دفتر آموزش مداوم،مهارتی حرفه ای و آموزش های آزاد

 مسئول دفتر: دکتر مهرناز گرانمایه

- پیگیری اجرایی آئین نامه ها و دستوالعمل های آموزش مداوم، مهارتی-حرفه¬ای و آموزش های آزاد حوزه علوم پزشکی
- تعامل با دفتر آموزش مداوم دانشگاه و مشمولین آموزش مداوم
- طراحی و پیگیری استقرار و پایش فرآیندهای آموزش مداوم، مهارتی حرفه¬ای و آموزش های آزاد
- ارتقاء جایگاه دانشکده و گروه های آموزشی در برطرف کردن نیازهای آموزش مداوم، مهارتی حرفه¬ای و آموزش های آزاد جمعیت تحت پوشش
- برنامه ریزی جهت ارتقاء و پایش مداوم کیفیت دوره های برگزار شده
- نظارت بر رویه¬های اجرایی فرآیند های آموزش مدوام، مهارتی حرفهای و آموزش های آزاد از اخذ مجوز تا صدور گواهی
- تلاش جهت توسعه برنامه های آموزش مداوم مجازی
- شرکت در جلسات هیأت رئیسه و شورای آموزشی دانشکده

 

دوره های آموزش مداوم

دوره های آموزش مداوم در سطح کشور، برای کلیه حرف وابسته به علوم پزشکی کشور تحت پوشش قانون باز آموزی  اجرا می گردد. با عنایت به لزوم کسب حداقل 125 امتیازآموزش مداوم طی 5 سال برای ادامه فعالیت در حرفه، ایجاد دوره های آموزش مداوم مخصوص شاغلین حرف پرستاری و مامایی، و بهداشت باروری  از اهم وظایف دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان متولی آموزش در این رشته ها به شمار می آید.

 اهداف برگزاری دوره ها شامل:

الف– افزایش سطح آگاهي هاي علمي ، فني و عملي.
ب– تقویت و تحکیم آموخته هاي صحيح قبلي.
ج– ارتقا سطح مهارت هاي حرفه اي در ارتباط با وظايف مختلف.
د– افزایش آگاهي نسبت به تازه هاي علمي و تخصصي در هر رشته.
ه – افزایش ميزان مشاركت و ارتباط اعضائ جامعه پزشكي با سازمان ها و گروه هاي علمي.
و– افزایش سطح شناخت نسبت به فعاليت ها و سازمان هاي علمي علوم پزشكي ، نظام عرضه ي خدمات بهداشتي–درماني كشور ، و به طور كلي احساس پيوند با جامعه پزشكي.
ز– افزایش تمايل به بازآموزي و در نهايت خودآموزي.

 

با توجه به اهداف فوق، اصـول كلي حاكم بر برنامه ي بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي كشور به شرح زير مي باشد:

الف–متناسب بودن برنامه ها با موقعيت و شرايط اجتماعي گروه پزشكي
ب–قابليت انعطاف برنامه ها با شرايط حرفه اي شاغلين
ج–تقليل تشريفات اجرائي و اداري
د–آزادي بيشتر افراد در انتخاب محل و زمان آموزش
ه–استمرار بخشيدن به بازآموزي و توزيع دفعات آن در طول اين مدت
و–درنظر گرفتن ويژگي هاي گروه هاي مختلف تحت پوشش و تنوع آنها

در حال حاضر با توجه به این که رشته های پرستاری و مامایی از مقطع کارشناسی تا دکتری و دوره دکتری بهداشت باروری شامل قانون اموزش مداوم می باشند، در حدود ده هزار نفر از مشمولین این قانون در حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران مشغول به فعالیت هستند. در كشور ما برنامه هاي آموزش مداوم از 5 نوع فعاليت تشكيل مي گردد:
1- سمينار و كنگره ها ، كارگاه و كنفرانس
2- دوره هاي آموزشي كوتاه مدت حرفه اي
3- برنامه هاي مدون آموزش مداوم
4- فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي
5- خودآموزي

دوره های آموزش مهارتی و حرفه ای


دوره های آموزشی مهارتی حرفه ای به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر در نظام آموزش مهارتی ایجاد شده است که در نهایت منجر به ایجاد یا ارتقا مهارت و یا کسب توانمندی حرفه ای برای فراگیران خواهد شد. این دوره ها ترکیبی از بخش های تئوری و عملی می باشند و طول مدت آن ها بر حسب محتوی دوره متفاوت خواهد بود . حداقل 50% دوره می بایست به کار عملی و تمرین مهارت در محیط واقعی یا شبیه سازی شده تعلق گیرد و حداقل طول مدت دوره 50 ساعت می باشد. در صورت گذراندن  موفقیت آمیز دوره، گواهی مربوطه از طرف مرکز مجری صادر می گردد. لازم به ذکر است علاوه بر دانشگاه ها و دانشکده های مستقل پزشکی، مراکز پژوهشی، انجمن های علمی و مراکز آموزش آزاد نیز در صورت واجد شرایط بودن می توانند اقدام به برگزاری دوره های مذکور بنمایند. سایر شرایط ایجاد دوره در سایت دانشکده موجود است.

دوره های آموزش آزاد

دوره های آموزش آزاد دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف تامین آن دسته از نیاز های یادگیری  شاغلین حرف مرتبط  با علوم پزشکی که مستلزم آموزش بین رشته ای، مستقل و متنوع است ایجاد شده و دستورالعمل تاسیس آن در اسفند ماه 1397 در شورای آموزشی دانشگاه مصوب گشته است.
دوره های مذکور به خصوص در تامین نیاز های سلامت کشور، وقایع ویژه و مدیریت خطر اهمیت فراوانی دارند.طیف متنوعی از آموزش های نظری و عملی را شامل می شوندو طول مدت و محتوی آموزشی آن ها بر حسب نیاز یادگیری مخاطبان و مشخصات دموگرافیک آنان متغیر است.
امکان ایجاد طیف گسترده ای از آموزش های بین رشته ای با حضور اساتید متبحر از رشته های مختلف گروه علوم پزشکی با هدف غنا بخشیدن به یادگیری مخاطبان در یک زمینه خاص و ایجاد آموزش های همه جانبه و عمیق از لحاظ محتوی و طول دوره از نقاط قوت این نوع آموزش بوده و امکان جذب طیف گسترده ای از مخاطبان را فراهم می سازد.
لازم به ذکر است که مسئولیت برگزاری  این دوره ها طبق دستور العمل مصوب با  اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد ودر صورت تصویب دوره در مرکز آموزش مداوم دانشگاه، گواهی شرکت در دوره برای شرکت کنندگان از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر خواهد شد. سایر شرایط تاسیس و برگزاری دوره ها در سایت دانشکده موجود است.