کارگاه  "طراحی، اجرا و آنالیز مطالعات کارآزمایی بالینی "

7 جلسه فقط یکشنبه ها  از 98/8/26 الی 98/10/8


برای ثبت نام در کارگاه فوق فرم زیر را تکمیل نمایید. با فشردن دکمه ارسال شما به صفحه پرداخت بانک متصل می شوید و از آنجا میتوانید با داشتن اطلاعات اینترنتی کارت خود واریز هزینه را انجام دهید.

توجه نمائید که:
شناسه پرداخت کننده جهت تمامی کارگاه ها 2662 می باشد .

هزینه کارگاه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده 300 هزار تومان و سایر افراد 600 هزار تومان می باشد.