سوالات متداول دانشجویان 

 

• تعهد محضری چیست ؟

            +    دانشجو ابتدا به سایت دانشکده پرستاری و مامایی به آدرس  http://fnm.tums.ac.ir:443/CultureStudentsAffairs/page57/lang/Fa مراجعه و پس از مطالعه کامل شرایط تعهد محضری، فرم تعهد را دانلود و با رعایت کامل دستورالعمل به همراه ضامن خود در دفترخانه حاضر میشود و تعهد محضری "ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران" را تهیه می نماید. 
 

• شرایط ضامن ؟

         +     ضامن باید کارمند اداری رسمی یا پیمانی داری حکم و فیش حقوقی باشد و یا شغل آزاد دارای جواز کسب

         +     صندوق رفاه دانشجویان ضمانت کارمند اداری قرارداری و شرکتی را نمی پذیرد.       

         +    هرکسی میتواند ضامن دانشجو باشد ( والدین، اقوام، دوستان و ...)

         +    ضمانت را در هر دفترخانه ای از شهرهای کشور میتوان انجام داد.
 

• لزوم انجام تعهد محضری چیست ؟

        +       پشتوانه و ضمانت اجرایی پرداخت هزینه استفاده از خوابگاه و دریافت وام های دانشجویی 
 

• نحوه ارسال فرم تکمیل شده تعهد محضری به دانشکده ؟

       +     دانشجویان عزیز باید شرایط تعهد محضری را مطالعه کنند و فرم تعهد محضری دانشگاه  را پرینت ودر محضرخانه    تکمیل کنند و به ایمیل سرکار خانم بیک محمدی کارشناس امور دانشجویی maryam.biek@yahoo.com ارسال کنند و پس از تایید کارشناس معاونت دانشجویی اصل فرم تکمیل شده تعهد محضری را به آدرس: تهران میدان توحید خیابان میرزاخانی (نصرت شرقی) کد پستی: 1419733171 به نام خانم بیک محمدی ارسال پستی نمایند.
 

• انواع وام دانشجویی ؟

      +    وام تحصیلی : دانشجویان پذیرفته شده سراسری میتوانند با انجام تعهد محضری و تکمیل فرم درخواست از طریق سامانه رفاه دانشجویی دانشگاه درزمان مقرر از دریافت وام تحصیلی بهره مند شوند.

      +   وام ضروری : دانشجویان پذیرفته شده سراسری از ترم دوم میتوانند با انجام تعهد محضری و تکمیل فرم درخواست از طریق سامانه رفاه دانشجویی دانشگاه از دریافت وام ضروری فقط یک نوبت در کل دوره آموزشی، بهره مند شوند.

     +    وام مسکن : به دانشجویان متاهلی که مدارک شناسایی تاهل و قولنامه دارای کد رهگیری ارائه دهند هر ترم مبلغی بعنوان وام مسکن به حساب آنها واریز می شود .

     +   وام ودیعه مسکن : به تعداد محدودی از دانشجویان متاهلی که مدارک شناسایی تاهل و همسرشان ، قولنامه دارای کد رهگیری، تکمیل فرم درخواست وعدم اسکان درخوابگاه، مبلغی بعنوان ودیعه مسکن به حساب آنها واریز می گردد.
 

• کارت دانشجویی چه زمانی به دانشجو ارائه داده می شود؟

       +     حدود یک ماه پس از شروع اولین ترم تحصیلی کارت دانشجویی توسط معاونت دانشجویی دانشگاه صادر و به معاونت دانشجویی دانشکده ارسال می گردد. دانشجو می تواند با مراجعه به معاونت دانشجویی، کارت خود را دریافت کند.