بسمه تعالی

رضايت و تكريم ارباب رجوع ( مشتري ) هدف اصلي سازمان است " 
 
جهت ملاقات حضوری با معاونت دانشجويي دانشکده فرم ذیل را تکمیل و به پست الکترونیک دفتر معاونت دانشجويي و فرهنگي 

ارسال نمایید تا در اسرع وقت با فراهم آوردن شرایط لازم پذیرای شما عزیزان باشیم.

دریافت فرم 


 


 
آدرس پست الکترونیک دفتر معاونت دانشجوئی وفرهنگی دانشکده:
 

fnm_cul_stu@tums.ac.ir
 
تلفكس : 66926357

شماره پیامک دانشکده پرستاری و مامایی :
300048481
6