کارگاه "کاربرد تحقیقاتی طب ایرانی در مامائی"

با همکاری مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

مدرسین:
آقای دکتر حسین رضایی زاده
خانم دکتر ملیحه تبرایی
خانم دکتر مژگان تن ساز
خانم دکتر روجا رحیمی
اعضای هیئت علمی دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران


سه شنبه 98/08/28
سالن شورای 2 دانشکده پرستاری و مامائی

ساعت 8 الی 12:30

برای ثبت نام در کارگاه فوق فرم زیر را تکمیل نمایید. با فشردن دکمه ارسال شما به صفحه پرداخت بانک متصل می شوید و از آنجا میتوانید با داشتن اطلاعات اینترنتی کارت خود واریز هزینه را انجام دهید.

توجه نمائید که:
شناسه پرداخت کننده جهت تمامی کارگاه ها 2662 می باشد .

هزینه کارگاه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده 15 هزار تومان و سایر افراد 30 هزار تومان می باشد.