شورای تحصیلات تکمیلی

 

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی وظايف شوراي تحصيلات تکميلي دانشکده

با عنایت به ارزشهای والای ملی و اسلامی در ارتباط با تعلیم و تعلم ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به عنوان با سابقه ترین نهاد آموزش عالی کشور و پیشگام در تربیت دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی ،بیشترین سهم را در جذب و تربیت نیروی انسانی خلاق و مبتکر در عرصه تولید علم و فناوری در بخش آموزش ،پژوهش و خدمات در حیطه سلامت فردی و جمعی داراست.
رسالت حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی ،تلاش در شکوفایی خلاقیت و نوآوری علمی دانش آموختگان ،تولید علم و فن آوری و تامین نیروهای کارآمد و دانش پژوه آموزشی ،تحقیقاتی و خدماتی برای موسسات آموزش عالی و پژوهشی و واحدهای بهداشتی –درمانی و دستگاههای اجرایی کشور است .
در این راستا تقویت و توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی با توجه به نیازهای جامعه و تحول علم در جهان ،گسترش ارتباط سازنده و فعال با مراکز علمی داخل و خارج کشور ،توسعه فن آوری آموزشی و به ویژه بهره گیری از اعضای هیات علمی مجرب را بعنوان راههای دستیابی به اهداف استراتژیک خود انتخاب کرده است .