هدف بلند مدت

  • افزایش میزان رضایتمندی دانشکده  (به ویژه دانشجویان، اساتید، کارکنان  ) از برنامه های فرهنگی


راهبرد

  • بهبود برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه مدیریت امور فرهنگی
مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، مسئولیت هماهنگی و پشتیبانی فرهنگی برنامه‌های دانشکده را بر عهده دارد و تشکیل ستاد هماهنگی برگزاری برنامه‌های فرهنگی دانشکده بر عهده این مدیریت است. ایجاد ارتباط و همكاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی دانشکده ها ، پیگیری امور عفاف و حجاب، ساماندهی برنامه ها ومسابقات و همچنین پیگیری امور اردوهای زیارتی دانشجویان به همراه رسیدگی 


 ارتباطات فرهنگی


  • بررسی و نیازسنجی مسائل و اولویت‌های اصلی امور فرهنگی  در سطح دانشکده
  • ارتباط با مجموعه افراد و نهادهای برجسته داخل و خارج از دانشکده  به منظور برگزاری کارگاه‌ها، نشست‌ها و سخنرانی‌های تخصصی در امور فرهنگی
  • برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر کارگاه‌ها، نشست‌ها و سخنرانی‌های آموزشی، معرفتی، فرهنگی و جتماعی به تفکیک دانشجویان، کارکنان و اساتید 
 یادمان‌های فرهنگی


  • هماهنگی و برگزاری یادواره‌های مذهبی و فرهنگی
  • برگزاری ادعیه و مراسم مذهبی
  • فضاسازی فرهنگی دانشگاه در مناسبت‌های ملی و مذهبی
  • همکاری با تشکل‌ها و هیأت‌های مذهبی