معرفی کانون ها و تشکل های دانشجویی

کانون‌های فرهنگی-هنری دانشجویان به منظور پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت‌های فرهنگی دانشجویان، سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاشهای خودانگیخته فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشجویان و حمایت از فعالیت‌های گروهی در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی-انسانی، تشکیل شده‌اند. حضور فعال و پرنشاط دانشجویان در برنامه‌های کانونهای فرهنگی و هنری افزون بر ایجاد نشاط منجر به رشد مهارت‌های ارتباطی و نوآوری دانشجویان خواهد شد.