فارغ التحصیلان دکتری بهداشت باروری
 
مریم فرمهینی فراهانی

دکتر عباس عبادی طراحی و روان‌سنجی ابزار سلامت جنسی و باروری زنان کم توان ذهنی: مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی

اساتید راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
  1399
ملیحه نوراله پور شیاده

 تبیین مفهوم سلامت باروری-جنسی در زنان مبتلا به تالاسمی ماژور:طراحی و روانسنجی ابزار
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر مریم مدرس
  1398
نسرین سرافراز

ارائه یک برنامه قابل ادغام در نظام سلامت ایران جهت ارتقای مشارکت مردان در سلامت باروری و جنسی
اساتيد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده،دکتر حمید رواقی
  1398
زهره مومنی موحد

 تبیین مفهوم رفتار حرفه‌ای در مامایی، طراحی، روان‌سنجی و اجرای ابزار ارزیابی آن: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی

اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان،دکتر عباس عبادی
  1398
آزیتا تیزنوبیک

 تبیین فرآیند شکل گیری رضایتمندی از زایمان در زنان: طراحی مدل

اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان، دکتر مهرناز گرانمایه 
  1398
فاطمه محمد ابراهیم

تجربه زیسته زنان از سقط مکرر در امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر شمسه العور
  1398
مریم محمد ابراهیم

تجربه زیسته ناباروری در زنان امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شمسه العور
  1398
الهام رضایی

طراحی و روانسنجی ابزار سلامت باروری در زنان متاهل مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم- دکتر آرمین زارعیان
1398
مریم عزیزپور

 تبیین تجربه زیسته زنان پس از اقدام به خودکشی: یک مطالعه پدیدارشناسی

اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده،دکتر نورالدین محمدی
  1397
پروانه رضاسلطانی

 فرآیند شکل گیری دغدغه های والدین درخصوص رشد جسمی/قدی نوجوانان خود: پژوهشی با نظریه ی مبنایی هم ساخت گرایانه

استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی؛دکتر ابوعلی ودادهیر
  1397
ندا ناظم اکباتانی

  طراحی، اعتباریابی و اجرای  ابزارسنجش آزار زنان درمحیط کار: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی

اساتید راهنما:دکترزهرا بهبودی مقدم، دکتر آرمین زارعیان
  1397
مریم کشاورز

 روانسنجی و اجرای ابزار تمایل، نگرش و انتظارات جوانان ایرانی در مورد  ازدواج: یک مطالعه اکتشافی

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکتر محمد شریعتی
1397
بیتا فریدونی

طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقای کيفيت زندگي بر اساس الگوي پرسيد – پروسید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک

اساتید راهنما :دکتر زهرا بهبودی مقدم  ، دکتر محسن صفاری
   1397
مهشيد طاهری

ارائه يک برنامه شواهد محور قابل ادغام در نظام سلامت ايران جهت پيشگيری از ترومای روانی زايمان: يک مطالعه چند مرحله ای

اساتيد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده ، دکتر اميرحسين تکيان
  1397
شیوا سیه بازی

طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی

اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر علی منتظری
  ۱۳۹۷
فائزه غفوری

تبیین نگرانی‌های سلامت باروری زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس: طراحی و اجرای مداخله‌

اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری- دکتر زهره خاکبازان
  1397
آرزو پیرک

 تببین فرایند پشیمانی بعد از طلاق در زنان: ارائه مدل نظری

استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
  1397
صفورا طاهری

طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش سواد سلامت مادری در دوران بارداری: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

اساتید راهنما:خانم دکتر زیبا تقی زاده ،آقای دکتر محمود طاووسی 
  1397
افروز مردی

طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار سلامت باروری در زنان متاهل نوجوان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکتر عباس عبادی
1396
مریم اردیبهشتی خیابان

استاد مشاور:دکتر مریم اسماعیلی تبیین فرایند مادری در دانشجویان : ارایه مدل نظری

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکتر مهوش صلصالی
  1396
سودابه آقابابایی

تعیین و تبیین ادراک خطر مرتبط با سن مادر در بارداری و ارائه راهبردهای مناسب براساس نتایج پژوهش: یک مطالعه ترکیبی توضیحی

اساتيد راهنما:دكتر زيبا تقي زاده ، دكتر محمدعلي چراغي
   1396
منصوره رفایی

  تبیین رفتار غربالگری منظم سرطان دهانه رحم، ارائه مدل

استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان
  1396
پروین یدالهی

  تبیین  مفهوم  درد زایمان : طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش ادراک درد زایمان

استاد راهنما : دکتر  زیبا تقی زاده ، دکتر عباس عبادی
  1396
اکرم پیمان

 تجربه زیسته ماماها از دادرسی در خطاهای حرفه ای

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودي مقدم ، دکتر ناهید دهقان نیری 
   سال 1395
سمیرا شهباززادگان

  تبیین تجربه مادری در زنان نابینا: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک

اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شهرزاد غیاثوندیان
1395
راضیه باقرزاده

 طراحی و روانسنجی پرسشنامه تعارض کار – خانواده زنان شاغل متأهل

اساتید راهنما :دکتر تقی زاده , دکتر عبادی
1395
زینب توکل

 تبیین فرآیند شکلگیری رضایت زناشویی و ارایه مدل

اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
  1395
منصوره یزدخواستی

تبیین فرایند شکل گیری توانمندی زنان در مدیریت یائسگی: طراحی مدل نظری

استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
1395
شهلا خسروی

  تبيين تجربه زندگي با آندروپوز در مردان و ارائه راهكارهاي مداخله‌اي ارتقائ سلامت

اساتيد راهنما:دكترحسن افتخار اردبيلي ،دكتر باقر لاريجاني
1394
سارا اسمعیل زاده ساعیه

  طراحی و روانسنجی  ابزارسلامت باروری در  زنان اچ آی وی مثبت: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی

استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
 1394
سهیلا پیرداده بیرانوند

  تبیین چگونگی ترس از زایمان طبیعی و تعیین عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر مهوش صلصالی
 1394
زهره خلجی نیا

  تجربه زیسته بارداری درزنان HIV مثبت

اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
 1394
سیمین منتظری

  تجربه زیسته مادران نوجوان از بارداری

استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
 1394
فرشته بهمنش

استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر ابوعلی ودادهیر

  رفتارهای باروری زنان در الگوهای همسرگزینی: مطالعه ترکیبی توضیحی متوالی
 1394
فهیمه رنجبر

  تجربه زیسته زنان باردارشده با استفاده از روش های کمک باروری

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر محمد مهدی آخوندی
 1394
فاطمه یاری

طراحی و اجرای برنامه سلامت باروری برای دانشجویان مؤنث دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی

اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر سرور پرویزی
1394
مریم قراچه

تجربه زیسته زنان HIV مثبت از خشونت خانگی

اساتید راهنما: دکتر نورالدين محمدي، دکتر حمید عمادی کوچک 
 1394
لیلا امیری فراهانی

 اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقا فعالیت جسمانی در زنان: اقدام پژوهی ترکیبی

اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر محسن اسدی لاری
1394
زهرا شاهواری

 طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش رضایت جنسی در زنان متأهل

اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا، دکتر فیروزه رئیسی
94
شیرین شهبازی صیقلده

 طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش عوامل شروع مصرف قلیان در زنان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی

استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی- دکتر سیدرضا مجد زاده
1393
فرزانه سلطانی

 عوامل خطرساز و محافظت کننده مرتبط با رفتارهای پرخطر نوجوانان:یک مطالعه ترکیبی
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی  1393
 
فاطمه باکویی

تحليل و تبيين سرمايه اجتماعي و وضعيت سلامت زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی متوالي توضيحي
استاد راهنما: دكتر اعظم بحيرائي 1393
 
الهام خوری 

نگراني هاي سلامتی نوجوانان و ارائه راهبردهاي کاهش آن: يک مطالعه ترکيبي
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی 1393
 
ستاره همامی

 نگرش های نقش جنسیتی در زندگی خانوادگی : طراحی و روانسنجی یک ابزار فرهنگ مدار در جامعه ایرانی

اساتید راهنما: دکتر علی منتظری ،دکتر حسن افتخار اردبیلی
  1393  
ناهید جوادی فر
 
 طراحی و روانسنجی ابزار جهت بررسی تجربه انطباق با نقش مادری  در زنان نخست زای ایرانی 
استاد راهنما: دکتر فرشته مجلسی، 1391
اشرف کاظمی

بررسی ارتباط شیوه زندگی زنان با استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی و نتایج آزمایشگاهی روش های کمک باروی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان
اساتید راهنما:دکتر فاطمه رمضان زاده و دکتر پروانه یاوری 1391
زینب حمزه گردشی

 رفتارهای پرخطر نوجوانان و طراحی راهبردهای بهبود دهنده شایع ترین رفتار پرخطر: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی 
اساتید راهنما: دکتر اعظم بحیرائی،دکتر محمد رضا محمدی 1390
مژگان میرغفوروند

رفتارهاي ارتقادهنده سلامت و حمايت اجتماعي در زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی 1390
زهرا بهبودی مقدم 

 خشونت خانگی در زنان نابارور ، تحلیل عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری
استاد راهنما:حسن افتخار اردبیلی 1389