دانش آموختگان عزیز مقاطع مختلف رشته مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 
با سلام و احترام
 
در راستای ارتقای آموزش، شناخت فرصت های نو در حوزه مامایی و سلامت باروری و هم افزایی علمی و انرژی بخشی روانی خواهشمندیم با تکمیل فرم ارزشیابی زیر همکاری لازم را مبذول فرمایید.
 
اطلاعات شما با حفظ محرمانگی صرفا جهت پیشبرد امور آموزشی استفاده خواهد شد. 
 
پیشاپیش از همکاری شماسپاسگزاریم.
 
با احترام گروه مامایی و سلامت باروری دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران