دستورالعمل ها

آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر
در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دستورالعمل اجرایی دوره PhD استاد محور ویژه متقاضیان بین الملل

شیوه نامه انتخاب استاد راهنما مشاور بین الملل برای پایان نامه  دانشجویان ایرانی 

دستورالعمل چگونگی اجرای فرایندهای مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشکده به صورت مجازی در دوره پاندمی کووید-19

دستورالعمل ارزش گذاری دستاوردهای حاصل از پایان نامه ها

شیوه نامه اجرایی ارزش گذاری دستاوردهای پایان نامه های محصول محور دانشکده پرستاری و مامایی 

شیوه نامه ارائه دروس Non-core  دانشجویان دوره دکترا

"راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

**آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی**

***اطلاع رسانی رعایت اخلاق در انتشار همپوشان***

"مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌هاي علوم  پزشكي در جمهوری اسلامی ایران"

دستورالعمل جدید نگارش پایان نامه

**​جدید    دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی(PhD)    جدید **
مربوط به ورودی سال تحصیلی 1398 به بعد

دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی(PhD)

دستورالعمل جامع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

شرح وظایف داوران و ناظران پایان نامه ها