مدیریت تحصیلات تکمیلی 
 
 
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان قديمي ترين، فراگیرترین  و تاثیر گزارترین دانشکده پرستاری حال حاضر كشور با برخورداری از بیشترین تعداد و مطلوب ترین هرم اعضای هیئت علمی و آموزشی توانمند و مجرب و با برخورداری از بیشترین تعداد دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در همه گرایشهای مصوب علاوه بر مسئوليتها و وظايف گسترده و عميق آموزشي, پژوهشي و خدماتی بعنوان واحدی از دانشگاه مادر که نماد آموزش عالي كشور بر تارک درخشان آن میدرخشد،  وظيفه حفظ و ارتقائ جايگاه علمي حرفه پرستاری اين مرز و بوم را نیز برعهده دارد. ارائه تابلويي زيبا و متعالي از شرايط علمی، آموزشی وحرفه ای پرستاری در كشور نيازمند برنامه ريزي جامع و صحيح,‌ هماهنگي كامل و مشاركت فعال همه همكاران محترم هیئت علمی و دانشجويان محترم مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد مي باشد. پيش نياز ضروري و غيرقابل ترديد براي نيل به اين اهداف ارزشمند علاوه بر شناخت ضرورت ها و نيازهاي واقعي و جديد جامعه و جهان و برنامه ريزي براي پاسخگويي به آنها همچنین تعيين ضرورتها, مشخص نمودن اولويتها,‌ رصد فرصتها و هماهنگي و همسو نمودن جهت گيري ها و فعاليتهاي زيرمجموعه هاي مختلف و پرهيز از روزمرگي و ايستائي و هرزرفتن انرژي ها و فعال بودن بجاي منفعل شدن و روزمرگی از مواردی است که متضمن مشارکت فعال و سازنده همه اعضای محترم گروههای آموزشی و دانشجویان عزیز مي باشد. يقينا تنوع و گستردگي رشته ها و گرایشها ممکن است اجرا و پایش برنامه ها را با معضلات وپيچيدگي هاي خاص خود مواجه مي سازد ولي همين گستردگي و تنوع بر ضرورت و اهميت پرداختن به اين مهم تاكيد مي نمايد.
دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده  اميدوار است  با برنامه ریزی و همدلی همه اعضای محترم دانشکده، به مسيري روشن براي نيل به این اهداف دست يابد و در این مسیر وظیفه خود میداند ضمن توجه به مسیر رشد و اعتلای حرفه ای و ضمن توجه و برنامه ریزی در جهت گسترش آموزشهاي فوق دکتری, فلوشیپ های تخصصی  و PhD های جدید مبتنی بر نیازهای جامعه و بهره گيري از روش هاي آموزشي جديد، ارتقاي شاخص هاي پژوهشي در حوزه تحصیلات تکمیلی، ارتقای پژوهش هاي كاربردي و برنامه ريزي شده در راستای نیازها در اجرای پایان نامه های تحصیلات تکمیلی  زمينه های لازم براي مشاركت, نوآوري هر چه بیشتر را در این حوزه فراهم نماید و شرایط مورد نیاز در جهت ايجاد ارتباطات باز و متقابل و مبتنی بر اخلاق حرفه ای را فراهم نماید. بدیهی است بكارگيري روشهاي علمي در حل مشكلات و اداره امورو پرهیز از روزمرگی و حركت بر اساس نقشه علمی دانشگاه به عنوان مهمترین سند بالادستی مورد توجه اکید خواهد بود.