اصول ارزشي تعالي سازماني

سازمان‌هاي متعالي در فضائي كه بر مباني اعتقادي، ارزشي و فرهنگي جامعه اسلامي- ايراني مبتني است، جهت‌گيري كلي سازمان، ماموريت‌ها، چشم‌انداز، ارزش‌ها، اهداف، استراتژي‌ها و همه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود را همسو با اصول ارزشي تعالي سازماني تعريف كرده، به اجرا مي‌گذارند. اين سازمان‌ها در تلاش براي تحقق اهداف، همواره كرامت انسان‌ها، رعايت حقوق مردم، كمال‌جوئي و رضايت خداوند را درنظر دارند و پايداري خود را در پايبندي به اين اصول مي‌دانند.

1. سازمان‌هاي متعالي، پايه‌هاي اصلي رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران را تشكيل مي‌دهند و با دستاوردهاي ارزشمند خود، الهام‌بخش و الگوي ديگر سازمان‌ها هستند و آنها را به حركت درمسير تعالي ترغيب مي‌‌‌‌‌كنند؛ بدينگونه است كه با درخشش سازمان‌هاي متعالي، زمينه‌هاي رشد و تعالي جامعه فراهم مي‌شود و کشور همواره راه عزت و سربلندي را مي‌پويد.

 2. سازمان‌هاي متعالي، از كاركناني برخوردارند كه با تكيه بر قدرت لايزال الهي و استمداد از ذات اقدس او و با تلاش، كوشش و بهره‌گيري بهينه از قابليت ها و منابعي كه در اختيار دارند، ارزش مي‌آفرينند و زمينه‌هاي رشد، شكوفائي و خوشنودی خود و همه ذينفعان سازمان را فراهم مي‌سازند، و در يك حركت رو به کمال، صفات و ويژگي‌هاي انسان خداگونه را در خود ايجاد مي‌كنند.

3. سازمان‌هاي متعالي، ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني انديشه اسلامي را همواره مورد توجه داشته و به عنوان معيارهاي اساسي در ماموريت و کسب و کار خود بكار مي‌گيرند. اين سازمان‌ها، خدمتگزار مردم‌اند، و با رعايت موازين اخلاقي، تعهدات خود را در قبال همه ذينفعان به نيكوترين وجه به اجرا مي‌گذارند.

 4. سازمان‌هاي متعالي، كاركنان خود را ارج می نهند و آنها را سرمايه‌هاي اصلی خود مي‌پندارند و زمينه‌هاي رشد و توسعه دانش، مهارت و قابليت ‌آنها را فراهم مي‌سازند و با ايجاد فرهنگ سازماني مبتني بر اصول، ارزش‌ها و فضاي گفتمان و يادگيری، آنها را در امور سازمان مشاركت داده و از شايستگی شان در موقعيت‌هاي مناسب بهره مي‌گيرند.

5. سازمان‌هاي متعالي، در جهت تامين عزت و كرامت انساني و معيشت كاركنان خود، دستيابي به ويژگي‌هاي زندگي شرافتمندانه، ايجاد توازن بين كار و زندگي، تحقق اهداف شخصی و تقويت بنيان خانواده و موقعيت اجتماعی تلاش مي‌كنند و به سلامت روانی آنها و بهداشت، ايمني و كاهش مخاطرات و تهديدها در ابعاد گوناگون آن توجه دارند و فرصت‌ها و امكانات لازم را براي رشد معنوي آنها فراهم مي‌آورند.

 6. سازمان‌هاي متعالي، رفع تبعيض، رعايت عدالت، برقراري مساوات و ايجاد فرصت‌هاي برابر را در سرلوحه كار خود دارند و ترجيحات مناسب را براي ايثارگران، جانبازان و معلولين، در نظر مي‌گيرند.

7. سازمان‌هاي متعالي، خودباور، نوآور و دانش‌گرا هستند و در توليد و گسترش دانش و توسعه فناوري مشاركت داشته و به منظور كسب رضايتمندي مشتريان و ذينفعان، از طريق نوآوري و بهبود مستمر و ارائه محصولات و خدمات جديد و ارتقاء كيفي آنها، خلق ارزش مي‌كنند.

8. سازمان‌هاي متعالي، با نظام حكمراني سازماني، مي‌كوشند تا با شفافيت گزارش‌ها و اعمال كنترل و نظارت لازم به منظور حسن جريان امور، سلامت مالي و اداری، پيشگيري از هرگونه رفتارهای مغاير با ارزش‌ها و اصول اخلاقی، رعايت امانت، حفظ اموال عمومي و احقاق حقوق همه ذينفعان، فضاي اعتماد را ايجاد كنند.

 9. سازمان‌هاي متعالي، منابع طبيعی و محيط زيست را نعمت‌هاي خداوندي می پندارند و در بهره‌گيري انديشمندانه از آنها، از هرگونه اسراف، تباهي، زياده طلبي و زيان‌رساني به ديگران پرهيز مي‌كنند، و به رعايت قناعت و احترام به حق مردم و نسل‌هاي آينده، پاي‌بندند.

10. سازمان‌هاي متعالي، تعهد خود را به قانون‌، نظم و انضباط، وجدان كاري، مسئوليت پذيري، درستكاري و پاسخگويي در همه عرصه‌هاي مرتبط با ماموريت، به وضوح به نمايش مي‌گذارند.

 11. سازمان‌هاي متعالي، در حد توان خود در جهت رفع مشكلات اجتماعي و حمايت از مستمندان، محرومان و آسيب ديدگان تلاش مي‌كنند و در اين زمينه، از همكاري با بنيادهاي خيريه، نهادهاي مردمي و اجتماعي و سازمان‌هاي محلي، ملي، منطقه ای و بين المللی دريغ نمي‌كنند.

12. سازمان‌هاي متعالي، هويت ايراني- اسلامي خود را در شبکه مراودات و ارتباطات داخلي و خارجي با تمامی ذینفعان خود، مد نظر داشته و همواره براي رعايت منافع ملي و اعتلاء شأن و اقتدار جمهوري اسلامي ايران مي‌كوشند.