اعضای تحصیلات تکمیلی
 
 

دکتر مهرناز گرانمایه 

مدیر تحصیلات تکمیلی 

داخلی  : 125
 مستقیم : 66921144
 

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی : زهرا عبادی  ( داخلی 123 )

كارشناس تحصيلات تكميلي :خانم سیده مژگان سیدی نجات  (داخلی138)