کارگاه 6 روزه "Systematic review"

مدرس:  آقای دکتر عباسعلی کشتکار
دانشیار اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهرانجلسه روز برگزاری جلسه روز برگزاری
1 پنجشنبه 28 آذر ماه 4 پنجشنبه 10 بهمن ماه
2 پنجشنبه 12 دی ماه 5 پنج‏شنبه 24 بهمن ماه
3 پنجشنبه 26 دی ماه 6 پنج‏شنبه 8 اسفند ماه


محل برگزاری:
سالن شورای دو دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران

هزینه ثبت نام :
اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان دانشکده 600 هزار تومان

همکاران دانشکده می توانند این هزینه را در دو قسط پرداخت نمایند: مبلغ 300 هزار تومان قبل از تاریخ 28 آذر 98 و  مبلغ 300 هزار تومان قبل از تاریخ 10 بهمن  98  
 

 هزینه این کارگاه برای متقاضیان خارج از دانشکده  1.400.000هزار تومان می باشد.برای ثبت نام در کارگاه فوق فرم زیر را تکمیل نمایید. با فشردن دکمه ارسال شما به صفحه پرداخت بانک متصل می شوید و از آنجا میتوانید با داشتن اطلاعات اینترنتی کارت خود واریز هزینه را انجام دهید.

توجه نمائید که:
شناسه پرداخت کننده جهت تمامی کارگاه ها 2662 می باشد .