دستورالعمل ها


 

دستورالعمل ها

دستورالعمل جدید نگارش پایان نامه

دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی(PhD)

دستورالعمل جامع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

شرح وظایف داوران و ناظران پایان نامه ها