اخبار صورتجلسات و مصوبات گروه داخلی جراحی

 

 
 
 •  جلسه 1401/08/30 جلسه شورای پژوهشی حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 30آبان ماه در دفتر گروه برگزارگردید ولاگ بوک/ نانکور دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشد مطرح گردید وموافقت شد. طرح تحقیقاتی دواستاد مطرح وپیشنهاداتی داده شد.


 • جلسه 1410/8/9 : جلسه شورای پژوهشی حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 9آبان ماه درسالن شورای یک برگزارگردید و واحد نانکور دانشجویان دکتری و عنوان پیشنهادی پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفت

 

 •  جلسه 1401/7/25 : جلسه شورای پژوهشی حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 25مهرماه برگزارگردید. لاگ بوک ونانکور پیشنهادی دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد مورد موافقت قرار گرفت.  انتهای جلسه معارفه دانشجویان کارشناسی ارشد جدید الورود گروه داخلی جراحی انجام شد.

 
 

 • جلسه 1401/6/28 :جلسه شورای پژوهشی حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 28شهریورماه درسالن شورای یک برگزارگردیدو گزارش نهایی نانکور دانشجویان دکتری اعلام گردید. عنوان پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد نیزمطرح و پیشنهاداتی داده شد.

 

 • جلسه 1401/5/20:جلسه شورای پژوهشی حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ20 مرداد ماه درسالن شورای یک برگزارگردید

 

 • جلسه 1401/4/13: جلسه شورای پژوهشی حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 13تیر ماه درسالن شورای دو برگزارگردید و پیش دفاع دانشجو دکتری ودفاع دانشجو ارشد انجام شد سپس عنوان پیشنهادی پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد مورد بررسی قرار گرفت

 

 • جلسه 1401/3/16  : جلسه شورای پژوهشی حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 16 خرداد ماه درسالن شورای یک برگزارگردید و تعیین اساتید ناظر دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و بررسی نانکور دانشجویان ارشد بین الملل انجام شد و طرح تحقیقاتی اساتید مطرح وپیشنهاداتی داده شد.
 • جلسه روز 1401/2/5 : جلسه شورای پژوهشی حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 5اردیبهشت ماه درسالن شورای یک برگزارگردید و تعیین اساتید ناظر دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و بررسی لاگ بوک ونانکور دانشجویان ارشد انجام شد و طرح تحقیقاتی اساتید مطرح وپیشنهاداتی داده شد.
 
 • جلسه روز 1400/11/4 : جلسه شورای پژوهشی غیر حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 4 بهمن ماه1400 برگزارشد :1-در خصوص برگزاری امتحانات پايانی بخش های بالیني توضیحاتي توسط مسئول واحد اسکیل لب ارائه شد.2-در مورد شروع ترم آينده و سیاست حضوری بودن كلاسهای درسي ،به معضل تعداد زياد دانشجويان كارشناسي دركلاسهای درس وعدم امکان اجرای پروتکل های فاصله گزاری به دلیل فقدان كلاسهای بزرگ اشاره شد و مقرر گردید
  مطابق دستورالعمل های مجازی از حدا قل 20 درصد بهره برداری از بستر نويد و همچنین كلاس آنلاين همزمان باحضوری برای نصف كردن حضوردانشجويان در كلاس استفاده شود.


 • جلسه روز 1400/10/20 :جلسه شورای پژوهشی  غیر حضوری گروه داخلی جراحی در تاریخ 20دی ماه 1400 برگزار گردید و درخصوص نظارت مسئولین لاین های کارآموزی مقرر شد که: ۱- بر کمیت و کیفیت کارآموزی ها نظارت و رسیدگی بیشتری انجام شود و اجازه داده نشود خلاف رویه های دانشکده و بدون هماهنگی برخی روزها به لانگ(صبح وعصر) تبدیل شود. ۲- در خصوص کارآموزی های پنج روزه اعلام شد که روز اول کارآموزی اوریانتاسیون در محل اسکیل لب نداشته باشند و در همان بخش و بیمارستان برنامه ریزی شود و در کارآموزی های ده روزه فقط در صورتی که برنامه مرور پروسیجرها متعدد و زیاد است از اسکیل لب برای روز اول استفاده شود در غیر اینصورت ترجیحا از روزهای کارآموزی در محیط بخش حداکثر استفاده بشود و روز پایانی همه کارآموزی ها حتما امتحان آسکی به روال گذشته داشته باشند. ۳- در خصوص کارآموزی اصول و فنون و کمبود مربی بالینی مقرر شد با هماهنگی و اجازه دانشکده موارد تشویقی در جهت ایجاد انگیزه برای حضور اساتید توانمند در این فیلد به عنوان Role model برای دانشجویان که در مرحله شکل گیری شخصیت حرفه ای هستند اقداماتی از جمله ضریب زدن به واحد کارآموزی و ..اندیشیده شود.
 
 • جلسه روز 1400/9/8 :  جلسه شورای پژوهشی  غیر حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 8 آذرماه 1400برگزارشد ومقرر گردید:1- در ارتباط با لاگ بوک دانشجویان ارشد؛که به طور کامل درکارگاه اخیر توسط مدیرگروه توضیح داده شده بود درحالی که گزارش هایی وجود دارد که دانشجویان  در لاین معرفی شده  به کار گرفته نمیشوند و کاری برای آنها نیست ،از مسئولین لاین خواسته شددر صورتی که به  آنها نیازی ندارند به گروه معرفی شوند تا به لاین های موردنیاز معرفی گردند.  2- در ارتباط با نان کور دانشجویان ارشد بین الملل هم مقرر شد که به جای ۲۰ روزه پژوهشی، یک پکیج آموزش به بیمار و خانواده طراحی کنندو. 3- با توجه به فرا رسیدن هفته پژوهش ،اساتید فعالیت های پژوهشی و لیست کتاب های منتشر  شده خود ازسال‌های 1396 تا 1400 رااز طریق هماهنگی با گروه جهت دفتر معاونت پژوهشی ارسال نمایند.
 
 • جلسه روز 1400/8/17 :   جلسه شورای پژوهشی  غیر حضوری گروه داخلی جراحی در تاریخ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۰برگزارگردید:
  ۱-دررابطه با کارورزی واحد نانکور دانشجویان ارشد بین الملل مقرر گردید بعد از اتمام دروس تئوری از همین نیمسال جاری به صورت حضوری و فشرده اجرا شود.     ۲- در ارتباط با استاد راهنمای دانشجویان  دکتری؛ نظر به این که در سال های اخیر روند و تعداد پذیرش دانشجو با گرایش داخلی جراحی در مقطع ارشد آن ها به طور کلی کاهشی بوده و از طرفی به تعداد اعضای واجد شرایط راهنمایی پایان نامه دکتری نیز افزوده شده؛ همچنین به دلیل اینکه مدیریت واحدهای موظف و نانکور و مراحل پایان نامه از دفاع عنوان تا دفاع نهایی به عهده گروه می باشد  لذا مقررگردید از این تاریخ  به بعد چنانچه بیش از سه دانشجوی دکتری ورودی داشته باشیم یک نفر از هر ورودی می تواند راهنمای  خارج از گروه داشته باشد مشروط بر این که استاد راهنمای دوم واستاد مشاور از گروه انتخاب گردد.هم چنین  به منظور توزیع عادلانه راهنمایی پایان نامه ها مشابه ارشد مدیر گروه نظارت بر تقسیم دانشجویان در گروه و ارجاع به اساتید جهت راهنمایی و مشاوره را به عهده داشته باشد.
 
 • جلسه روز 1400/6/29: جلسه شورای پژوهشی  غیر حضوری گروه داخلی جراحی در تاریخ۲۹شهریور۱۴۰۰ برگزارگردید و مقرر شد :      1 -برای رفع مشکل  امتحان غیر حضوری دانشجویان،از اساتید خواسته شد که رسالتشان اینگونه باشد که در همه کلاسها از نگاه professionalism دانشجویان را نسبت به سرنوشت حرفه ای خود و اجتناب از بداخلاقی و تقلب در امتحان ترغیب نمایند و بدنبال یادگیری باشند و تنها کسب نمره به هر بهایی هدفشان نباشد. 2-  مشکلات مربوط به کارگاه های غیر احتساب نیز  مطرح شد وپیشنهاد گردید حذف کارگاههایی که واحد درسی آن نیز در کوریکولوم موجود است به بورد رشته منعکس شود و یا تمهیداتی برای جدی گرفتن این کارگاهها از طرف دانشجویان اندیشیده شود.

 

 • جلسه روز 4/21/ 1400: جلسه شورای پژوهشی غیر حضوری گروه داخلی جراحی در21 تیر1400برگزارگردید و پیشنهاد شد :1-ورود و دسترسی به سامانه بیلان در ایام نیمسال بدون قابلیت ویرایش مقدور شود .  2-در مورد ثبت نمرات با تاخیر کارآموزی دانشجویانی که نام آنهادر لیست سیپادنیست ولی آموزش و دانشجو از استاد نمره میخواهند، مسئولیت این موارد پراکنده به دفتر ارتقاء بالین محول شود. 3- اجازه انتخاب واحد مجدد دانشجویان در سیپاد برای یک درس بطور هوشمند داده نشود.  4-برای ترم آینده هدف بازگشایی بصورت حضوری و عادی شدن شرایط آموزش در دانشگاه هست. بنابراین آزمون آسکی با تمهیدات شرایط قرنطینه نیز برقرار خواهد بود.5-فعالیت جایگزین بخش پژوهشی لاگ بوک در واحد نانکوردانشجویان کارشناسی ارشد در گروه داخلی جراحی معادل 14 روز در نظرگرفته شد که این فعالیت ها در 12 بند در جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی جراحی مطرح و مصوب گردید.

 • جلسه روز 1400/3/31: جلسه شورای پژوهشی غیر حضوری گروه داخلی جراحی درآخر خرداد1400برگزارگردید: درخصوص نانکور دانشجویان دکتری پیشنهاد گردید :1- فرمت واحدی جهت ارائه  اساتید ایجاد شود ، در واقع یک ستون نقش اضافه شود (مانند نقش دانشجو) وستونی تحت عنوان تایید کننده (تایید کننده فرد باشد نه سازمان)2- دانشجویان در یک لاین کلینیکال تبحرپیداکرده وسپس پایان نامه راهم در ارتباط با همین لاین ادامه دهند.سپس نمرات مدارک  و مستندات نانکور دانشجویان دکتری توسط اساتید راهنما مورد تایید واقع گردید .
 
 • جلسه روز 1400/3/10  : جلسه شورای پژوهشی غیر حضوری گروه داخلی جراحی در10 خرداد1400برگزارگردیدو مقرر شد1- با توجه به پایان یافتن کارورزی تا آخر خرداد ماه اساتید نسبت به ثبت به موقع نمرات در سیپاد اقدام نمایند 2- با توجه به نامه معاونت آموزشی در تاریخ 15اردیبهشت 1400 از اساتید خواسته شد دروس تئوری خود را در سیپاد کنترل نمایند و پس از ارزشیابی اساتیدتوسط دانشجویان قبل از شروع امتحانات ، امکان تصحیح وجود ندارد 3- به منظور پیشگیری از تاخیر در اعلام نمره نهایی نان کور دانشجویان ارشد مقرر گردید دانشجو برای برخی از فعالیت های مندرج درلاگ بوک از روش معادل سازی استفاده کرده وسپس توسط مسئول لاین در بازده زمانی تعیین شده نمره  نهایی با کسر نمره آن بخش اعلام گردد.
 
 • قابل توجه اساتید و دانشجویان:  گروه داخلی جراحی برگزار می کند:  "مسابقه  محصولات و تولیدات آموزشی" خواهشمند است چنانچه تحت سرپرستی و هدایت هریک ازاستادان ارجمند تولیدات و محصولات درزمینه آموزش به بیمار و خانواده ( بصورت مکتوب، CD, فیلم آموزشی، ...) در زمینه های مختلف و درکلیه مقاطع تحصیلی به انجام رسیده است می تواند در این مسابقه شرکت داده شود بدیهی است پس از داوری به ۳ اثر برگزیده جوائزارزنده ای تعلق خواهد گرفت و در نمایشگاهی دستآوردهای آموزشی در معرض بازدید عموم قرار خواهد گرفت.  مقتضی ست نمونه آثار به صورت حضوری همراه با درج نام کلیه صاحبان اثر به مسئول دفترگروه(خانم جعفری) یابه صورت مجازی از طریق واتساپ یاایمیل گروه داخلی جراحی تا ۱۵ مرداد ماه ارسال گردد.
 
 • جلسه روز 1400/2/20 : جلسه شورای پژوهشی غیر حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ20اردیبهشت1400برگزارگردید: ۱_درخصوص تصمیم گیری برای محدودکردن جلسات دفاع عنوان و پروپوزال درگروه ،به یک جلسه ،مقررگردید دفاع عنوان وپروپوزال به صورت تجمیع یافته تا شهریور ماه به صورت pilot اجراشودوچنانچه نقایصی وجود داشت به روش قبل بازگردانده شود. 2-در ارتباط بانامه دانشگاه در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مقرر شد که تحقیقات هدفمند ومسئله محور باشد و تلاش در راستای جذب گرانت و منابع مالی پایان نامه از خارج دانشگاه صورت گیرد.
 
 • جلسه روز 1399/12/18 :  درآخرین جلسه شورای پژوهشی گروه در سال 99 ، تعداد 2 طرح تحقیقاتی مستقل ، یک عنوان دکترا ، 2 پروپوزال ، 2 عنوان کارشناسی ارشد مربوط به دانشجویان خارجی و یک عنوان کارشناسی ارشد داخلی به تصویب رسید.
 
 • جلسه روز 1399/12/4 : درنوزدهمین جلسه شورای پژوهشی غیر حضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ چهارم اسفندماه  : ۱_ بر ساعت برگزاری کارآموزی ها به طور کامل وکاربردی تاکید شد  وطبق دستورالعمل معاونت آموزشی اتمام کارآموزی ساعت ۱۲:۴۵ معین گردید ۲_ مدیریت و برنامه ریزی کارآموزی هابا نظرمستقیم مدیر گروه بوده و مسئولیت تضمین کیفیت کارآموزی با گروه است لذا نظارت بر کارآموزی ها و گزارشات سوپروایزرهای با تجربه ، به مدیر گروه ارائه می‌شود و معادل کارآموزی نیز برای ناظرین محاسبه می شود.تاریخ آخرین جلسه سال ۱۳۹۹ گروه داخلی جراحی  ۱۸ اسفندماه اعلام گردید.
 
 • جلسه روز 1399/11/20 : در هجدهمین جلسه شورای پژوهشی غیرحضوری گروه داخلی جراحی درتاریخ 20بهمن ماه مقرر شدکه:
  ۱_ بر اساس گزارش سوپروایزری کارآموزی های گروه باید بر رعایت رفتار حرفه ای و تکمیل فرم مصادیق سوء رفتار و فیدبک به دانشجویان درمورد رعایت یونیفرم و ساعت شروع و اتمام کارآموزی تاکیدشده و توجیه اعضای هر لاین بویژه دانشجویان همکار در لاین توسط مسئولین لاین ها به منظور رعایت همه ضوابط پوشش و رفتار حرفه ای و موارد مندرج در فرم ولاگ بوک و وظایف محوله انجام شود. همچنین به جهت جلوگیری و استفاده از مدت محدود کارآموزی ها صرفا در راستای آموزش های بالینی لازم است همه اعضای لاین از محتوای بخش مجازی کارآموزی به دانشجویان در نوید مطلع باشند
  ۲_در خصوص واحد نانکور دانشجویان ارشد بویژه دوره 30 به جهت تاخیر بیش از حد نصاب داده شده در آئین نامه مقرر شد به سرعت گزارشی به تفکیک و مطابق تقسیم انجام شده در لاگ بوک و فعالیت های جایگزین در شرایط کرونا توسط مسئول لاین از دانشجویان هر لاین، در اسرع وقت دراختیار دکتر ذاکری مقدم جهت جمع بندی نهایی  ارسال گرددوپیشنهاد شد کارآموزی نانکور دانشجویان ارشد بطور غیر رسمی از ترم اول پس از تقسیم دانشجویان در لاین ها شروع شود و در نیمسالی که فعالیت های مورد انتظار کامل می شود این واحد نیز توسط دانشجویان رسما انتخاب شود.
 
 • جلسه روز 1399/10/23 : مقرر شد 1)تعیین ناظرین پایان نامه دانشجویان دکتر و ارشد با توجه به لاین اساتید انجام گیرد. 2) اساتیدی که تاکنون از طرح تحقیقاتی با گرنت بین الملل استفاده کرده اند جهت پرنمودن فرم های مخصوص به سرکارخانم دکتر مانوکیان مراجعه کنند. 3) اساتید مسئول لاین  ابتدا از دانشجویان دکتری خود به عنوان  T.A استفاده نمایند وسپس از دانشجویان ارشد جهت واحد  non-core   و  CTA  استفاده شود. 4) میزان حضوری ومجازی  کارورزی ها طبق دستورالعمل 30 مجازی و70 حضوری می باشد (30 درصد مجازی  معادل  5 . 15ساعت و70 درصد حضوری معادل 35.5 است). 
 
 • جلسه روز 1399/9/3: در جلسه شورای پژوهشی غیرحضوری گروه داخلی جراحی تاریخ 3 آذر ماه مقرر شد عملکرد دروس بالینی توسط اساتید باتجربه به عنوان سوپروایزر، نظارت گردد و پیگیری موضوع تعیین و تشخیص اجزای critial , noncritical هر واحد درسی توسط اساتید لاین ها در قالب کارگروهی انجام شود و هر نوع درخواست از طرف دانشجویان به منظور احتساب فعالیت جایگزین لازم است توسط مسئول لاین ، بررسی و در صورت تایید به منظور درج در بیلان دانشجو به مدیر گروه منعکس شود. در خصوص تعیین اولویت پژوهشی گروههای آموزشی ، اجماع بر این شد که ماموریت گرایی مبنای کار قرار گیرد و از بین اولویتهای مندرج در نسخه آخر اولویتهای پژوهشی گروه دو بحث بیماریهای عفونی و نوپدید و نیز بیماریهای غیر واگیر/مزمن که بر اساس اسناد بالا دستی در سر تیتر موضوعات حائز اهمیت برای کشور قرار دارد انتخاب شد که پیشنویس ماموریت و ریز موضوعات ذیل این دو عنوان تهیه و مجدد اعلام می شود.
 
 • جلسه روز 1399/8/26:  درجلسه شورای پژوهشی گروه داخلی جراحی دوشنبه ۲۶ آبان ماه مطرح شد با توجه به سوالات دانشجویان در مورد بالا بودن میزان و تنوع فعالیت ها و تکالیف خواسته شده از آنان در بخش مجازی کارآموزیها و نظرات اساتید محترم پس از طرح و بررسی در گروه ضمن تاکید بر رعایت دستورالعمل دانشکده، از اساتید و مسئولین درسها خواسته شد طرح درس بالینی نهایی شده خود را مبتنی بر هر سه بخش ( مجازی- اسکیل لب- بالینی) به تفکیک تا شنبه آینده به مدیر گروه ارسال نمایند تا امکان ارزیابی فعالیت های انجام شده بهتر میسر گردد. در این جلسه دستورالعمل معادل سازی فعالیت های مختلف مجازی با واحد کارآموزی (اعم از موظف دکترا یا واحد درسی کارآموزیهای داخلی جراحی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد داخلی جراحی) اعلام گردید که به برخی موارد آن در زیر اشاره می شود.
  شرکت در گروه های واتساپی آموزش و مشاوره به بیمار با نظارت استاد مسئول، حضور در کشیک های مورد نیاز، حضوردر مرکز مهارتهای بالینی  که معادل ساعت حضور محاسبه می گردد مثلا هر یک ساعت همان یک ساعت کارآموزی یا کارورزی است.
  ارائه هر وبینار یک و نیمه ساعته، انجام پروژه  که می بایست با ارائه پاورپوینت و مستند به رفرنسهای معتبر در مورد وبینار و پروژه  باشد، معادل 10 ساعت کارآموزی محاسبه می شود،
  سناریو نویسی برای هر سناریومعادل 5 ساعت محاسبه می شود
  تولید محتوا برای گروههای واتساپی بیماران، تهیه کلیپ معادل 4 ساعت، تهیه پمفلت معادل 4 ساعت، تهیه عکس نوشته هر 4 عکس نوشته معادل یک ساعت، تهیه فایل صوتی هر دو فایل صوتی 0.5 ساعت.
 
 • جلسه روز 1399/8/12 در جلسه شورای پژوهشی گروه داخلی جراحی  روز دوشنبه 12آبان ماه بدنبال سوالات مکرر دانشجویان و اساتید مبنی بر  تعیین تکلیف و ارائه سایر روشهای جایگزین در تکمیل کارورزی نانکور ونحوه تکمیل لاگ بوک دانشجویان ارشد روزانه وبین الملل و نیز شیوه تکمیل واحد کارآموزیها در این مقطع در شرایط فعلی در محیطهای کارورزی که از نیمسال قبل همچنان بصورت ناتمام گذاشته شده تصمیم گیری  شد. با توجه به ارائه برخی راهکارها در گروه مقررشد پس از مرور دوباره و مشخص نمودن سقف امتیاز تخصیصی به هر کدام، به عنوان مصوبه گروه در چند روز آتی اعلام و به اطلاع اساتید و دانشجویان عزیز رسانده شود.