دستورالعمل ها


 

دستورالعمل ها

"راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی"

**آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی**

***اطلاع رسانی رعایت اخلاق در انتشار همپوشان***

"مصوبه کمیته ملی اخلاق در پژوهش در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش‌هاي علوم  پزشكي در جمهوری اسلامی ایران"

دستورالعمل جدید نگارش پایان نامه

**​جدید    دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی(PhD)    جدید **
مربوط به ورودی سال تحصیلی 1398 به بعد

دستورالعمل جامع پایان نامه دوره دکتری تخصصی(PhD)

دستورالعمل جامع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

شرح وظایف داوران و ناظران پایان نامه ها