عناوین کارگاه ها 

ردیف کارگاه تاریخ ساعت

1

کارگاه Spss

پنجشنبه  98/3/23

8-14

2

كارگاه" ویرایش و صفحه آرایی پایان نامه"

شنبه  25/03/98

9-13

3

اخلاق در انتشار آثار زیست پزشکی

شنبه  98/4/1

9-12برای ثبت نام در کارگاه های فوق فرم زیر را تکمیل نمایید. با فشردن دکمه ارسال شما به صفحه پرداخت بانک متصل می شوید و از آنجا میتوانید با داشتن اطلاعات اینترنتی کارت خود واریز هزینه را انجام دهید. توجه نمائید که:

شناسه پرداخت کننده جهت تمامی کارگاه ها 2662 می باشد .
 

هزینه هر یک از کارگاه ها برای 
اعضای هیات علمی , دانشجویان و  کارمندان دانشکده 15 هزار تومان و سایر افراد  30 هزار تومان می باشد.