور ، دانشجو بهاره متقی ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 25. " تاثیر ویتامین D بر شدت علائم دیسمنوره اولیه"  استاد راهنما خانم کشاورز ، دانشجو الهام قربعلی ،کارشناسی ارشد مامایی

   

 26. " بررسی میزان کاربرد کدهای اخلاق مامایی و عوامل مرتبط با آن در ماماهای مراکزبهداشتی و درمانی شهر تهران " استاد راهنما خانم واثق رحیم پرور ،دانشجو لیلا نصیریانی ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 27. " بررسی تاثیر کپسول خوراکی بابونه بر پیامدهای بارداری و زایمان در حاملگی طول کشیده " استاد راهنما  خانم نیسانی ، دانشجو فرشته غلامی،  کارشناسی ارشد مامایی

   

 28. " بررسی میزان آگاهی، نگرش وعملکرد زنان باردار از سوء رفتار در بارداری " استاد راهنما خانم گرانمایه ، دانشجو مرجان قائمی، کارشناسی ارشد مامائی

   

 29. " بررسی تاثیر آموزش مدیریت استرس بر استرس شغلی ماماهای شاغل در واحدهای زنان " استاد راهنما خانم پاک گوهر ، دانشجو فاطمه سلطانی پناه ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 30. " بررسی عملکردجنسی درزنان مصروع وعوامل مرتبط با آن درمراجعه کنندگان به مراکز منتخب آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1391 " استاد راهنما خانم جهدی ، دانشجو عالیه شیخ علیشاهی ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 31. " تاثیر آموزش بر کسب نقش مادری و کاهش استرس در دوره پس از زایمان در زنان باردار نخست زا"  استاد راهنما خانم زهره خاکبازان ، دانشجو صغری جمشید بیگی ،کارشناسی ارشد مامائی

   

 32. " مقایسه تاثیر بابونه وعلف چای بر گرگرفتگی و اختلال خواب زنان یائسه "  استاد راهنما خانم خیرخواه ، سمانه حمزی ، کارشناسی ارشد مامائی
   

 33. "بررسی تأثیر ماساژ بر افسردگی دوران بارداری" استاد راهنما خانم زیبا تقی زاده ، دانشجو زهره احمدی ،کارشناسی ارشد مامائی

   

 34. "تاثیر اجرای مراقبت کانگورویی و مشاوره تلفنی بر شاخص های تن سنجی نوزادان نارس ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه نوزادان مرکز آموزشی- درمانی شهید اکبرآبادی" استاد راهنما خانم کشاورز ، دانشجو شیما شیرازی ، کارشناسی ارشد مامائی

   

 35. "بررسی تأثیر زنجبیل و کورکومین بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 92-91" استاد راهنما خانم خیرخواه ، دانشجو سمیرا خیاط ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 36. " بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر عملکرد جنسی و رضایت زناشویی زنان یائسه " استاد راهنما خانم ماندانا میرمحمدعلی ئی ، دانشجو فاطمه قلیچ خانی، کارشناسی ارشد مامائی

   

 37. " مقايسه تاثيرآموزش گروهي و آموزش از طريق پست الكترونيكي بر پيشگيري از پوكي استخوان در بين دانشجويان دختر"  استاد راهنما خانم شهناز گليان تهرانی،دانشجو نسرين شهميري، کارشناسي ارشد مامايي

   

 38. " بررسي مقايسه اي تاثير دو روش آموزشي(سخنراني-بسته آموزشي) برآگاهي ،عزت نفس و خودکارآمدي دانش آموزان دختردر ارتباط با بهداشت بلوغ در مدارس ابتدايي "  استاد راهنما خانم ماندانا  ميرمحمدعلي ئي ،دانشجو محبوبه حيدري ،کارشناسي ارشد مامايي

   

 39.  " مقايسه تاثير ماساژ درماني با رايحه و بدون رايحه بر ديسمنوره اوليه " استاد راهنما خانم صادقي ، دانشجو مينا سادات سعادت حسيني ، کارشناسي ارشد مامايي
   

 40. "  بررسي ارتباط عوامل شخصيتي با افسردگي و اضطراب دوران بارداري در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي-درماني منتخب دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني تهران در سال 1391 " استاد راهنما خانم ها نيساني و جهدي ، دانشجو زهرا حموله ،کارشناسي ارشد مامايي
   

 41. " تعيين تأثير عصاره زعفران بر عملکرد جنسي زنان در سنين باروري" استاد راهنما خانم ميرمحمدعلي ، دانشجو معصومه رحمتي دانشجوي ، کارشناسي ارشد مامايي

   

 42. "بررسی تاثیر آرامسازی عضلانی بنسون بر شدت تهوع و استفراغ بارداری" استاد راهنما خانم فرشته جهدی ، دانشجو زهرا حبیبی ، کارشناسی ارشد مامایی

   

 43. "بررسي تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر نوع و شدت خشونت در زنان باردار خشونت ديده" ، استاد راهنما خانم زیبا تقي زاده ، دانشجو مريم پوربختيار ، كارشناسي ارشد مامايي

   

 44. " بررسي تاثير عصاره و ريشه سنبل الطيب بر سندرم پيش از قاعدگي " استاد راهنما خانم ها دكتر بهبودي مقدم و خيرخواه، دانشجو خانم رقيه شيرود غلامي ، كارشناسي ارشد مامايي

   

 45. "بررسي تآثير برنامه آموزش جنسي بر عملكرد جنسي و رضايت زناشويي زنان متاهل داراي اختلال عملكرد جنسي " استاد راهنما خانم دكتر بهبودي مقدم ،دانشجوخانم فريبا خالقي يله گنبدي ،كارشناسي ارشد مامايي

   

 46. " بررسي تاثير ماساژ درماني بر افسردگي پس از زايمان " استاد راهنما خانم تقي زاده ، دانشجوخانم زهره احمدي ،كارشناسي ارشد مامايي

   

 47. " بررسي مقايسه اي دو روش آموزشي هنگام ترخيص بر پيامدهاي بارداري در بيماران مبتلا به ديابت"  استاد راهنما خانم رحيمي كيان ، دانشجو خانم معصومه صنوبري ،كارشناسي ارشد مامايي

   

 48. " تاثير طب فشاري بر شدت درد و خونريزي در ديسمنوره اوليه " استاد راهنما خانم گرانمايه ،  دانشجو خانم حميده ايزدي ،كارشناسي ارشد مامایی

   

 49. "بررسي شيوع مصرف خود سرانه دارو و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني استان ابوظبي در سال 1391"، استاد راهنما خانم شهناز گليان تهراني، دانشجو مريم محمد ابراهيم ، كارشناسي ارشد مامايي پرديس بين الملل

   

 50. "بررسي علل عدم مراجعه زنان باردار جهت دريافت مراقبت هاي دوران بارداري و عوامل مرتبط بر آن در زنان مراجعه كننده به زايشگاه استان ابوظبي (امارات عربي متحده) در سال 2013-2012" استاد راهنما خانم شهناز گليان تهراني، دانشجو فاطمه محمدابراهيم، كارشناسي ارشد مامايي پرديس بين الملل
   

 51. "مقايسه تاثير مشاوره گروهي و آرامسازي در سازگاري زنان نابارور" استاد راهنما خانم معصومه خيرخواه ،دانشجوسيده پونه جناني ، كارشناسي ارشد مامايي

   

 52. "بررسي تاثير مشاوره بر خلق افسرده و مضطرب بعد از سقط قانوني"، استاد راهنما خانم مهرناز گرانمايه ، دانشجو حميده حاج نصيري، كارشناسي ارشد مامايي

   

 53. "تاثير آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتي بر انجام ورزش هاي پس از زايمان در زنان نخست زا" ، استاد راهنما خانم دكتر بهبودي مقدم ، دانشجو ساناز صفرزاده ، كارشناسي ارشد مامايي

   

 54. " بررسي مقايسه اي ميزان اضطراب و افسردگي و عوامل مرتبط با آن قبل و بعد از سقط درماني در زنان مراجعه كننده به پزشكي قانوني شهر تهران 1390" استاد راهنما خانم تقي زاده ، دانشجو خانم زهرا آقاجاني ، کارشناسي ارشد مامايي

   

 55. " بررسي تاثير آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتار پيشگيري كننده از عفونت واژينال در زنان باردار " استاد راهنما خانم ميرمولايي، دانشجو خانم سليمه محمدي ، كارشناسي ارشد مامايي
   

 56. " بررسي رابطه بين تعهد سازماني و رفتارهاي شهروندي سازماني و ضد شهروندي سازماني از ديدگاه ماماهاي شاغل در بيمارستانهاي شهر تهران سال 1390" استاد راهنما خانم ميرمولايي ، دانشجو خانم زهرا تيغ بان ، كارشناسي ارشد مامايي
   

 57.  "بررسي ارتباط تصوير ذهني دختران نوجوان چاق با افسردگي، اضطراب و استرس" استاد راهنما سركار خانم گليان ، دانشجو خانم مليحه قياسوند

 58. "بررسي ارتباط رضايت شغلي و رفتار شهروندي سازماني در ماماهاي شاغل در استان لرستان در سال 1390" استاد راهنما خانم رحيمي كيان ،دانشجو خانم گيتا خزائي ،كارشناسي ارشد مامايي
   

 59. "بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران اختلال هویت جنسی بعد از عمل جراحی تغییر جنسیت" استاد راهنما خانم واثق ، دانشجو خانم مهديه سادات موسوي ،كارشناسي ارشد مامايي
   

 60. " بررسي تأثير ماساژ پا بر شدت ادم فيزيولوژيك بارداري " استاد راهنما خانم فاطمه رحيمي كيان، دانشجوخانم مهديه كياني ،كارشناسي ارشد مامايي
   

 61. "تاثیر آموزش مراقبت ازشیرخوار برآگاهی ، نگرانی و خودکارآمدی مادران نخست زا"، استاد راهنما خانم مهرناز گرانمایه، استاد مشاور خانم سیده فاطمه واثق رحیم پرور، استاد آمار آقای عباس مهران ، دانشجو خانم سیده علیا موسوی، ارشد مامایی

   

 62. "بررسی تاثیر تمرینات ورزشی عضلات کف لگن بر رضایتمندی جنسی زنان نخست زا"، استاد راهنما خانم مریم مدرس ، دانشجو خانم الهه بوریایی، ارشد مامایی

   

 63. "بررسی تاثیر والرین ( سنبل الطیب ) برکیفیت خواب زنان یائسه" ،استاد راهنما: خانم ماندانا میر محمد علی ئی ، دانشجو خانم طاهره زنده دل رخشنده ، ارشد مامایی

   

 64. "بررسي سطوم مشكلات جنسي زنان با مولتيپل اسكلروزيس و ارتباط آن با كيفيت زندگي در مراجعين به انجمن ام اس ايران ، تهران سال 1389"، استاد راهنما دكتر عفت السادات مرقاتي خوئي ،استاد مشاور ليلا اميني، دانشجو كوثر قادري، ارشد مامایی

   

 65. "بررسي مقايسه اي خشونت خانگي و تنش رواني در زنان مبتلا و غير مبتلا به لوپوس اريتماتوي سيستميك مراجعه كننده به مراكز منتخب روماتولوژي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران سال 1390" ، استاد راهنما خانم اميني ، دانشجو فهيمه بالو ، كارشناسي ارشد مامايي

   

 66. "بررسي ارتباط ابعاد خشونت خانگي با ويژگي هاي شخصيتي زنان مراجعه كننده به مركز پزشكي قانوني شهر تهران در سال 1390" ، استاد راهنما خانم اميني ،دانشجو مريم حيدري ، كارشناسي ارشد مامايي