کارگاه  "رویکرد سیستمی به خطای پزشکی "

مدرس : دکتر ناصر محمدی 
چهارشنبه 98/08/22


برای ثبت نام در کارگاه فوق فرم زیر را تکمیل نمایید. با فشردن دکمه ارسال شما به صفحه پرداخت بانک متصل می شوید و از آنجا میتوانید با داشتن اطلاعات اینترنتی کارت خود واریز هزینه را انجام دهید.

توجه نمائید که:
شناسه پرداخت کننده جهت تمامی کارگاه ها 2662 می باشد .

هزینه کارگاه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده 15 هزار تومان و سایر افراد 30 هزار تومان می باشد.