دفتر مشاوره تحصیلی

فرم ها 

انتظارات متقابل اساتید و دانشجویان

نظرسنجی دانشجویان

لیست اساتید مشاور

آئین نامه ها

فرآیند کار در حیطه اساتید مشاور

فرآیند کار اساتید مشاور

فرآیند ارجاع به هسته مشاور

برنامه هفتگی دفتر مشاوره


مسئول اساتید مشاور: خانم دکتر معصومه ذاکری مقدم
داخلی :315

برنامه استاد مشاور تحصيلي در راستاي رشد و شكوفائي هرچه بيشتر دانشجويان و پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقاي علمي و رفع مشكلات آموزشي، عاطفي، رفاهي و پژوهشي دانشجويان در مقطع كارشناسي برگزار مي شود . در این راستا تلاش می گردد کلیه دانشجویان دانشکده تحت پوشش  این برنامه قرار گیرند.
استاد مشاور يكي از اعضاي هيئت علمي یا مربیان آموزشی دانشکده است كه مسئوليت هدايت تحصيلي و مشاوره دانشجويان در مقاطع کارشناسی پرستاری و مامایی را به عهده مي گيرد و به عنوان اولين سطح ارتباطي با سيستم آموزشي محسوب مي گردد. كليه امور آموزشي (انتقال ، مهمان ، حذف اضطراري و....) منوط به نظر استاد مشاور تحصيلي مي باشد.


شرح وظایف:
-  شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده
- برقراری ارتباط با نودانشجویان و معرفی دفتر مشاوره و گروه منتورینگ از طریق جلسات عمومی و سپس حضور مسئول دفتر مشاوره در کلیه کلاس های دانشجویان ترم اول
- برگزاری وبینارهای مختلف در جهت ارتقا وضعیت تحصیلی و کاهش استرس نودانشجویان
- شناسایی مشکلات عمومی درسی دانشجویان و استفاده از دانشجویان برتر کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت رفع اشکالات درسی و بازتدریس دروس از طریق شبکه های اجتماعی
- سرپرستی دفتر منتورینگ
- نیاز سنجی و هماهنگی جهت برگزاری کارگاههای آموزشی و توجیهی جهت دانشجویان(منتور و منتی) مانند مهارتهای ارتباطی، روشهای مطالعه و بررسی مشکلات آموزشی و رفتاری دانشجویان
- پایش کلی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارائه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از افت تحصیلی
- تعیین اساتید مشاور دانشکده از بین اعضای هیأت علمی و آموزشی واجد شرایط برای دانشجویان نیازمند به هدایت تحصیلی
- تقسیم بندی دانشجویان نیازمند به توجه و مراقبت بیشتر در زمینه هدایت تحصیلی بین استادان مشاور حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نیمسال تحصیلی
- شناسایی دانشجویان سرامد دانشکده به لحاظ علمی و اخلاقی از بین دانشجویان ترم چهارم به بعد که برای کمک تحصیلی به دانشجویان ترم های پایین تر علامند می باشند.
- مصاحبه و گزینش علمی—اخلاقی دانشجویان برای کمک در هدایت تحصیلی دانشجویان چهار ترم اول
- انتخاب دانشجویان هدایتگر تحصیلی(منتور) برای دانشجویان(منتی) با کمک گروه منتورینگ دانشکده
- دریافت وضعیت تحصیلی دانشجویان به لحاظ پیشرفت تحصیلی هر ترم و دریافت لیست دانشجویان مشروط
-مشاوره و هدایت تحصیلی اختصاصی برای دانشجویانی که مشکلات تحصیلی دارند
-ارجاع دانشجویان نیازمند مشاوره تخصصی روان به مرکز مشاوره دانشگاه و پیگیری وضعیت و اقدامات انجام شده