بسمه تعالی

دانشجوی  عزیز .......                                   

ضمن تبریک فرارسیدن سال تحصیلی جدید، به اطلاع می رساند که   به منظور  توسعه و ترويج فرهنگ تعالي  و   به منظور آشنايي هرچه بيشتر  شما عزیزان با مدل و مفاهیم تعالي سازماني ، مسابقه  سفر تعالی شماره 1 و 2 دانشجویی برگزار شده  و به قيد قرعه به نفرات برتر  هر یک از مسابقات بطور جداگانه، هدايایی   اعطا مي گردد.جهت پاسخ دهی  به سوالات می توانید از مطالب آموزشی ارائه شده  در سایت تعالی سازمانی دانشکده کمک بگیرید.

 جهت شركت در مسابقه  شماره 1،  شما می توانید  پس از مطالعه مطالب آموزشی ارائه شده  در سایت تعالی  ، از طريق سامانه پست الكترونيك تعالی سازمانی،  پاسخ هاي خود را به آدرس الكترونيكي  (fnm_efqm@tums.ac.ir) ارسال نمایید. یادآوری می نماید  تنها به پاسخ هايي ترتيب اثر داده مي شود كه نام پاسخ دهنده با آدرس پست الكترونيكي وی یکسان باشد .

همچنین جهت شرکت در مسابقه شماره 2، شما می توانید    پاسخ های تشریحی خور را با توجه به برداشتی که از مدل تعالی سازمانی دارید، با کلامی ساده و بصورت دست نوشته به دبیرخانه تعالی سازمانی  ارسال نمایید.


با آرزوی موفقیتمسابقه شماره 2 مسابقه شماره 1