به نام خدا

 
          جهت تامين سلامت زیستی روانی، اجتماعی و معنوی مردم و تامین درخواست ذی نفعان نظام سلامت وجامعه، تقاضا براي  خدمات پرستاري و مامایی رو به افزايش است و تعلیم وتربیت افرادی با چنین مسئولیت خطیری در جامعه، وظیفه ما در دانشکده پرستاری و مامایی می باشد. لذا کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، مدیریتی و بالینی دانشکده از اهمیت خاصی برخوردار است. اعتقاد ما بر اين است كه دانشكده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران با داشتن نیروی انسانی خلاق و توانمند، شرایط و امکانات مناسب و تسهیلات مطلوب؛ نقش عمده اي در هدايت برنامه هاي آموزشی، پژوهش و مدیریت خدمات  پرستاری، مامائي و تربیت نیروی انسانی کارآمد در سطح كشور را دارد. این دانشکده همواره در عرصه های علمی و پژوهشی پیشرو بوده و از نظر سابقه وكيفيت آموزش، شهرت ملي دارد و از لحاظ فعاليت هاي پژوهشي، در قالب انتشار مقالات بین المللی و جذب دانشجوی خارجی در سطح ملی و بين المللي مطرح است و اکنون با افتخار به پیشینه درخشان خود سعی بر آن دارد تا با پیاده سازی مدل بنیاد کیفیت اروپا (EFQM) در دانشکده، علاوه بر ارتقای سطح کیفیت برنامه ها و خدمات و ارزش افزایی برای تمامی ذی نفعان درون و برون سازمانی، به دانشکده متعالی با عناصر، کارکنان و دانشجویان متعالی تبدیل شود. تحقق این مهم در بدو امر نیازمند برتری خواهی و تغيير پذيری و نوسازی سازمان، هم انديشی و گفتمان مديران و باور همه مجموعه به توانایی خود و همچنین با تدبیر و هوشمندانه عمل کردن کارکنان در همه حوزه ها می باشد. از آنجایی که این دانشکده پیش از این نیز دانشکده ای موفق و سرآمد بوده است؛ حصول به تعالی و نهادینه ساختن آن در دانشکده ضمن احترام به ارزشهای انسانی - اسلامی و اخلاقیات حرفه ای در عین اهمیت و ضرورت؛ به همت مدیران، اساتید، کارکنان و دانشجویان امری قابل دستیابی خواهد بود. بنابراین لازم است علت انتخاب مدل بنیاد کیفیت اروپا، به عنوان مدلی جهت ارتقای دانشکده، به اختصار تشریح شود تا همکاران محترم و دانشجویان عزیز که تشریک مساعی فعالانه آنان در این زمینه ضرورتی انکار ناپذیر می باشد با جوانب آن بیشتر آشنا شوند.
          مدل EFQM به لحاظ نگاه فرآیندگرایی که دارد در جهت دستیابی به نتایجی متوازن در همه بخشها و فعالیت های سازمان گام برمی دارد و این ویژگی و حساسیت مدل سبب می شود تا تمامی امور جاری در سازمان متعالی به شکل یکپارچه و به طور مستمر مورد ارزیابی قرار گرفته و با بررسی نقاط قوت و ضعف، اصل بهبود مستمر در سازمان تحقق یابد. تمرکز این مدل بر بهبود نتایج است و هدف از پیروی از این مدل در دانشکده ایجاد شرایط و محیط کاری مناسب و هم چنین ارائه خدمات بهتر به دانشجویان، اساتید، کارکنان، مردم و به طور کلی همه ذی نفعان آن از جنبه کیفی می باشد. به علاوه رفته رفته در تمام سطوح دانشکده و در میان سایر دانشکده ها با فعالیت و خدمات مشابه رقابت سازنده ای در جهت پیشرفت  ارکان پایه ای رشته پرستاری و مامایی شامل آموزش، پژوهش، مدیریت وخدمات بالینی شکل خواهد گرفت که همسو با چشم انداز نظام سلامت ایران در سال 1404 و نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. مدل تعالی سازمانی بر اساس مدل بنیاد کیفیت اروپا مبتنی بر 9 اصل است که تعدادی از آنها در حقیقت توانمندساز و برخی دیگر نتایج عملکرد سازمان هستند.
          امید است که با پیشبرد این متدولوژی در دانشکده و با همکاری صمیمانه تمامی شما همکاران گرامی، بیش از پیش به موفقیت در تربیت دانش آموختگان شایسته و خدمت به جامعه نائل آییم و همچنین به عنوان الگویی برای تعالی در سایر دانشکده های پرستاری و مامایی کشور و منطقه معرفی شویم.