لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

سال 1391

 
به روز رسانی : 92/5/21

 

رديف

نگارش

 

موضوع پايان نامه

تاريخ

 

خدیجه خادمی

استاد راهنما: فرشته جهدی

استاد مشاور:عفت السادات مرقاتی خوئی
استاد آمار: حمید حقانی

 بررسی ارتباط عوامل باروری و طبی با عفونت ویروس پاپیلومای انسانی در مراجعه کنندگان به درمانگاه کولپوسکوپی بیمارستان جامع زنان تهران

(abstract)

 اردیبهشت 1391

 

نسرین خیبر

استاد راهنما: صغری نیکپور

استاد مشاور: افتخارالسادات حاجی کاظمی

مشاور آمار:  حمید حقانی
بررسی تاثیر توانمندسازی به روش بحث گروهی بر توانمندی و  سبک زندگی مبتلایان به پرفشاری خون در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی

(abstract)
اردیبهشت 1391
 
مرضیه سبحانی
استاد راهنما:دكتر فریده باستانی
استاد مشاور:مهری بزرگ نژاد
استاد آمار:حميد حقاني
بررسی تاثیر طب فشاری بر شدت درد و خستگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
خرداد
1391
 
سمیه فغانی پور
استاد راهنما: افتخار السادات حاجي کاظمي
استاد مشاور: صغري نيکپور، دکتر پروانه ياوري
استاد آمار:فاطمه آغاحسینی
بررسي تاثير آموزش و پيگيري با پيام کوتاه بر عادات  غذايي و شاخص توده بدني زنان

(abstract)

خرداد 1391

 

خاطره سیلانی

استاد راهنما: دكتر رضا نگارنده

استاد مشاور: دكتر عيسي محمدي

" فرايند رشد معنوي دانشجويان كارشناسي پرستاري"

رساله دكتري پرستاري

(abstract)
خرداد 1391
 

ام الهدی کاوه

استاد راهنما: معصومه ذاکری مقدم  استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد

بررسی تاثیر اجرای برنامه خودتدبیری بر کنترل بیماری و خودکارآمدی  مبتلایان به پرفشاری خون

(abstract)
خرداد 1391
 

محبوبه شالی

استاد راهنما:دکتر سودابه جولایی

عباس هوشمند بهابادی
بررسی ارتباط بین شاخص های ایمنی بیمار با شرایط محیط کاری و تعهد حرفه ای پرستاران

(abstract)
خرداد 1391
  محمد قلی زاده
استاد راهنما: دکتر احمد علی اسدی نوقابی
 تاثیر بکارگیری ابزار مشاهده¬ای بررسی درد در بیماران با کاهش سطح هوشیاری بر نحوه عملکرد پرستاران در مدیریت درد در بخش مراقبت ویژه عمومی 

(abstract)
خرداد1391
 

مهین بلوچی ماهانی

استاد راهنما: فرشته جهدی

استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم

استاد آمار: دکتر علی منتظری
بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی زنان باردار بر مؤلفه های توانمندی و رضایت آنان از مراقبت های دوران بارداری

(abstract)
تیر 1391
 

زهرا امیرخانزاده

استاد راهنما: مریم کشاورز

استاد مشاور: دکتر حسن عشایری

استاد آمار: دکتر علی منتظری
تاثیر موسیقی، ساکارز خوراکی و ترکیب آنها بر درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان نارس

(abstract)
تیر 1391
 

زهرا رجایی

استاد راهنما : مریم کشاورز

استاد مشاور : هما صادقی،دکتر سید مستجاب رضوی

استاد آمار : دکتر علی منتظری
مقایسه تاثیر مکیدن غیر تغذیه ای با دو روش انگشت و پستانک بر وزن گیری نوزادان نارس


(abstract)
تیر 1391
 
مجتبي ويس مرادي
استاد راهنما: دکتر مهوش صلصالي
استاد مشاور:دکتر ترز باندس
تبيين فرآيند و ارائه مدل نظري تامين مراقبت پرستاري ايمن
رساله دوره دکتري تخصصي پرستاري

(abstract)
تیر 1391
 

الهام رضایی

استاد راهنما: فرشته جهدی

استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم

استاد آمار : حمید حقانی
تاثیر آموزش رفتارهای بهداشتی برکیفیت خواب زنان باردارمراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان ماکو درسال 1390

(abstract)
تیر 1391
 

ناهید رجایی
استاد راهنما: دکتر فریده باستانی، دکتر الهه امینی

استاد مشاور: سارا  جان محمدی

استاد آمار: دکتر حمید حقانی
بررسی تاثیر مراقبت کانگرویی بر وضعیت خواب و بیداری نوزادان نارس


(abstract)
تیر 1391
 

فروزان لهونی

استاد راهنما:منصوره جمشیدی منش

استاد مشاور: شهناز گلیان تهرانی

استاد آمار:آغا فاطمه حسینی

بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر افسردگی پس از زایماندر مادران نخست زا


(abstract)

تیرماه  1391   
 

ربابه بهاء

استاد راهنما: مهرنوش اینانلو

استاد مشاور: دکتر نعیمه سید فاطمی

استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
بررسي ارتباط سبك هاي مقابله ای با خودكارآمدي در دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران


(abstract)
تیرماه  1391
 

مریم حسنی

استاد راهنما:  معصومه خیرخواه

مقایسه ارزش پیشگویی ارزیابی مشاهده ای، سنجش بیلی روبین پوستی و ارزیابی عوامل خطر در تشخیص هیپربیلی روبینمی نوزادان متولد شده در مرکز آموزشی درمانی شهید اکبرآبادی تهران 1390

(abstract)
تیرماه  1391
 

سیده ندا شیخ ذکریایی

استاد راهنما: دکتر صغری نیکپور ،

زهرا دانشور عامری

استاد آمار: حمید حقانی
بررسي مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی مراکز دولتی شهر تهران در سال 90

(abstract)
تیرماه  1391
 

نسرین فدائی اقدم

استاد راهنما: دریادخت مسرور رودسری

استاد مشاور: دکتر فروغ رفیعی

استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
بررسی ارتباط نشانه های تنفسی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب آموزشی شهر تهران

(abstract)
تیرماه  1391
 

شبنم السادات شریعت پناهی

استاد راهنما: افتخار السادات حاجي کاظمي

استاد مشاور:صغري نيکپور ،دکتر محسن اسدی لاری

استاد آمار:فاطمه آغا حسيني
بررسي تاثير تمرینات یوگا بر کیفیت زندگی زنان یائسه تهران


(abstract)
تیرماه  1391
 

شادی ثابت قدم

استاد راهنما: مینو پاک گوهر

استاد مشاور:سیده فاطمه واثق رحیم پرور
بررسي ارتباط کیفیت زندگی و عملکرد جنسی با میزان درخواست درمان زنان یائسه مبتلا به بی اختیاری ادراری در شهر رشت سال 1390
(abstract)
تیر ماه 1391
 
کوروش زارع
استاد راهنما: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر عباس عباس زاده
استاد مشاور:دکتر علی محمدپور

تجارب مراقبتی پرستاران در بخشهای روان پزشکی: ارائه راهکارهای ارتقاء سطح مراقبت

(رساله دکتری)

(abstract)
تیر ماه 1391
 

اشرف کاظمی

استاد راهنما: دکتر فاطمه رمضان زاده و دکتر پروانه یاوری

استاد مشاور: دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر سحر ناز نجات، دکتر عباس رحیمی، دکتر علی اکبر صبور

بررسی ارتباط شیوه زندگی زنان با استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی و نتایج آزمایشگاهی روش های کمک باروی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان

(رساله دکتری)

(abstract)
تیر ماه 1391
 

مرتضی شمسی زاده

استاد راهنما: دکتر شکوه ورعی

استاد مشاور: دکتر محمد علی چراغی، دکتر نعیمه سید فاطمی

استاد مشاور: ناصر بحرانی
بررسی تاثیر آموزش همتا بر اضطراب و خودکارآمدی بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر

(abstract)
تیرماه 1391
 

حسن بابامحمدی

استاد راهنما: دكتر رضا نگارنده

استاد مشاور: دكتر ناهید دهقان نیری

فرآيند تطابق در مددجویان مبتلا به صدمات طناب نخاعی

(رساله دکتری)

(abstract) 

 
تیر 1391
 

فاطمه رضایت

استاد راهنما: دكتر ترانه تقوي لاريجاني

استاد مشاور: دكتر نعيمه سيد فاطمي

استاد آمار: عباس مهران
بررسي تاثير آموزش بر سطح قاطعيت و خودکارآمدی دانشجويان کارشناسی پرستاري

(abstract)

 
تیر 1391
 

منا تیزهوش

استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی

استاد مشاور: مهناز سید الشهدایی

استاد آمار: حمید حقانی
بررسی مقایسه ای تاثیر دو شیوه آموزش گروهی و آموزش چهره به چهره بر آگاهی و اضطراب بیماران بستري کاندیدای آنژيوگرافي عروق كرونر از روش تشخیصی-درمانی، سال 91-1390

(abstract)

 
تیر 1391
 

نسیمه ستایش ولی پور

استاد راهنما: معصومه خیرخواه

استاد مشاور: لیلا نیسانی

استاد آمار: حمید حقانی
مقايسه  تاثیر اسانس گل محمدی به روش استنشاق و حمام پا  با حمام پاي آبگرم بر  اضطراب و شدت درد مرحله فعال زایمان زنان نخست زا
(abstract)
مرداد 91
  کبری عباسی نیا
استاد راهنما: معصومه خیرخواه
بررسي مقایسه تاثير پرفوران و امگا3 بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

(abstract)

 
تیر ماه 1391
  فاطمه خسرواني
استاد راهنما: دكتر نورالدين محمدي
اساتيد مشاور: دكتر پريسا محققي، مهندس محمد رنجبريان
استاد مشاور آمار: آغا فاطمه حسين
ي بررسي محرك هاي صوتي در بالين نوزادان نارس بستري در بخش هاي ويژه نوزادان بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران

(absrtact)

 
تير ماه 1391
  لادن استرکی
استاد راهنما: منصوره جمشیدی 
منش بررسی رفتارهای دلبستگی والدین به جنین و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و همسران آ ن ها در سال 1390
(abstract)

 
مرداد 1391
  حمیده منچری
استاد راهنما:ناهید دخت شریفی نیستانک
استاد مشاور:دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد آمار:عباس مهران
 بررسی ارتباط بین مشکلات روانی – اجتماعی  با درک از حمایت اجتماعی درخانواده های معتادین

(abstract)

شهریور 1391
 

سیده مریم مظفری نیا

اساتید راهنما: دکتر ملیحه کدیور

خانم زهرا دانشور عامری

استاد مشاور: Jan Tedder

استاد آمار: آقای حمید حقانی
تاثیر برنامه آموزشی "کمک - شناخت- راهنمایی" بر آگاهی از رفتار نوزاد نارس و استرس پدران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان در مرکز طبی کودکان تهران

(abstract)
شهریور 91
 

منصوره قدوسی بروجنی

استاد راهنما: ناهید دخت شریفی نیستانک

استاد مشاور: دکتر نعیمه سید فاطمی

استاد آمار: آغا فاطمه حسینی

بررسی ارتباط ارزش گذاری به بدن با عزت نفس و درک از حمایت اجتماعی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمنMS شهر تهران
(abstract)

شهریور 91
 

نسرین حنیفی

استاد راهنما: دکتر سرور پرویزی

استاد مشاور: دکتر سودابه جولایی

چگونگی شکل گیری انگیزش در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری

رساله دکتری پرستاری
(abstract)
مرداد 91
 

رضوان خورشیدی روزبهانی

استاد راهنما: مهرناز گرانمایه

اساتید مشاور: دکتر صدیقه حنطوش زاده و سیده طاهره میرمولایی

استاد  آمار: آقای عباس مهران
بررسی تاثیر پیگیری تلفنی بر پیامد بارداری و سلامت عمومی مادران مبتلا به دیابت بارداری

(abstract)
شهریور 91
 

مهشيد طاهری

استاد راهنما: مريم مدرّس

استاد مشاور: دکتر اعظم بحيرايی

استاد آمار: دکتر عباس رحيمی فروشانی
بررسی تاثير ويتامين D خوراکی بر واژينوز باکتريال در زنان سنين باروری


(abstract)
شهريور 1391
 

خاطره کریمی

 

استاد راهنما:دکتر شهرزاد غیاثوندیان

 

 

استاد مشاور:معصومه ذاکری مقدم

استاد  آمار:حمید حقانی

بررسی تاثیر اجرای برنامه بازتوانی قلبی بر خودکارآمدی و اضطراب بیماران دارای پیس میکر دائمی
(abstract)

شهريور 1391
 

پری صفری

استاد راهنما : خانم سیده طاهره میرمولایی

استاد مشاور : خانم مهرناز گرانمایه

استادآمار: آقای دکتر عباس رحیمی فروشانی

بررسی میزان فراوانی و عوامل مرتبط با سزارین در بیمارستانهای وابسته به وزارت بهداشت ودرمان شهر تهران

  (abstract)

شهریور1391
 

الهه نایب لویی

استاد راهنما: دکتر منصوره اشقلی فراهانی

استاد مشاور: دکتر نسرین خالصی

استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
ارزیابی وضعیت ساختارموجود بخش های مراقبت ویژه نوزادان براساس استانداردهای پیشنهادی در بیمارستان های دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران درسال 1391
(abstract)

تیرماه 1391

 
جعفر علیحیدری ممقانی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر رضا نگارنده

جناب آقای عباس هوشمند

بررسي تاثير راند باليني منظم پرستاران بر رضايتمندي بيماران از مراقبت هاي پرستاري در بيمارستان دکتر شریعتی تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهران
(abstract)

شهریور۱۳۹۱

 

امین ساکی

استاد راهنما: عباس هوشمند

استاد مشاور: احمدعلی اسدی نوقابی

استاد آمار: عباس مهران
 بررسی مقایسه تاثیر دو روش آموزش چهره به چهره و الکترونیکی بر اضطراب و رضایتمندی بیماران انفارکتوس حاد میوکارد، سال 91- 1390
(abstract)
 آبان 1391
 
سیمین شمسی خانی

استاد راهنما: دکتر فروغ رفیعی

استاد مشاور: محمدرضا زارعی

مشاور آمار: حمید حقانی

بررسی ارتباط فرسودگي  با رضايت شغلي پرستاران شاغل در مراکز آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشکي اراک

(abstract)

آبان 1391

 
صالح کشاورزی

استاد راهنما : دکتر شکوه ورعی

اساتید مشاور :دکتر علیرضا نیکبخت

استاد مشاور آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد

بررسی تاثیر تور آشناسازی با رویه آنژیوگرافی بر اضطراب و رضایتمندی بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر

(abstract)

آبان ماه 1391

 

زهرا اسکندری

اساتید راهنما: دکتر پریسا محققی-دکتر نعیمه سید فاطمی

استاد مشاور:Dr. Heidelise Als

استاد مشاور آمار: حمید حقانی

بررسی تأثیر قراردادن در" لانه " برمعیارهای حرکتی استرس نوزادان نارس بستری در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان


(abstract)

 

شهریور ماه 1391

 

فرشته جواهری طهرانی

استاد راهنما: صغری نیکپور

بررسي تاثير آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از عفونت ادراری در زنان متأهل مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 91

(abstract)

آذر 1391

 
حسن علی پور

استاد راهنما : دکتر محمد علی چراغی

استاد مشاور : خانم دریا دخت مسرور رودسری

استاد آمار : دکتر حمید حقانی

 

بررسی ارتباط هوش هیجانی با تنش شغلی و کیفیت ارتباطات حرفه ای پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه قلبی (CCU)



 (abstract)

آذر ماه 1391

 

ام کلثوم توماج

استاد راهنما : خانم دکتر لیلی بریم نژاد

استاد مشاور: خانم دکتر ترانه تقوی لاریجانی

استاد مشاور آمار: جناب آقای دکتر حقانی
بررسی تأثیر بازی¬گروهی بر خودپنداری کودکان 11-7 سال مبتلا به تالاسمی ماژور


(abstract)

 

آذرماه 1391

 

 

مهدی صادقی

استاد راهنما: شادان پدرام رازی

استاد مشاور:دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

استاد آمار: دکتر انوشیروان کاظم نژاد

بررسی تأثیر اجرای آموزش مبتنی بر الگوی توانمندسازی خانواده محور بر کنترل متابولیکی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

(abstract)

آذر ماه 1391

 

زهرا حیدری

استاد راهنما: معصومه ایمانی پور

بررسی اثربخشی حمایت اطلاعاتی خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بر اضطراب و رضایتمندی خانواده
(abstract)

شهریور ماه 1391

 

سودابه غلامی

استاد راهنما:خانم سیده فاطمه واثق رحیم پرور

 

بررسی  ارتباط کیفیت خواب و بروز زایمان زودرس در زنان باردار

 
(abstract)

مهر1391

 

صدیقه عارفی

استاد راهنما: معصومه ذاکری مقدم

استاد مشاور: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

همکار طرح:  دکتر ترانه تقوی

استاد آمار: دکتر حمید حقانی

بررسي تاثير بازتوانی قلبی فاز یک بر درک از بیماری و اضطراب و افسردگی بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری



(abstract)

آبان 1391
 

منصوره شاکری

اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا، ژاله محمد علیها

استاد آمار:  عباس مهران

 بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری و شادمانی در پرستاران بخش های مراقبت ویژه  بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
(abstract)

آبان ماه 1391
 
فاطمه جعفراقایی
استاد  راهنما:  خانم دکتر ندا مهرداد
استاد  مشاور:  خانم دکتر سرور پرویزی
ارائه مدل شكل گيري تعهد حرفه اي در پرستاران بالینی
(رساله دکتری پرستاری)

(abstract)
دی ماه 1391
 
هدی مکاری
استاد راهنما : لیلا نیسانی سامانی
استاد مشاور : معصومه خیرخواه
مشاور آمار : آغا فاطمه حسینی
تاثیر آموزش بهداشت دوران بلوغ بر اضطراب و عزت نفس دانش آموزان دختر



(abstract)
دی ماه 1391
 

زهرا اشرفی

استاد راهنما:  دریادخت مسرور رودسري

استاد مشاور:  دکتر زهره پارسا یکتا

استاد آمار:  حمید حقانی

بررسی تاثیر آموزش خانواده محور بر کیفیت زندگی بیمار مبتلا به دیابت نوع دو


(abstract)

دی ماه 139

  رجب دشتی کلانتر
استاد راهنما: عزت جعفرجلال
اساتید مشاور: خانم دکتر زهره پارسایکتا و دریادخت مسرور
استاد آمار: خانم آغافاطمه حسینی
 بررسی ارتباط آمادگی بالینی دستیاران مربی با رضایتمندی دانشجویان کارشناسی پرستاری از آموزش بالینی

(abstract)
دیماه 1391
  پریا طاهری  بندری
استاد راهنما:دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
استاد مشاور:دکتر سرور پریزی
استاد آمار:حمید حقانی
 بررسی تأثیر اتاق آرامش کاو  بر اضطراب بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی در بیمارستان وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي شهر تهران در سال 1391
پردیس بین الملل 


(abstract)
 
دی ماه 1391
  نسرین محمودی
استاد راهنما: دکتر پریسا محققی، خدیجه زارعی
استاد مشاور : دکتر محمود ایمانی
استادآمار: حمید حقانی
 بررسی تاثیر تحریک حسی حرکتی دهان ومکیدن غیر تغذیه ای بر تحمل تغذیه دهانی نوزادان نارس

(abstract)
 
  سيدعابدين حسيني
استاد راهنما: دكتر عليرضا قويدل
اساتيد مشاور: دكتر مازيار غلامپور دهکي، دکتر ضياء توتونچي
استاد آمار: دكتر هومن بخشنده 
بررسي ميزان مصرف خون و فرآورده‌هاي خوني و موارد مرتبط با آن در بيماران تحت عمل جراحي قلب بستري در بخش‌هاي ICU بيمارستان قلب و عروق شهيد رجايي در زمستان 1390
مرکز قلب و عروق شهيد رجايي
كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه

(abstract)

 
 آبان 1391
  شهنار حشمت
استاد راهنما:مهناز سیدالشهدایی
استادمشاور:دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد آمار:حمید حقانی 
مقایسه سلامت معنوی سالمندان مقیم سرای سالمندان کهریزک و مقیم منزل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی جنوب شهر تهران سال1391
پردیس بین الملل


(abstract)
 
بهمن ماه 1391
 

شکوه ورعی

استاد راهنما : دکتر مهوش صلصالی

استاد مشاور : دکتر محمد علی چراغی

اجرا وارزشیابی مراقبت پرستاری مبتنی بر شواهدبر اساس مدل آیووا در بیماران مبتلا به زخم پای دیابتی: مطالعه ترکیبی

رساله دکترای پرستاری

(abstract)

بهمن ماه
1391

 

ناهید ملکی

استاد راهنما:  دکتر زهرا بهبودی مقدم

بررسی شیوع فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در ماماهای شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1391

(abstract)

بهمن ماه  1391

 

راضیه چهاردهی

استاد راهنما:شهناز گلیان تهرانی

استاد مشاور:دکتر زهرا بهبودی مقدم

مشاور آمار:دکتر سحرناز نجات
بررسي تأثیر اجرای بسته آموزشی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سرویکس



(abstract)
بهمن ماه 1391
 

عصمت بسحق

 استاد راهنما: دکتر سودابه جولایی

استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

استاد مشاور آمار: حمید حقانی

بررسی ارتباط حمایت سازمانی درک شده با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)

شهریور 1391

 

نیلوفر علی منش

 استاد راهنما: منصوره جمشیدی منش

استاد مشاور علمي: دکتر زهرا بهبودی مقدم

استاد مشاور آمار: دکتر حميد حقاني

تاثیر بسته آموزشی بر خودکارآمدی و عزت نفس زنان نابارور


(abstract)

بهمن ماه 1391

 

فاطمه برخورداری

استاد راهنما: سیمین تعاونی

بررسی تاثیر مصرف خوراکی رویال ژلی بر شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی

(abstract)

بهمن  1391

 

کیوان خدایاری

 استاد راهنما: دکتر شهرزاد غیاثوندیان

بررسي تاثیر بازتوانی ریوی بر کیفیت زندگی و تحمل فعالیت  بیماران COPD

(abstract)

دیماه 1391
 

فرزانه گل آقایی

استاد راهنما: خانم دکتر فریده باستانی

استاد مشاور: خانم دکتر منصوره اشقلی فراهانی

نهادینه کردن آموزش بیمار با رویکرد اقدام پژوهی

رساله دکتری پرستاری

(abstract)

بهمن 1391

 
فاطمه فریدیان ارانی
استادراهنما: مهناز سيدالشهدايي
استاد مشاور :فروغ رفیعی
استاد آمار: حمید حقانی
بررسي تأثير دهانشويه با محلول كلرهگزيدين برابتلاء به پنوموني ناشي از دستگاه تهويه مكانيكي در بيماران بستري در بخش هاي مراقبت ويژه، سال 1391-1390

(abstract)
مهر 1391
 
خدیجه سرایلو
استاد راهنما :دکتر زهرا بهبودی مقدم
اساتید مشاور: دکتر محسن صفاری منصوره جمشیدی منش
مشاور آمار: دکتر مصطفی حسینی
تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف در انتخاب روش پیشگیری از بارداری زنان 

(abstract)
بهمن 1391
 
 
صادق روستایی
استاد راهنما: هایده نکته دان
استاد مشاور: دکتر پروانه یاوری
استاد مشاور آمار: عباس مهران
بررسی تاثیر آموزش شیوه ی زندگی براساس مدل بزنف بر رفتارهای تغذیه ای و ورزشي سالمندان

(abstract)

زمستان 1391

 
محبویه لاری
استاد راهنما: دکتر منصوره فراهانی
استاد مشاور  : مهری بزرگ نژاد
استادآمار: دکتر روح انگیز جمشیدی اورک
بررسی نگرش پزشکان و پرستاران در مورد تشریک مساعی پزشک و پرستار و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان‌های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران
پردیس بین الملل تهران
 
بهمن 1391
 
 

مرضیه محمدی

استاد راهنما: دکتر حميد پيروي

بررسي ارتباط کيفيت زندگي حرفه اي و توانايي مراقبت در پرستاران بخش هاي ويژه بزرگسالان بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشکي تهران 
(abstract)

مهر 1391

 

مهسا دبیری گل چین

استاد راهنما: دریادخت مسرور رودسری

استاد مشاور: دکتر زهره پارسا یکتا

استاد آمار: دکتر حمید حقانی

بررسی ارتباط بین تبعیت از رژیم درمانی با کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستانهای منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

 

 (abstract)

بهمن 1391

 

فائزه فتح اله بیگی

استاد راهنما: معصومه ذاكري مقدم

استاد مشاور: دكتر شهرزاد غياثونديان

استاد مشاور آمار: دكتر انوشيروان كاظم نژاد

بررسی تاثیر مداخله مبتني بر اصلاح درك از بيماري بر تبعيت از رژيم درماني وكيفيت زندگي بيماران سندرم كرونري حاد

 (abstract)

اسفند ماه 91
 

حامد مرتضوی

استاد راهنما: دکتر حمید پیروی

استاد مشاور: دكتر سودابه جولایی

فرایند تصمیم گیری مراقبین عضو خانواده در باره انتقال سالمند مبتلا به بیماری مزمن به خانه سالمندان: طراحی مدل

رساله دكتري پرستاري
 (abstract)
اسفند ماه1391
 

پرستو ویسی

استاد راهنما: دكتر زهره پارسا يكتا

استاد مشاور : دكتر عليرضا نيكبخت نصرآبادي

مشاور آماري:دكتر سعيد يكاني نژاد

بررسي تاثير ارزشيابي بالینی به روش 360 درجه برميزان رضايتمندي دانشجويان پرستاري


 (abstract)
بهمن91
 

حسین ابراهیمی

استاد راهنما: دکتر سيده فاطمه حق‌دوست اسكويي

استاد مشاور: دكتر ندا مهرداد

فرايند سازگاري والدين كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع يك
رساله دكتري  (PhD) پرستاري

 (abstract)

اسفند 1391
 

ناهید جوادی فر

استاد راهنما: دکتر فرشته مجلسی

استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، دکتر علی منتظری

استاد آمار: دکتر سحرناز نجات

طراحی و روانسنجی ابزار جهت بررسی تجربه انطباق با نقش مادری در زنان نخست زای ایرانی

رساله دکتری بهداشت باروری

 (abstract)

اسفند 1391
  ملیحه جاوید پور
اساتید راهنما:دکتر زیبا مسیبی
مریم رحمتی
استاد آمار: دکتر حمید حقانی
 بررسی تأثیر مراقبت مادرانه آغوشي، بر درد هنگام نمونه گیری از پاشنه پا در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان

(abstract)
اسفند 1391
  رضا فتحی
استاد راهنما : دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور:معصومه ایمانی پور
استاد آمار : دکتر حمید حقانی
بررسی تاثیر استفاده ی همزمان از قفل هوا و طول مدت تزریق بر روی شدت درد و وسعت کبودی ناشی از تزریق زیر جلدی هپارین

(abstract)
دی ماه 1391
  تهمینه صالحی
استاد راهنما:دکتر ناهیددهقان نیری
اساتید مشاور:دکتر عیسی محمدی ،دکتر آرش رشیدیان
 اجرا و توسعه رویکرد حاکمیت بالینی در بخش اورژانس یکی از بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران
رساله دكتري  (PhD) پرستاري
(abstract)
 
بهمن 1391
  اعظم اسحقیان درچه
استاد راهنما: دکتر صدیقه خنجری
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدین کودکان مبتلا به لوسمی مراجعه کننده به بیمارستان¬های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

(abstract)
 
   اسفند ماه 1391
  زهرا عباسی
استاد راهنما:منصوره علی اصغرپور
استاد مشاور: شادان پدارم رازی
استادآمار:دکتر انوشیروان کاظم نژاد
بررسی تاثیر ورزش های کششی بر شدت علائم سندرم پای بی قرار و کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز

(abstract)
 
اسفند 1391
  سایه سادات موسوی صاحب الزمانی
استاد راهنما: هما صادقی
استاد مشاور: فرشته جهدی
استاد مشاور: لیلا نیسانی
استاد مشاور آمار: حمید حقانی
بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده در بارداری با پیامد های حاملگی و رضایت از زایمان در زنان مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید اکبر آبادی

(abstract)
 
دی 1391
  مهسا پورشعبان
استاد راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا
استاد مشاور: دکتر نادیا کریمی
استاد آمار: حمید حقانی
بررسی تاثیر ارائه بسته آموزشی رژیم غذایی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن کلیه غیر دیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران در سال 1391
(بین الملل)


(abstract)
 
دی 1391
  الهام باقری باغ ابریشمی
استاد راهنما: دکتر زهرا راهنورد
استاد مشاور: دکتر فریده باستانی
دکتر فاطمه رجبی
 مقایسه تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری یادگیری بزرگسالان، با و بدون پیگیری تلفنی توسط پرستار)تله نرسینگ(، بر رفتارهای خودمدیریتی بیماران مصروع

(abstract)
 
بهمن ماه 1391
  فاطمه حاجی حسن
استاد راهنما:لیلا نیسانی،دکتر مهناز اشرفی
استاد مشاور:دکتر نعیمه سید فاطمی
استاد آمار:آغا فاطمه حسینی
 بررسی تأثیر آرام سازی بر اضطراب زنان نابارور تحت درمان با روشهای کمک باروری در دوره تحریک تخمک گذاری

(abstract)

 
 دی ماه 1391
 
  الهه نیک زینت متین
استاد راهنما:دکتر پیمانه علیزاده طاهری ، زهرا گودرزی
 بررسی تأثیر ماساژ بر نوزادان نارس بستری در بخش نوزادان و مراقبت ویژه بر طول مدت بستری در بیمارستان های آرش و شریعتی 

(abstract)

 
دی ماه 1391
  فاطمه شاکری
استاد راهنما، سیمین تعاونی
 ارزشیابی تأثیر مکمل شبدر قرمز بر شدت علائم یائسگی

(abstract)

 
 بهمن 1391
 
  رضوان حشمت
استاد راهنما: دکتر فروغ رفیعی
استاد مشاور:   فهیمه محمدی فخار
استاد مشاور آمار: حمید حقانی 
بررسي ارتباط حمايت اجتماعي محيط کار با فرسودگي شغلي پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391
پردیس بین الملل 

(abstract)

 
بهمن ماه1391
  زهره عظیم بیک
استاد راهنما: عزت جعفر جلال
استاد مشاور: دکتر فریده باستانی
استاد آمار: آغا فاطمه حسینی
 بررسي ارتباط کیفیت زندگی کاری با توانمندی کاری پرستاران شاغل در مراکز منتخب آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 91-1390

(abstract)

 
زمستان 1391
 
  الهام حسینی
استاد راهنما:دکتر صدیقه خنجری

 
بررسی ارتباط کیفیت زندگی و سازگاری مذهبی در اعضای خانواده های کودکان معلول جسمی-حرکتی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر ایلام

(abstract)

 
اسفند91
 
  ام البنی رحیمی
استاد راهنما: خانم زهرا گودرزی
خانم دکتر نسرین خالصی
استاد مشاور: دکتر فرین سلیمانی، دکتر نورالدین محمدی
استاد آمار: آقای دکتر احمدرضا شمشیر
ی بررسی موانع و میزان اجرای جنبه¬های مراقبت تکاملی در بخش¬های مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان¬های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران


(abstract)
بهمن 1391
  فرزانه پورافضل
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر سید فاطمی
استاد مشاور: سرکار خانم اینانلو
استاد مشاور آمار :جناب آقای حقانی
 بررسی ارتباط استرس درک شده ،تاب آوری و رضایت از زندگی در دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391

(abstract)

 
بهمن 1391
  پریسا رفیعی
استاد راهنما: دکتر الهه امینی ،  خانم خدیجه زارعی
استاد مشاور: دکتر مجید حمیدی
استاد مشاور آمار: دکتر محمودرضا گوهری
 بررسی تأثیر موسیقی کلاسیک و لالایی بر معیارهای فیزیولوژیک و وضعیت خواب و بیداری شیرخواران نارس بستری در NICU

(abstract)
اسفند 91
  کبری ولیان
استاد  راهنما: لیلا امینی
استاد مشاور: هما صادقی
مشاور آمار: دکتر منتظری
بررسی مقایسه‌ای رضایت زناشویی، عزت نفس و ارزش گذاری به بدن در زنان مبتلا و غیر مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

(abstract)
 
پاییز 1391
  رقیه رسولی جمادی
استاد راهنما: دکتراحمد علی اسدی نوقابی 
استاد مشاور: دکتر حمید پیروی
استاد مشاور آمار: عباس مهران
  بررسی حجم کاری پرستاری در بخش های مراقبت ویژه و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

(abstract)
 
بهمن ماه 1391
  بهاره محمدصالحی
استاد راهنما: دکتر فریده باستانی
استاد مشاور: دکتر زهرا رهنورد
استاد آمار: حمید حقانی
 تاثير طب فشاري بر خستگي و بهبود كيفيت خواب دانشجويان دختر مبتلا به سندروم قبل از قاعدگي

(abstract) 
 
اسفند ماه 1391
  محمد خسروی نژاد
اساتيد راهنما:دکتر رضا نگارنده
شادان پدرام راز
ی بررسي تاثير استفاده از خدمات پرستاران دارای شایستگی بالینی بر ایمنی و رضایتمندی از خدمات پرستاری در بیماران بستری در اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خمین در سال 91

(abstract)

 
 اسفند 91
  بهاره شریفی
استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم
اساتید مشاور: سیده فاطمه واثق رحیم پرور- دکترمحبوبه حاج عبدالباقی            
مشاور آمار : دکتر سحرناز نجات 
بررسی تأثیر اجرای برنامه توانمندسازی بر کیفیت زندگی زنان"اچ آی وی مثبت"

(abstract)
اسفند 1391
  سید مسلم مهدوی شهری
استاد راهنما: دکتر احمد علی اسدی نوقابی
استاد مشاور: دکتر میترا ذوالفقاری
مشاور آمار: دکتر حمید حقانی 
مقایسه دیدگاه بیماران، ملاقات کنندگان و پرستاران درباره ملاقات در بخش هاي مراقبت ویژه قلبي بیمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1390

(abstract)
 
1391