بسمه تعالی
گروه پرستاری مراقبت های ویژه
دانشکده پرستاری ومامائی دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه در آذرماه 1389 با هدف ارتقاي كيفيت آموزش نظري و باليني و هدايت فعاليت هاي پژوهشي در حوزه مراقبت هاي ويژه در مقطع كارشناسي ارشد رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه شكل گرفت. فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي گروه شامل همکاری و مشارکت در تدریس تئوری و بالینی دروس پرستاری ویژه در مقطع کارشناسی و دروس اختصاصی پرستاری مراقبت ویژه در مقطع کارشناسی ارشد ویژه ، همکاری در ارائه واحدهای مقطع دکترا از جمله چالش های پرستاری وراهنمایی و مشاوره پایان نامه های مقطع كارشناسي ارشد پرستاري مرافبت هاي ويژه و رساله هاي مقطع ارشد وبژه و  دكتري پرستاري  می باشد. لازم به ذكر است كه گروه پرستاري مراقبت هاي ويژه تعامل با گروههاي ديگر را مورد توجه قرار داده است و برخي فعاليت هاي گروه با همكاري اعضاي هيات علمي سایر گروههاي آموزشی صورت مي گيرد.