فارغ التحصیلان دکتری بهداشت باروری
 
 • فیروزه فیروزه چیان
طراحی و روان سنجی ابزار ارزیابی صلاحیت بالینی دانشجویان کارشناسی مامایی: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر آرمین زارعیان

1401

 • مینو صفائی
 بومی‌سازی راهنمای بالینی ارزیابی و تشخیص اختلالات عملکرد‌ جنسی شایع در افراد متقاضی طلاق
اساتید راهنما:دکتر راضیه معصومی،دکتر سید امیرحسین مهدوی
  1401


 • فرزانه علی دوست درگاه
 بررسی فراوانی، الگو و عوامل مرتبط با استفاده از پورنوگرافی و تبیین دیدگاه افراد متاهل ایرانی : یک مطالعه ترکیبی
اساتید راهنما:دکتر فرناز فرنام،دکتر زهره خاکبازان

1401

 • پروین شهری
تبیین فرآیند حمایت اجتماعی در مادران با تجربه فقدان جنینی- نوزادی
استاد راهنما:دکتر سیده فاطمه واثق رحیم پرور

1401

 • لیلا اسدی
 تبیین نگرانی‌های سلامت باروری و جنسی جوانان HIV مثبت:  طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
استاد راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکتر حمید عمادی کوچک 

1401

 • مرضیه ابراهیمی
طراحی وارائه مداخله شواهد محوربه منظور اجرای مطلوب دستور العمل تماس پوست با پوست مادر ونوزاد در ساعت اول تولد: شناسایی عوامل تسهیل گر وبازدارنده
اساتید راهنما:دکتر مهرناز گرانمایه/دکتر شایسته جهانف

1401

 • لیلا نوروزی پناهی
طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه فرزند پروری مثبت والدینی نوجوان
اساتید راهنما:دکتر مریم مدرّس ،دکتر سیده طاهره میرمولایی

1400

 • مژگان مسعودی
طراحی و روانسنجی ابزار مدیریت رفتارهای جنسی افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم :یک مطالعه ترکیبی  اکتشافی متوالی
اساتید راهنما:دکتر راضیه معصومی، دکتر محمد عفت پناه

1400

 • فاطمه عباس زاده
طراحی و روانسنجی ابزار سنجش کیفیت مراقبت مامایی در بخش زایمان: یک مطالعه ترکیبی
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان ، دکتر مریم دامغانیان

1400

 • بیتا جمالی
ارتقای سواد سلامت جنسی در زنان سنین باروری : طراحی، اجرا و ارزیابی مداخله
اساتید راهنما:دکتر راضیه معصومی، دکتر محمود طاووسی
 1400


 • ملوک جعفرپور
تبیین درک و تجربه مادران از مفهوم خشونت زایمانی، طراحی و روانسنجی ابزار: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
استاد راهنما:دکتر زیبا تقی زاده

1400

 • زهرا یزدان پناهی
بررسی تعیین فراوانی افسردگی پدرانه پس از زایمان و تبیین درک مردان از آن: مطالعه ترکیبی توضیجی متوالی
اساتید راهنما: دکترزیبا تقی زاده، دکتر سیده طاهره میر مولایی 
 1400


 • آذر نعمت اللهی
 بررسی و تبیین نیازهای سلامت باروری و جنسی افراد تراجنسیتی تطبیق‌یافته مرد به زن، طراحی و ارزیابی مداخله
اساتید راهنما:دکتر فرناز فرنام،دکتر صفورا غریب‌زاده

1400

 • آزاده زنوزی
 تبیین وضعیت سلامت باروری در زنان دارای رفتارهای پرخطر جنسی،  طراحی و اجرای مداخله
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر فاطمه واثق رحیم پرور

1400

 • میترا ارجمندی فر
تبیین نگرانی‌های زنان باردار درفرآیند انجام تستهای غربالگری جنین: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان،دکتر حمید پورشریفی

1400

 • منیره طوسی
ارزشیابی برنامه هیات علمی بالینی مامایی بر اساس الگوی سیپ-یک مطالعه ترکیب
اساتید راهنما:دكتر مهرناز گرانمایه،دکتر مریم مدرس

1400

 • کوثر قادری
تبیین نگرانی ها و نیازهای سلامتی زنان HPV مثبت: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله مبتنی بر نتایج
اساتید راهنما:دکتر سیده طاهره میرمولایی، دکتر مهرناز گرانمایه

1400

 • کشور صمدایی گله‌کلایی
طراحی، اجرای آزمایشی و ارزیابی برنامه بومی سلامت جنسی نوجوانان پسر ویژه مربیان: یک مطالعه چند مرحله‌ای
اساتید راهنما:دکتر راضیه معصومی،دکتر سید علی آذین
 1399


 • فوزیه صناعتي
طراحي و روانسنجي ابزار رفتارهای مرتبط با سلامت باروری در مردان  ایراني
اساتید راهنما:  دکتر مهرناز گرانمایه، دکتر آرمین زارعیان

1399

 • سمیرا برجسته
 تبیین نگرانی های باروری و جنسی در زنان بقایافته از سرطان پستان: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان- دکتر فرناز فرنام

1399

 • زهرا رخشائی
تبیین سواد سلامت باروری- جنسی در زنان مبتلا به ناباروری:طراحی و روانسنجی ابزار
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان

1399

 • شهناز بابایان زاد اهری
تبیین نگرانی ها و نیازهای آموزشی والدین در زمینه سلامت جنسی پسران نوجوان: طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر سید علی آذین

1399

 • معصومه نمازی
 تبیین مفهوم سلامت باروری در زنان مبتلا به اندومتریوز: طراحی و روانسنجی ابزار
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکترآرمین زارعیان

1399

 • مریم فرمهینی فراهانی
طراحی و روان‌سنجی ابزار سلامت جنسی و باروری زنان کم توان ذهنی: مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی
اساتید راهنما:دکتر زیبا تقی زاده، دکتر عباس عبادی 

1399

 • سمیه موخواه
تبیین مفهوم سلامت باروری- جنسی در زنان مبتلا به نارسایی زودرس تخمدان، طراحی و روانسنجی ابزار:  یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ،دکتر بهزاد قربانی

1399

 • مریم باقری
تبیین نگرانی های زنان نابارور کاندید استفاده از تخمک اهدایی در خصوص سالمتباروری: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم- دکترمینا جعفرآبادی

1399

 • ملیحه نوراله پور شیاده
تبیین مفهوم سلامت باروری-جنسی در زنان مبتلا به تالاسمی ماژور:طراحی و روانسنجی ابزار
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر مریم مدرس

1398

 • نسرین سرافراز
ارائه یک برنامه قابل ادغام در نظام سلامت ایران جهت ارتقای مشارکت مردان در سلامت باروری و جنسی
اساتيد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده،دکتر حمید رواقی

1398

 • زهره مومنی موحد
 تبیین مفهوم رفتار حرفه‌ای در مامایی، طراحی، روان‌سنجی و اجرای ابزار ارزیابی آن: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان، دکتر عباس عبادی

1398

 • آزیتا تیزنوبیک
تبیین فرآیند شکل گیری رضایتمندی از زایمان در زنان: طراحی مدل
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان، دکتر مهرناز گرانمایه  

1398

 • فاطمه محمد ابراهیم
تجربه زیسته زنان از سقط مکرر در امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر شمسه العور

1398

 • مریم محمد ابراهیم
تجربه زیسته ناباروری در زنان امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شمسه العور

1398

 • الهام رضایی
طراحی و روانسنجی ابزار سلامت باروری در زنان متاهل مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم- دکتر آرمین زارعیان

1398

 • عهدیه ملکی
پایش و ارزشیابی برنامه تشخیص زودهنگام و غربالگری سرطان پستان،تعیین هزینه اثربخشی آن و تدوین برنامه ملی
اساتید راهنما:دکتر زیبا تقی زاده ،دکتر علی قنبری مطلق 

1397

 • مریم عزیزپور
 تبیین تجربه زیسته زنان پس از اقدام به خودکشی: یک مطالعه پدیدارشناسی
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده،دکتر نورالدین محمدی

1397

 • پروانه رضاسلطانی
فرآیند شکل گیری دغدغه های والدین درخصوص رشد جسمی/قدی نوجوانان خود: پژوهشی با نظریه ی مبنایی هم ساخت گرایانه
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی، دکتر ابوعلی ودادهیر

1397

 • ندا ناظم اکباتانی
طراحی، اعتباریابی و اجرای  ابزارسنجش آزار زنان درمحیط کار: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
اساتید راهنما:دکترزهرا بهبودی مقدم، دکتر آرمین زارعیان

1397

 • مریم کشاورز
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار تمایل، نگرش و انتظارات جوانان ایرانی در مورد  ازدواج: یک مطالعه اکتشافی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکتر محمد شریعتی

1397

 • بیتا فریدونی
 طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقای کيفيت زندگي بر اساس الگوي پرسيد – پروسید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
اساتید راهنما :دکتر زهرا بهبودی مقدم  ، دکتر محسن صفاری

1397

 • مهشيد طاهری
 ارائه يک برنامه شواهد محور قابل ادغام در نظام سلامت ايران جهت پيشگيری از ترومای روانی زايمان: يک مطالعه چند مرحله ای
اساتيد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده،دکتر اميرحسين تکيان

1397

 • شیوا سیه بازی
 طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر علی منتظری
  1397


 • فائزه غفوری
 تبیین نگرانی‌های سلامت باروری زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس: طراحی و اجرای مداخله‌
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری- دکتر زهره خاکبازان

1397

 • آرزو پیرک
تببین فرایند پشیمانی بعد از طلاق در زنان: ارائه مدل نظری
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
  1397


 • صفورا طاهری
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش سواد سلامت مادری در دوران بارداری: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
اساتید راهنما:خانم دکتر زیبا تقی زاده ،آقای دکتر محمود طاووسی 
  1397


 • افروز مردی
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار سلامت باروری در زنان متاهل نوجوان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر عباس عبادی

1396

 • مریم اردیبهشتی خیابان
 تبیین فرایند مادری در دانشجویان : ارایه مدل نظری
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر مهوش صلصالی

1396

 • سودابه آقابابایی
 تعیین و تبیین ادراک خطر مرتبط با سن مادر در بارداری و ارائه راهبردهای مناسب براساس نتایج پژوهش: یک مطالعه ترکیبی توضیحی
اساتيد راهنما:دكتر زيبا تقي زاده، دكتر محمدعلي چراغي

1396

 • منصوره رفایی
تبیین رفتار غربالگری منظم سرطان دهانه رحم، ارائه مدل
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان

1396

 • پروین یدالهی
تبیین  مفهوم  درد زایمان : طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش ادراک درد زایمان
استاد راهنما : دکتر  زیبا تقی زاده، دکتر عباس عبادی

1396

 • اکرم پیمان
تجربه زیسته ماماها از دادرسی در خطاهای حرفه ای
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودي مقدم، دکتر ناهید دهقان نیری  

1395

 • سمیرا شهباززادگان
تبیین تجربه مادری در زنان نابینا: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شهرزاد غیاثوندیان

1395

 • راضیه باقرزاده
طراحی و روانسنجی پرسشنامه تعارض کار – خانواده زنان شاغل متأهل
اساتید راهنما :دکتر تقی زاده , دکتر عبادی

1395

 • زینب توکل
 تبیین فرآیند شکلگیری رضایت زناشویی و ارایه مدل
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

1395

 • منصوره یزدخواستی
 تبیین فرایند شکل گیری توانمندی زنان در مدیریت یائسگی: طراحی مدل نظری
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده

1395

 • شهلا خسروی
تبيين تجربه زندگي با آندروپوز در مردان و ارائه راهكارهاي مداخله‌اي ارتقائ سلامت
اساتيد راهنما:دكترحسن افتخار اردبيلي ،دكتر باقر لاريجاني

1394

 • سارا اسمعیل زاده ساعیه
طراحی و روانسنجی  ابزارسلامت باروری در  زنان اچ آی وی مثبت: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی

1394

 • سهیلا پیرداده بیرانوند
تبیین چگونگی ترس از زایمان طبیعی و تعیین عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر مهوش صلصالی

1394

 • زهره خلجی نیا
  تجربه زیسته بارداری درزنان HIV مثبت
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

1394

 • سیمین منتظری
تجربه زیسته مادران نوجوان از بارداری
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی

1394

 • فرشته بهمنش
رفتارهای باروری زنان در الگوهای همسرگزینی: مطالعه ترکیبی توضیحی متوالی
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر ابوعلی ودادهیر

1394

 • فهیمه رنجبر
تجربه زیسته زنان باردارشده با استفاده از روش های کمک باروری
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر محمد مهدی آخوندی

1394

 • فاطمه یاری
طراحی و اجرای برنامه سلامت باروری برای دانشجویان مؤنث دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر سرور پرویزی

1394

 • مریم قراچه
تجربه زیسته زنان HIV مثبت از خشونت خانگی
اساتید راهنما: دکتر نورالدين محمدي، دکتر حمید عمادی کوچک 

1394

 • لیلا امیری فراهانی
اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقا فعالیت جسمانی در زنان: اقدام پژوهی ترکیبی
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر محسن اسدی لاری

1394

 • زهرا شاهواری
طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش رضایت جنسی در زنان متأهل
اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا، دکتر فیروزه رئیسی

1394

 • شیرین شهبازی صیقلده
طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش عوامل شروع مصرف قلیان در زنان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی- دکتر سیدرضا مجد زاده

1393

 • فرزانه سلطانی
عوامل خطرساز و محافظت کننده مرتبط با رفتارهای پرخطر نوجوانان:یک مطالعه ترکیبی
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی

1393

 • فاطمه باكوئي
 تحليل و تبيين سرمايه اجتماعي و وضعيت سلامت زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی متوالي توضيحي
استاد راهنما: دكتر اعظم بحيرائي

1393

 • الهام خوری
 نگراني هاي سلامتی نوجوانان و ارائه راهبردهاي کاهش آن: يک مطالعه ترکيبي
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی

1393

 • ستاره همامی
نگرش های نقش جنسیتی در زندگی خانوادگی : طراحی و روانسنجی یک ابزار فرهنگ مدار در جامعه ایرانی
اساتید راهنما: دکتر علی منتظری ،دکتر حسن افتخار اردبیلی

1393

 • اشرف کاظمی
بررسی ارتباط شیوه زندگی زنان با استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی و نتایج آزمایشگاهی روش های کمک باروی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان
استاد راهنما: دکتر فاطمه رمضان زاده و دکتر پروانه یاوری

1391

 • ناهید جوادی فر
طراحی و روانسنجی ابزار جهت بررسی تجربه انطباق با نقش مادری در زنان نخست زای ایرانی
استاد راهنما: دکتر فرشته مجلسی

1391

 • مژگان میرغفوروند
رفتارهاي ارتقادهنده سلامت و حمايت اجتماعي در زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی
استاد راهنما:دکتر اعظم بحیرایی

1390

 • زینب حمزه گردشی
رفتارهای پرخطر نوجوانان و طراحی راهبردهای بهبود دهنده شایع ترین رفتار پرخطر: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی ، دکتر محمد رضا محمدی

1390

 • زهرا بهبودی مقدم
 خشونت خانگی در زنان نابارور ، تحلیل عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری
استاد راهنما:حسن افتخار اردبیلی

1389