گروه پرستاری سالمندی

دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه: دکتر الهام نواب 


 

تعریف رشته پرستاری سالمندی    برنامه هفتگی اساتید   طرح درس ها  اسامی دانشجویان  استانداردهای عملکرد حرفه ای

 گروه  پرستاری سالمندی با هدف تربیت پرستاران آگاه و حرفه ای در زمینه مراقبتهای بهداشتی ، درمانی،توانبخشی و اجتماعی سالمندان در سال 1391 تشکیل گردید . این گروه تدریس دروس نظری و عملی این رشته  را در سطح کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشکده عهده دار است .درمقطع کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 5/10 واحد نظری شامل دروس اختصاصی سالمندی اپیدمیولوژی در سالمندی ، بررسی وضعیت سلامت سالمند ، داروشناسی و فرآورده های مکمل ، سالمندی سالم و فعال ، پرستاری سالمندی (1) بیماریها و اختلالات جسمی و عملکردی سالمندان ، پرستاری سالمندی (2) وضعیت روانشناختی بیماریها و اختلالات روانی سالمندان ، پرستاری سالمندی (3)  مسائل و مشکلات اجتماعی سالمندان ، ساختارها و سیستمهای مراقبتی ویژه سالمندان و 12 واحد کارآموزی در عرصه تحت عنوان پرستاری سالمندی (3 ، 2 ، 1) ، سـالمندی سالم و فعال ، ساختارها و سیستمهای مراقبتی ویژه سالمندان ، بـررسی وضعیت سـلامت سـالمنـد ارائـه می گردد .

پدیده سالمندی یکی از مسایل عمده جمعیتی ، اجتماعی و اقتصادی است که امروزه درجهان صنعتی شکل گرفته و به تدریج درجهان سوم نیز در حال تکوین است . امروزه 550 میلیون نفر از مردم جهان بالای 65 سال می باشند که این رقم در سال 2040 به 4/1 بیلیون خواهد رسید . در ایران نیز جمعیت ، روند سالمند شدن را طی می کند به طوریکه در سال 1365 ، 3 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل می دادند که این تعداد در سال 1390 به 7/5 درصد رسیده است . براساس پیش بینی های انجام شده شمار سالمندان کشور تا سال 1400 به بیش از 10 میلیـون نفـر خواهد رسید .
توجه به سلامت سالمندان و تلاش در جهت فراهم نمودن سالمندی موفق یکی از نگرانی های عمده سیاستمداران ، دانشمندان و متخصصین بهداشت عمومی است .
اینکه سلامتی تا چه حد کیفیت زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار می دهد یک متغیر ذهنی است لذا به منظور بالا بردن کیفیت زندگی افراد سالمند بایستی به نکات زیر توجه نمود :
- بررسی وضعیت سلامت جسمی و روانی فرد ، پیشگیری و درمان بموقع بیماریهای مزمن و اختلالات شناختی
- بررسی وضعیت عملکردی فرد و بالا بردن توانایی وی برای انجام فعالیتهای روزانه و برنامه های تفریحی
- بررسی وضعیت اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی ، مذهبی و ارزشهای شخصی فرد از بدو تولد تاکنون
- بررسی نحوه زندگی فرد و تقویت روابط نزدیک با اعضاء خانواده
- بررسی سیستمهای حمایتی موجود در جامعه و تشویق فرد جهت مشارکت در فعالیتهای اجتماعی
- تقویت احساس سرخوشی و خوب بودن با حذف عوامل استرس زا و جایگزینی برنامه های تفریحی بر اساس علاقمندیهای فرد
- افزایش امید به زندگی
  بهترین روش به منظور ارزیابی کیفیت زندگی فرد سالمند انجام مصاحبه با فرد سالمند به صورت مستقیم می باشد .

 
 

 
اعضای گروه

(سرکار خانم دکتر سادات  سید باقر مداح : عضو افتخاری گروه پرستاری سالمندی)

نوع عضویت

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

پیوسته

استادیار
مربی
 استادیار
مربی آموزشی
وابسته
دکتر رباب صحاف
استادیار
  دکترتهمینه صالحی مربی (عضو هیات علمی)
  خانم آسیه درویش مربی آموزشی
  دکترزهره پارسا یکتا دانشیار
  دکتر رضا نگارنده استاد
  خانم افسانه صدوقی اصل مربی آموزشی
  دکتر مژده نوید حمیدی استادیار
  دکتر فریده باستانی دانشیار