مدیریت تحصیلات تکمیلی  
 
دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان  یکی از قديمي ترين، فراگیرترین  و تاثیر گزارترین دانشکده های پرستاری و مامایی حال حاضر كشور و نیز به عنوان واحدی از دانشگاه مادر که نماد آموزش عالي كشور بر تارک درخشان آن میدرخشد،  وظيفه حفظ و ارتقائ جايگاه های علمي حرفه های  پرستاری و مامایی اين مرز و بوم را نیز برعهده دارد. این مهم نيازمند برنامه ريزي جامع و صحيح,‌ هماهنگي كامل و مشاركت فعال همه همكاران محترم هیئت علمی و دانشجويان محترم مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد مي باشد. يقينا تنوع و گستردگي رشته ها و گرایشها ، ضرورت و اهميت پرداختن به به نحوه اجرا و پایش برنامه ها را دو چندان می کند.

دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده  اميدوار است  با برنامه ریزی و همدلی همه اعضای محترم دانشکده در مسيري روشن براي رشد و اعتلای حرفه ای ،گسترش آموزشهاي فوق دکتری, فلوشیپ های تخصصی  و PhD های جدید مبتنی بر نیازهای جامعه، بهره گيري از روش هاي آموزشي جديد، ارتقاي شاخص هاي پژوهشي در حوزه تحصیلات تکمیلی و ايجاد ارتباطات باز و متقابل و مبتنی بر اخلاق حرفه ای حرکت نماید. بدیهی است بكارگيري روشهاي علمي در حل مشكلات و اداره امورو پرهیز از روزمرگی و حركت بر اساس نقشه علمی دانشگاه به عنوان مهمترین سند بالادستی مورد توجه اکید خواهد بود.