عناوین کارگاه ها

کارگاه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری ظرفیت
نرم افزار مدیریت اطلاعات Endnote یکشنبه 2/4/98 12-9 12 نفر
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال دوشنبه 10/4/98 12-9 12 نفر
نرم افزار مدیریت اطلاعات Endnote دوشنبه 17/4/98 12-9 12 نفر
کارگاه آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه دیجیتال یکشنبه 23/4/98 12-9 12 نفر
 
برای ثبت نام در کارگاه های فوق فرم زیر را تکمیل نمایید. با فشردن دکمه ارسال شما به صفحه پرداخت بانک متصل می شوید و از آنجا میتوانید با داشتن اطلاعات اینترنتی کارت خود واریز هزینه را انجام دهید.توجه نمائید که:

شناسه پرداخت کننده جهت تمامی کارگاه ها 2662 می باشد .

هزینه هر یک از کارگاه ها برای اعضای 
هیات علمی،دانشجویان و کارمندان دانشکده 15 هزار تومان و سایر افراد 30 هزار تومان می باشد.