وبینارهای گروه داخلی جراحی
           ▫️زهرا بیدی ،▫️فاطمه سلیمان تبار ، ▫️رومینا نعیمی
          دکتر مریم یعقوبی ،دکتر شکوه ورعی

          دکتر شیخ شعاعی،  دکتر دهداری راد  

            علیرضا سلمانی

​            امیر راهبریان

 • مراقبت های پرستاری در ایدز 1399/10/10
​حامد خسروی

دکتر لیلا صیادی و دکتر معصومه ذاکری مقدم
گلرخ عبدالهی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

 
دکتر فریبا تباری
​زهرا بیات ، گلرخ عبداللهی دانشجویان ارشد پرستاری داخلی جراحی 

 • وبینار کرونا و آنفلوانزا بایدها و نبایدهای مراقبت 1399/9/25
            دکتر اسمعیل محمدنژاد

 • وبینار انسولین درمانی و کنترل قند خون در دیابت نوع یک  1399/9/13
  سارا عباسیان و زهرا بیات  دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی

 • وبینار مدیریت بلایا در بخش های مراقبت ویژه و اورژانس در اپیدمی  99/8/7
  دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی،دکتر مهرداد احمدی، دکتر معصومه ذاکری مقدم ،..

          دکتر آسیه درویش، دکتر نسرین رسولزاده، دکتر مریم نکولعل، دکتر فاطمه بهرام نژاد، دکتر لیلا پردلی

 • خودمراقبتی، راه شکست کرونا  99/5/20 ( ویدیو)
  فرشته امینی
            دکتر شکوه ورعی ، فاطمه سلیمانی ، لیلی حسن زادگان، حدیثه حسینی 

           دکتر شکوه ورعی ،دکتر محمد امینی ،قاسم پوریانی ،زهرا سرلک 
 

          دکتر هومن شهسواری ، لی لی جوانشیر
 

          ثریا نجاتی، دکتر حسین کاظم زاده، شعله حیدری
 

           ثریا نجاتی
 

           ثریا نجاتی
 
          مصطفی رضایی فریمانی، دکتراسمعیل محمدنژاد، حامدعبدی، جمشیدجوانی