راهنماهای آموزشی
 

واحد انفورماتیک و شبکه

مسئول شبکه و نرم افزار مهندس هاله ادب
مسئول شبکه و سخت افزار : مهندس سیده الهام جهانبخش
 
کارشناس شبکه :مهندس سام مهاجری
کارشناس شبکه و سخت افزار : مهندس محسن طاهری
 


شرح وظایف واحد انفورماتیک و شبکه :

 


• دریافت خط مشی و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه
• نصب و نگه داری سرورهای دانشکده
• نصب ونگهداری تمام نرم افزارها و سخت افزارها بر حسب نیاز واحدهای مختلف
• به روز رسانی نرم افزاری رایانه های دانشکده
• نصب وعیب یابی سیستم عامل رایانه ها
• سوار نمودن رایانه های جدید و ارتقا سیستم ها
• عیب یابی و تعمیر رایانه ها و سیستم های مربوطه
• اجرای عملیات پیاده سازی و کابل کشی شبکه های داخلی
• تهیه گزارشات مدیریتی و بانک اطلاعاتی از فعالیت رایانه ای واحدها
• تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت هاو مشکلات به سرپرست مربوطه
• ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی مربوطه
• پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی مورد نیاز
• انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود

پست الکترونیک: fnm-network@tums.ac.ir

تلفن تماس: 11 - 61054210