نشریات دانشجویی  دارای مجوز در سال 95

 

ایستگاه پرستاران
صاحب امتیاز:
دکتر احمد علی اسدی نوقابی
مدیر مسئول: معصومه ایمانی‌پور
سردبیر: سیامک قاسمی
مدیر اجرایی: سیامک قاسمی
صفحه‌آرا، گرافیست و طراح جلد: سیامک قاسمی
روابط عمومی: محمد خیرخواه، فاطمه دلفانی
دبیر فرهنگی: مهتاب نعیمی
دبیر علمی: فاطمه موحدی
دبیر خبری: منصور کریم‌زاده
ویراستار علمی: معصومه ایمانی‌پور

________________________________________

گاهنامه ايما:
صاحب امتیاز:
دانشکده پرستاری و مامایی
مدیر مسئول: عارف شيري شمس
سردبیر: مهدي مرتضي پور

________________________________________

گاهنامه بانگ:
صاحب امتیاز:
ابراهيم يوسفي
مدیر مسئول: سعيد اكبري
سردبیر: ايوب شب افروز


________________________________________

راه روشن
صاحب امتیاز: کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری
مدیر مسئول: محمدرضا خدایی حلمسلویی
سردبیر: شبنم بهداد

______________________________________

ماهنامه چكاد:
صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری و مامایی
مدیر مسئول: مهرداد توکلی
سردبیر: رحیم حسینی نژاد


________________________________________

گاهنامه شب تاب:
صاحب امتیاز: دانشکده پرستاری و مامایی
مدیر مسئول: محمد رضائیانی
سردبیر: فرزانه دلاور


________________________________________

فانوس 
صاحب امتیاز: فاطمه زهرا قربانی 
مدیر مسئول: فاطمه زهرا قربانی 
سردبیر: خزر لایق طالاری
 ئول: فاطمه زهرا قربانی 
سردبیر: خزر لایق طالاری