بسمه تعالی
 
 
جهت ملاقات حضوری با ریاست دانشکده فرم ذیل را تکمیل و به پست الکترونیک دفتر ریاست ارسال نمایید.
 

 
راه های ارتباطی 
تلفن :66933600
        61054128
        61054129
فاکس :66941668
پست الکترونیک :fnm-dean@tums.ac.ir
شماره پیامک: 3000484816