کارگاه دو روزه " تعیین حجم نمونه و توان مطالعات پژوهشی و آموزش نرم افزار G*power "
برای ثبت نام در کارگاه فوق فرم زیر را تکمیل نمایید. با فشردن دکمه ارسال شما به صفحه پرداخت بانک متصل می شوید و از آنجا میتوانید با داشتن اطلاعات اینترنتی کارت خود واریز هزینه را انجام دهید.

توجه نمائید که:


شناسه پرداخت کننده جهت تمامی کارگاه ها 2662 می باشد .

هزینه کارگاه برای اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده 50 هزار تومان و سایر افراد 100هزار تومان می باشد.