بسمه تعالی


همکاران محترم .......
با سلام و احترام ،
دبیرخانه تعالی سازمانی  با هدف توسعه و ترويج فرهنگ تعالي و به منظور آشنايي هرچه بيشتر همکاران محترم با مدل تعالي سازماني ، مسابقه ای تحت عنوان  "  مسابقه سفر تعالی  "  را برگزار نموده و به قيد قرعه به نفرات برتر  هر یک از مسابقاتهدايایی را اعطا مي نمايد.
همكاران محترم جهت شركت در مسابقه  مي بايست از طريق سامانه پست الكترونيك تعالی سازمانی،  پاسخ هاي خود را به آدرس الكترونيكي  (fnm_efqm@tums.ac.ir) ارسال نمايند. یادآوری می نماید  تنها به پاسخ هايي ترتيب اثر داده مي شود كه نام پاسخ دهنده با آدرس پست الكترونيكي یکسان باشد .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    عباس هوشمند بهابادی
معاون اداری و مالی و مدیر تعالی سازمانی 

مسابقه شماره 4

مسابقه شماره 3

مسابقه شماره  2

مسابقه شماره  1

(توجه: جهت شرکت در مسابقه شماره 3، می توانید پاسخ های تشریحی خور را بصورت دست نوشته به دبیرخانه تعالی سازمانی  ارسال نمایید.)