دفتر اساتید همیار

فرم ها 

انتظارات متقابل اساتید و دانشجویان

نظرسنجی دانشجویان

لیست اساتید همیار

آئین نامه ها

فرآیند کار در حیطه اساتید همیار 

فرآیند کار اساتید همیار

فرآیند ارجاع به هسته همیار


مسئول اساتید همیار: خانم دکتر معصومه ذاکری مقدم
داخلی :315

برنامه استاد همیار تحصيلي در راستاي رشد و شكوفائي هرچه بيشتر دانشجويان و پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقاي علمي و رفع مشكلات آموزشي، عاطفي، رفاهي و پژوهشي دانشجويان در مقطع كارشناسي برگزار مي شود . در این راستا تلاش می گردد کلیه دانشجویان دانشکده تحت پوشش  این برنامه قرار گیرند.
استاد همیار يكي از اعضاي هيئت علمي یا مربیان آموزشی دانشکده است كه مسئوليت هدايت تحصيلي و مشاوره دانشجويان در مقاطع کارشناسی پرستاری و مامایی را به عهده مي گيرد و به عنوان اولين سطح ارتباطي با سيستم آموزشي محسوب مي گردد. كليه امور آموزشي (انتقال ، مهمان ، حذف اضطراري و....) منوط به نظر استاد همیار تحصيلي مي باشد.


شرح وظایف:
-  شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
- برقراری ارتباط با نو دانشجویان و معرفی 
دفتر اساتید همیار و گروه منتورینگ از طریق جلسات عمومی و سپس حضور مسئول دفتر همیاری در کلیه کلاس های دانشجویان ترم اول
- برگزاری وبینارهای مختلف در جهت ارتقا وضعیت تحصیلی و کاهش استرس نو دانشجویان
- شناسایی مشکلات عمومی درسی دانشجویان و استفاده از دانشجویان برتر کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت رفع اشکالات درسی و بازتدریس دروس از طریق شبکه های اجتماعی
- سرپرستی دفتر منتورینگ
- نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی جهت دانشجویان(منتور و منتی) مانند مهارتهای ارتباطی، روشهای مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانشجویان
- پایش کلی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از افت تحصیلی
- تعیین اساتید همیار دانشکده از بین اعضای هیأت علمی و آموزشی واجد شرایط برای دانشجویان نیازمند به هدایت تحصیلی
- تقسیم بندی دانشجویان نیازمند به توجه و مراقبت بیشتر در زمینه هدایت تحصیلی بین استادان همیار حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
- شناسایی دانشجویان سرامد دانشکده به لحاظ علمی و اخلاقی از بین دانشجویان ترم چهارم به بعد که برای کمک تحصیلی به دانشجویان ترم های پایین تر علامند می باشند.
- مصاحبه و گزینش علمی—اخلاقی دانشجویان برای کمک در هدایت تحصیلی دانشجویان چهار ترم اول
- انتخاب دانشجویان هدایتگر تحصیلی(منتور) برای دانشجویان(منتی) با کمک گروه منتورینگ دانشکده
- دریافت وضعیت تحصیلی دانشجویان به لحاظ پیشرفت تحصیلی هر ترم و دریافت لیست دانشجویان مشروط
-مشاوره و هدایت تحصیلی اختصاصی برای دانشجویانی که مشکلات تحصیلی دارند
-ارجاع دانشجویان نیازمند مشاوره تخصصی روان به مرکز مشاوره دانشگاه و پیگیری وضعیت و اقدامات انجام شده