گروه پرستاری مراقبت های ویژه
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران


مدیر گروه : دکتر خاطره سیلانی


 


دکتر خاطره سیلانی
دانشیار
دکتر مریم اسماعیلی
دانشیار
دکتر الهام نواب 
دانشیار

 
     
دکتر معصومه ایمانی ­پور
دانشیار
دکتر محبوبه شالی
استادیار
دکتر فاطمه بهرام نژاد
دانشیار
     
     
 
دکتر پروانه عسگری
استادیار
دکتر اسماعیل شریعت
هیأت آموزشی
 
     
     

معرفی گروه پرستاری مراقبت های ویژه 
پرستاري مراقبتهاي وي‍ژه يكي از نيازهاي رو به افزايش جامعه در حال پيشرفت ايران است. توسعه فناوري از يك­سو و پيدايش مشكلات نوپديد سلامت، افزايش سوانح و بلاياي طبيعي و شيوع بيماريهاي حاد و بيماران بدحال از سوي ديگر، نياز به توسعه بخش­هاي مراقبت ويژه و خدمات مراقبتي در اين بخش­ها را روزافزون مي­كند. با توجه به نقش بي­بديل پرستار مراقبت ويژه در اعاده سلامتي بيماران بدحال و نياز به خدمات تخصصي و عالمانه پرستاري مراقبت ويژه، مقطع كارشناسي ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه با هدف تامين مراقبت تخصصي و باكيفيت مطلوب از مددجويان ضرورت دارد.
با توجه به لزوم بازنگري برنامه­ها پس از گذشت چهار تا شش سال از اجراي برنامه، تغييرات عمده در فناوري و تجهيزات پزشكي و تصميم سياستگزاران اصلي مرتبط با برنامه­هاي آموزشي، ماموريت بازنگري آموزشي رشته ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت ويژه به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان واگذار شد. در نشست تيرماه سال 1396 كه با حضور بيش از 30 نماينده از دانشكده­هاي پرستاري كشور اجرا شد، برنامه آموزشي بازنگري شده دوره كارشناسي ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه نهايي شد.

تاريخچه و سير تكاملي دوره در جهان و ايران
در دو دهه اخير در برخي دانشگاه­هاي معتبر دنيا از جمله، James cook university، Nottingham، Stanford، John Hopkins توجه ويژه­اي به راه­اندازي دوره­هاي آموزشي دانشگاهي براي پرستاران باليني شده است. حاصل اين امر ايجاد رشته­هايي چون پرستاري پيشرفته، پرستاري مراقبتهاي ويژه و زيرشاخه­هاي پرستاري مراقبتهاي بيماري­هاي قلب و عروق، ريه، كليه و ديگر رشته­هاي مشابه است.
در ايران نيز به دنبال نياز به مراقبتهاي ويژه در سه دهه اخير توجه خاصي به اين امر شده است و به تبع آن همزمان با تاسيس بخش­هاي مراقبت ويژه دوره­هايي در اين خصوص در برخي از مراكز تشكيل شده است. از سال 1368، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران، برنامه­هاي شش ماهه پرستاري مراقبت ويژه برگزار نمود. در حال حاضر نيز در برخي مراكز آموزشي دوره­هاي شش ماهه تخصصي مراقبتهاي ويژه CCU، ICU و دياليز برگزار مي­شود. از سال 1387 اولين دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبتهاي ويژه در دانشكده پرستاري بر اساس مجوز وزارت متبوع راه اندازي شد.

جايگاه شغلي دانش آموختگان
1.     بخش­هاي مراقبت ويژه بيمارستان­ها شامل انواع آي­سي­يو، سي­سي­يو، همودياليز، اورژانس، اتاق بهبودي و بخش پيوند
2.     مراكز مراقبتهاي تسكيني حاد
3.     پژوهشكده­ها و مراكز تحقيقات و شركت­هاي دانش بنيان، مراكز رشد و فناوري
4.     ساير عرصه­هاي نيازمند به مراقبت پرستاري ويژه
5.     ارائه مراقبتهاي ويژه در قالب مراقبت در منزل

فلسفه (ارزش ها و باورها)
رشته پرستاری ویژه  به ارزشهاي زير پایبند و متعهد است:
·       انسان به عنوان جانشين خدا داراي كرامت، قداست، حرمت و منزلت والايي بوده و از حقوق همه جانبه حتي در شرايط حاد بيماري برخوردار است.
·       اعتقاد به مرجعيت علمي و تلاش در جهت دستيابي به بالاترين كيفيت مراقبتي مبتني بر دانش و خردورزي در پرستاري مراقبتهاي ويژه از ارزش­هاي نهادينه در پرستاري است.
·       حق دريافت خدمات با كيفيت مراقبتهاي ويژه، دريافت آموزشهاي لازم و مشاركت در تصميم گيريهاي مربوط به مراقبتهاي پرستاري و درمانهاي پزشكي در بخش هاي مراقبت ويژه از حقوق اصلي مددجو است.
·       پرستار كه از سويي با سلامت انسان به عنوان موجودي چندبعدي با همه ويژگيهاي جسمي، رواني، اجتماعي و اخلاقي سروكار دارد و از سوي ديگر بر اساس نظام ارزشهاي اسلامي حاكم بر جامعه ملزم به رعايت حقوق انسان ها و برقراري عدالت اجتماعي است، بايد از طريق خدمت­رساني مناسب پرستاري و انجام مراقبتهاي پرستاري به بيماران بدحال در تحقق ارزش­ها و باورهاي فوق تلاش نمايد.

دورنما (چشم انداز و آينده شغلي)
رشته كارشناسي ارشد پرستاري مراقبتهاي ويژه در 10 سال آينده در كشور، با كاربست استانداردهاي جهاني، افزايش به كار گيري تدابير مديريتي، آموزشي و پژوهشي در مراقبتهاي ويژه پرستاري و به حداقل رساندن مرگ و مير بيماران بدحال به سطح مراقبتي كشورهاي برتر منطقه دست خواهد يافت.
همچنين دانش­آموختگان رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، با بهره­­گیری از دانش روز جهانی و کاربست استانداردهای مراقبت بین­المللی موجبات ارتقاء فرایندهای مراقبتی و مدیریتی در بخش­­­های مراقبت ویژه کشور را فراهم آورده و در راستای به حداقل رساندن عوارض بیماری­های تهدید کننده زندگی و کاهش مرگ و میر بیماران بدحال، به سطح مراقبتی استاندارد دست خواهند یافت. علاوه بر این از طریق انجام پروژه­های پژوهشی مبتنی بر نیازهای منطقه­ای، شواهد علمی لازم برای ارتقاء فرایندهای مراقبتی را تامین خواهند کرد، و از این طریق می­توانند در جهت تدوین راهنماهای مراقبتی(Guideline)بومی گام بردارند.
 
رسالت (ماموريت)
رسالت رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبتهاي ويژه عبارت است از تربيت دانش­آموختگاني كارآمد با توانايي­هاي لازم جهت ارتقاء و بهينه­سازي مراقبتهاي پرستاري از بيماران بدحال و نيازمند به مراقبتهاي ويژه كه منتج به كاهش مرگ و مير و عوارض اين بيماران مي­شود. در اين راستا دانش­آموختگان اين رشته مي­توانند مشاوره­هاي لازم را به مديران و سياستگزاران نظام سلامت، در راستاي رفع نيازها و مشكلات بيماران بستري در اين بخشها و ارتقاء كيفيت مراقبتهاي پرستاري بنمايند.

هدف كلي
هدف كلي رشته كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبتهاي ويژه، تربيت دانش­آموختگاني است كه داراي دانش، نگرش و عملكرد لازم و توانايي­ها و فراتوانايي­هاي لازم (رفتار حرفه­اي، مهارت­هاي ارتباطي، فناوري اطلاعات، خودآموزي مادام­العمر، پژ‍وهش، مديريت و ارتقاء كيفيت، نقد خلاقانه و حل مسئله در شرايط بحراني جهت ارتقاء كيفيت مراقبت از بيماران بدحال و نيازمند مراقبت ويژه باشند.

نقش­هاي دانش آموختگان
1-    نقش مراقبتي
·       ارائه ماهرانه مراقبتهاي پرستاري و اجراي مداخلات لازم پرستاري جهت بيماران نيازمند به مراقبتهاي ويژه
·       انجام ارزيابي­هاي لازم (غيرتهاجمي) و كمك در جهت ارزيابي­هاي تهاجمي در بيماران بستري در بخش­هاي ويژه
·       تفسير و تحليل داده­هاي جمع­آوري شده در مورد بيماران نيازمند به مراقبتهاي ويژه
·       به كاربستن قواعد و رفتار حرفه­اي در تعامل با همكاران، بيمار، خانواده و همراهان وي
2-   نقش آموزشي
·       به روز كردن مستمر دانش و مهارت همكاران با استفاده از روش­هاي متداول آموزش مداوم
·       آموزش به ساير متصديان در امر مراقبتهاي بيماران بدحال در بخش
·       ارائه آموزش­هاي لازم به بيمار، همراه و خانواده وي در بخش مراقبتهاي ويژه
3-  نقش پژوهشي
·       طراحي و انجام پژوهش هاي كاربردي در مورد مشكلات و چالش­هاي موجود در بخش هاي مراقبت ويژه
·       توليد شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت از بيماران بدحال
·       انجام پروژه هاي مشترك با ساير مراكز و توليد و ارائه شواهد قابل تعميم به كل كشور
·       ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقات موجود در داخل و خارج از كشور در زمينه مراقبتهاي بيماران بدحال
4-   نقش مديريتي
·       تحليل نظام ارائه خدمات پرستاري به بيماران بدحال در بخش هاي ويژه
·       بهينه نمودن روند ارائه خدمات پرستاري به بيماران بدحال از طريق طراحي و اجراي مداخلات
·       به كارگيري ابزارها و روش هاي مديريتي جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاري و كاهش ميزان مرگ و مير، عوارض و ناخوشي بيماران بدحال