مدیر پایگاه اطلاعات nursing skills: خانم سیده سوسن نوری کرمانشاهی

برای ورود به پایگاه مهارت های پرستاری بر لوگوی آن در سمت چپ صفحه کتابخانه دیجیتال دانشگاه علوم پزشکی تهران
از قسمت interactive skills  بر گزینه ی Nursing Skills  کلیک کنید.
پایگاه اطلاعات اینترنتی Nursing Skils یک مرجع online برای فراگیری، آموزش و مرور مراحل کاری مهارت های پرستاری است که توسط Elzevier تدوین و توسط انتشارات Mosby & Saunders منتشر شده است. این پایگاه نه تنها می تواند مرجع مفیدی برای استفاده مدیران پرستاری، مربیان و مدرسین و پرستاران بالین برای توسعه دانش و مهارت قرار گیرد بلکه بهترین مرجع برای دانشجویان پرستاری در تمامی مقاطع تحصیلی جهت مرور پروسیجرهای معمولی تا کاملا تخصصی می باشد. 
Nursing Skills شامل متن معرفی مهارت ها و گام های انجام مهارت، چک لیست، تصاویر رنگی از کتب مرجع، فیلم های آموزشی بصورت مولتی مدیا همراه با صوت و نوشته، سوال تستی و اطلاعات مازاد و همچنین منابع محتوای پایگاه می باشد.
اطلاعات پایگاه بر اساس منابع معتبر درسی بصورت منظم به روز می شود. در حال حاضر در این پایگاه بیش از 1000 مهارت پرستاری آموزش داده می شود.

 

جزییات هر مهارت

خلاصه گام های مهارت

Quick Sheet

چک لیست برای تعیین رضایت بخش بودن یا انجام دادن هر گام از مهارت توسط مربی برای ارزیابی دانشجو و همچنین برای دانشجو جهت خودارزیابی

Check list

موارد و لوازم مورد نیاز برای انجام مهارت

Supplies

نمونه سوال تستی

Test

فیلم آموزشی یا انیمیشن نحوه انجام مهارت

Demonstration

تصاویر منابع مورد استفاده در خصوص آموزش هر مهارت

Illustration

اطلاعات تکمیلی هر مهارت با جزییات بیشتر

Extended Text