نشریات دانشجویی

 

ایستگاه پرستاران
صاحب امتیاز:
دکتر احمد علی اسدی نوقابی
مدیر مسئول: معصومه ایمانی‌پور
سردبیر: سیامک قاسمی
مدیر اجرایی: سیامک قاسمی
صفحه‌آرا، گرافیست و طراح جلد: سیامک قاسمی
روابط عمومی: محمد خیرخواه، فاطمه دلفانی
دبیر فرهنگی: مهتاب نعیمی
دبیر علمی: فاطمه موحدی
دبیر خبری: منصور کریم‌زاده
ویراستار علمی: معصومه ایمانی‌پور


________________________________________

راه روشن
صاحب امتیاز:
کانون قرآن و عترت دانشکده پرستاری
مدیر مسئول: محمدرضا خدایی حلمسلویی
سردبیر: شبنم بهداد


________________________________________

گاهنامه ايما:
صاحب امتیاز:
دانشکده پرستاری و مامایی
مدیر مسئول: عارف شيري شمس
سردبیر: مهدي مرتضي پور


________________________________________

ماهنامه چكاد:
صاحب امتیاز:
دانشکده پرستاری و مامایی
مدیر مسئول: سميرا لك علي آبادي
سردبیر: لعيا مقدم


________________________________________

گاهنامه شب تاب:
صاحب امتیاز:
دانشکده پرستاری و مامایی
مدیر مسئول: محمد رضايي
سردبیر: فرزانه دلاور


________________________________________

گاهنامه بانگ:
صاحب امتیاز:
ابراهيم يوسفي
مدیر مسئول: سعيد اكبري
سردبیر: ايوب شب افروز

فانوس 
صاحب امتیاز:
فاطمه زهرا قربانی 
مدیر مسئول: فاطمه زهرا قربانی 
سردبیر: خزر لایق طالاری